Öğrenci sayısı 11.269’a ulaştı

Bartın Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan yaptığı konuşmada önemli ifadelere yer verdi.

Öğrenci sayısı 11.269’a ulaştı

Bartın Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan yaptığı konuşmada önemli ifadelere yer verdi.

Bartın Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Açılış töreni düzenlendi. Bartın Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen törene Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu, Milletvekili Yılmaz Tunç, Milletvekili Rıza Yalçın Kaya, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mehmet Erdemir, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Rektör Yardımcıları, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Öğrenci sayımız 11.269’ya ulaştı.

2008’de kurulan üniversitenin geldiği noktayı günümüz verileriyle mukayese ederek sözlerine başlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ; “Öğrenci sayılarımızdaki her yıl artış oranlarına göre bu yılki öğrenci sayımızın 11 bin dolayında olacağını öngörmüştük. Öğrenci sayımız 11.269’ya ulaşmıştır. 2008 yılında 2100 öğrencimiz vardı. ÖSYM tarafından üniversitemize ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretimde olmak üzere 3826 kontenjan verilmiş, bunlardan % 83.48’e karşılık gelen 3194 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, İran, Fas, Filistin, Afganistan, Tacikistan ve Suriye’den gelen 85 yabancı uyruklu öğrencimiz üniversitemizde öğrenim görmektedir.” dedi.

Üniversitede 445 öğretim elemanı bulunduğunu belirten Rektör Kaplan, “Kuruluş aşamamızda bu sayı 87 idi. Öğretim üyesi sayımız, 172’dir. Yani öğretim elemanlarımızın % 40’a yakını öğretim üyesidir (profesör, doçent, yardımcı doçent) ve bu sayı kuruluş aşamasındaki yeni bir üniversite için sevindirici bir durumdur. Üniversitemizde 6 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışmaktadır ve bugünlerde yenilerinin eklenmesiyle bu sayı artacaktır. İdari kadromuzda 244 kadrolu, 148 temizlik, güvenlik ve İŞKUR çalışanı olmak üzere 392 kişi çalışmaktadır. Böylece Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısının toplam olarak 837 olduğunu bilgilerinize sunuyorum.” diye konuştu.

Bir üniversitenin gücü, fakülte veya öğrenci sayısı ile ölçülemez

Üniversitenin 7 fakültesi bulunduğunu belirten Rektör Kaplan, “Üniversitenin işlevi konusunda yetersiz bilgiye sahip bazılarınca zaman zaman fakülte sayımız başka bazı üniversitelerin fakülte sayılarıyla karşılaştırılmaktadır. Özellikle ifade etmek isterim ki, bir üniversitenin gücü, fakülte veya öğrenci sayısı ile ölçülemez. Bu sayılar ancak daha çok bulunduğu ile maddi anlamda katkısı dolayısıyla bir önem taşır. Fakat bilinmelidir ki, üniversitenin asli görevi yüksek düzeyde bilgi üretmek, bunu toplum yararına sunmak ve kendi alanlarında rekabet gücü yüksek, donanımlı, yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bu görevini yerine getiremeyen bir üniversite veya fakültenin, fakülte sayısı veya öğrenci sayısının çokluğu bilimsel ölçütler bağlamında hiçbir değer ifade etmez.” dedi. Üniversitenin gücünün akademik birim sayısı veya öğrenci çokluğu ile ölçülemeyeceğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, “Akademik başarıları dolayısıyla üniversitelerimiz sıralamasında ilk sıralarda yer alan birkaç üniversitemizi örnek vereceğim. Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 5, Boğaziçi Üniversitesinin 4, Bilkent Üniversitesinin 9 fakültesi vardır. Fakat bu üniversitelerimiz, bilimsel başarıları, öğrencilerinin kalitesi ve yayınları ile hem ülkemiz hem de dünya üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Çağdaş üniversite kuruluşunda, yönetilebilir akademik birim ve öğrenci sayısını esas almak Kalkınma Bakanlığı ve hükümetimizin genel politikasıdır ve bütçeler buna göre tahsis edilmektedir. Bu durumu en iyi bilecek olan sayın milletvekillerimizdir. Yeni üniversitelerin kuruluş kanunu görüşmelerinde her bölge milletvekilinin kendi iline bir fakülte daha ilave ettirebilmek için nasıl gayret gösterdiklerini yakından takip etmiş biriyim. Kuruluş aşamasında 3 fakülte ile öğretime başlayan üniversitemize daha sonraki birkaç yıl içinde 4 fakülte daha kazandırdık. Bilimsel esaslar dâhilinde ihtiyaç duyulması hâlinde 7 fakültemize birkaç fakülte daha ilave etme imkânımız vardır. Uzun mesai ve ciddi emek ürünü olarak kurulan enstitülerimiz ile araştırma merkezlerimiz bu sayıların dışındadır. Ayrıca meraklılarına, bizimle 2008’de kurulmuş olan 9 devlet üniversitemizin fakülte sayılarına da bir göz atmalarını tavsiye ederim.” diye konuştu.

Öğrenci sayısı şehir nüfusunu gölgelememelidir

Öğrenci sayısının şehir nüfusunu gölgelememesinin bu konuda gözetilmesi gereken başka bir husus olduğunu belirten Rektör Kaplan, “Bütün bunlara rağmen acaba Bartın Üniversitesinin ekonomik bir sektör olarak Bartın’a katkısı nedir? Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız burada. Kendisinden hangi amaçla talep ettiğimi bile söylemeden, Üniversitenin Bartın’a maddi katkısı noktasında bir bilgi vermesini rica ettim. Ticaret ve Sanayi Odamızın verilerine göre, Bartın Üniversitesinin ilimize ekonomik katkısını bir rapor hâlinde bana gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak raporda “Bartın Üniversitemiz bir taraftan yeni istihdam olanakları ortaya çıkarırken, diğer taraftan harcama bazlı finansal katkı sağlayan büyük bir yerel ekonomi konumundadır. Bartın üniversitesi; öğrenci, personel, ziyaretçi harcamaları, mal ve hizmet alımları ve yatırım harcamaları ile şehrin ekonomisi üzerinde etki yaratmaktadır.” tespiti yapıldıktan sonra
Ticaret ve Sanayi Odamızca Üniversitemizin ilimize parasal katkısı 90.900.000 TL olarak hesaplanmıştır. Ortalama 60 bin nüfuslu bir şehir için herhalde çok iyi bir kaynak olsa gerek.” dedi.

Böyle bir ekonomik kaynak hakkında konuşup, yazıp çizerken çok dikkatli olmak zorundayız

Nüfus potansiyeli bakımından kısa zamanda 15 bine yaklaşacak, nihai hedefi 20 bin öğrenci olan çevresiyle birlikte 30 bine ulaşacak olan bir kitleden söz edildiğini belirten Rektör Kaplan, “Böyle bir ekonomik kaynak hakkında konuşup yazıp çizerken çok dikkatli olmak zorundayız. Üniversitemizin geldiği nokta ve bu konuda üniversite yönetiminin 24 saati 48 saate dönüştüren canhıraş mesaisi ortada iken, hiç olmazsa hakşinaslık ve evrensel vicdan adına sorumlu davranmak durumundayız. Aksine davrananlar, statüsü her kim olursa olsun bunun vebali altından kalkamazlar. Üniversite hakkında haber üretmek isteyenler bize müracaat ettikleri takdirde, üniversitenin çağdaş yüzünü kamuoyuna gösterecek pek çok bilgi, elbette istedikleri gibi yorumlamak hakkı kendilerine ait olmak üzere, kendilerine her zaman verilecektir. Bundan önce de böyle olmuştur.” diye konuştu.

Yaz tatilinde esnafımız “hocam öğrenci ne zaman gelecek” diye soruyor

Konunun hassasiyetini kamuoyumuzun bilgisine sunduğunu belirten Rektör Kaplan, “Öğrencilerimiz tatil aylarında Bartın’dan ayrıldıklarında sokağa çıktığım zaman esnafımız “hocam öğrenci ne zaman gelecek” diye soruyor. Bununla birlikte Üniversitemizin temellerinin sağlam atıldığını, ufak tefek engellerden etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunu da iftiharla ifade etmek isterim. Üniversite yönetimimiz, üniversitemizi saygın bir üniversite yapma yolunda çalışmalarını üstün bir gayretle, bilimsel esaslar ve kalkınma planlarımıza göre yürütmekte ve bu bilinç ve güvenle yoluna devam etmektedir. “ dedi.

Bartın Üniversitesi Derneği”nin faaliyeti sadece tabelada kaldı

Üniversitenin 2008’de kurulup göreve başladığı andan itibaren resmi veya gayri resmi ortamlarda, halkımızın, hayırseverlerimizin, işadamlarımızın desteğini Bartın Üniversitesine çekmeye çalıştıklarını belirten Rektör Kaplan, “Bunun için zaman zaman valilerimiz, yerel yönetici ve sivil toplum örgüt temsilcilerimiz ve sektör temsilcileri ile bir araya geldik. Vakıf aracılığı ile bu destek ve işbirliğini sağlamaya çalıştık. Vakıfların kuruluşundaki zorluklar nedeniyle bu destek ve işbirliği gerçekleşmedi. Bir “Bartın Üniversitesi Derneği” kurduk, derneğin hiçbir faaliyeti olmadı. Faaliyeti sadece tabelada kaldı.” diye konuştu.

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına katkı sağlayacak projeler geliştirelim

Üniversitenin başarısı ile haklı olarak öğünenlerle şehrimize ekonomik katkısını bilen, takdir eden ve giderek daha da artmasın isteyen çevreler ve üniversiteyi, gerçekte olduğu gibi her alanda ilimizin lokomotif gücü olarak görenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Rektör Kaplan şöyle devam etti: “Bugüne kadar çeşitli ortamlarda dillendirdiğim bu hususu akademik açılış günümüzde daha açık ve yüksek sesle tekrarlıyorum. ‘Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir’ düsturundan yola çıkarak kamuoyumuza çağrıda bulunuyorum. Geliniz her şeyi devletten beklemeyelim. Her ilde en az bir üniversite olmak üzere birçok üniversite açarak yükseköğretimde gerçekten bir devrim gerçekleştiren devletimiz her yıl imkânları ölçüsünde üniversitelerimize bir bütçe tahsis etmektedir. Üniversiteler kurulurken devlet erki, kendi imkân ve gücünü hesap ederek yola çıkmıştır. Biz de gücümüzü birleştirerek bazı illerimizde çok güzel örnekleri görüldüğü gibi, il olarak üniversitemizin fiziki yapılanmasına katkı sağlayacak projeler geliştirsek ilimizin imajı bakımından da daha iyi olmaz mı? Buranın bir Kayseri olmadığını bilerek bu çağrıyı yapıyorum. Keşke bu çağrıyı ilimizden birileri yapsaydı, bunun öncüsü olsaydı. Ben toplumsal duyarlığımızın ve hayırsever damarımızın hâlâ çok canlı bir şekilde var olduğuna yürekten inanıyorum. Bu çağrımı da bu inançla yapıyorum. Böyle olmasaydı bu millet evlatları Irak ve Suriye’den gelen milyonlarca çaresiz insana kucak açar mıydı? Tarihin her döneminde yaptığı gibi, dünyanın dört bir yanındaki bütün mazlumlarla ekmeğini bölüşür müydü?”

Ünlü Rus romancı Tolstoy’un “İnsana Ne Kadar Toprak Lâzım” adlı hikayesi ile örnek veren Rektör Kaplan, “Toprak hırsıyla yanıp tutuşan bir köylü Sibirya’da, bir günde çevirebildiğin kadar bir toprağın çok ucuz bir bedelle satıldığını öğrenir. O köye gider. Köylülerin tek bir şartı vardır: Gün doğumundan batımına kadar çevrilebilen alan bu köylünün olacak fakat tam gün batımı zamanı köylülerin yanına gelmiş olacaktır. Köylü gidebildiği kadar hatta gitmemesi gerektiği kadar gider ve gücünün ötesinde bir alanı çevirmeye çalışır. Çünkü hırsı kendisini esir almıştır. Köylülerin yanına geldiği zaman yorgunluktan adeta çatlayıp ölür. Tolstoy der ki: “Onu sığabileceği kadar bir çukura gömdüler”. Demek ki hayatın varlığı için elzem olan hırs gerektiği kadar kullanılmalı, daha güzeli evrensel insan iyiliği ve hayrına yönelik olmalıdır.” dedi.

Cami yapımıyla Üniversite bütçemizin hiçbir ilgisi yoktur

Yeni kampüs alanında bir de cami inşaatının devam ettiğini belirten Rektör Kaplan, “Kamuoyuna bu çağrımın neticesi ne olur bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki, bu girişim her bakımdan hayırlı bir girişimdir. Bundan sonrası ilgililerin takdirine kalmıştır. Bir hususa daha açıklık getirmem gerekiyor. Ancak tekrarında fayda görüyorum. Yeni kampüs alanımızda bir de cami inşaatı devam ediyor. Cami yapımıyla Üniversite bütçemizin hiçbir ilgisi yoktur. Yani Cami, üniversite bütçesinden ayrılan bir para ile kesinlikle yapılmamaktadır. Buraya harcanan para tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. Biz ileride 30 bin nüfusun yaşayacağını öngördüğümüz kampüsümüzde, bu Caminin yapılmasına öncülük etmekteyiz. İleride hem kampüsümüz, hem de Camimiz bölgenin sayılı mimari yapılarından biri olacaktır. diye konuştu.

Bartınlı hemşehrilerimizi Mühendislik Fakültemizin yeni binasının açılış törenine bekliyoruz

Mühendislik Fakültesini yeni kampüsümüze taşıyarak yeni kampüsümüzde eğitim öğretimi başlatıldığını belirten Rektör Kaplan, “Şu anda yapımı devam eden Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Mühendislik Fakültesi İdari Binası, Sözel Derslik ile Öğrenci ve Personel Yemekhane Binası çok yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Önümüzdeki akademik yılda başka akademik birimler de bu binalara taşınacak ve akademik faaliyetlerini yeni kampüsümüzde sürdüreceklerdir. Ayrıca duyuracağız ama bütün katılımcılarımızı, öğrencilerimizi ve Bartınlı hemşehrilerimizi Mühendislik Fakültemizin yeni binasının açılışı dolayısıyla düzenleyeceğimiz törene bekliyoruz.” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2008 yılında kurulan üniversitemiz, kuruluş aşamasını tamamlamış belki de üniversitelerin orta vadede ulaşabileceği bir yapıya ve güzelliğe ulaşmıştır. Bu sebeple emeği geçen başta üniversite rektörümüze ve akademik kadrosuna Bartın adına Bartın Valisi olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu başarılarının bundan böyle artarak devam edeceğine olan inancımı da ifade etmek istiyorum.” dedi.

Vali Azizoğlu: Üniversitemiz üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir.

Bir üniversitenin görevinin bulunduğu bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel katkılar sağlamak olduğu gibi bölgesine, ülkesine ve dünyaya bilimde, teknolojide ve eğitimde katkı sunmak olduğunu belirten Vali Azizoğlu, “Üniversitemiz üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiren üniversitelerden birisi haline gelmiştir. Bu beni Bartın Valisi olarak çok mutlu etti. İnanıyorum ki Bartınlıları da mutlu etmiştir. Üniversitenin bu aşamaya gelmesi üniversitenin akademik ve idari kadrosunun çalışmaları ve çabaları dışında Bartın halkının, sivil toplum örgütlerinin, Bartın’da sözü geçenlerin de bu konuda vermiş oldukları çabanın da bir sonucudur.” diye konuştu.

Böyle büyük kuruluşların ve yapıların oluşturulması bir takım sıkıntılara neden olduğunu belirten Vali Azizoğlu, 1200 metrekarelik bir alanın Bartın’da hiçbir kavgaya, gürültüye, mahkemeye düşmeden rahat bir şekilde çözülüp üniversiteye tahsis edilmiş olması onların da üniversiteye ne kadar ilgi gösterdiğinin, üniversitenin kurulması için çaba gösterdiğinin açık bir ifadesidir.” dedi.

Üniversitemizin kuruluş hızıyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş hızı eşit gidemedi

Bugün üniversite öğrencilerinin barınmasıyla ilgili bazı problemlerin olduğunu belirten Vali Azizoğlu, “Üniversitemizin kuruluş hızıyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş hızı eşit gidemedi. Ama hepimiz de biliyoruz ki hükümetimizin bu konuda önemli çalışmalarından bir tanesi de özel sektöre yurt açma imkanının ve kaynağının sağlanmış olmasıdır. Bugün özel kuruluşlar tarafından yapılıp KYK’ya teslim edilen iki yurt bu sıkıntımızı biraz da olsun azaltmıştır.” diye konuştu.

Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu Bartınlılara hitaben şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar göstermiş olduğunuz tüm gayret ve çabaya teşekkür ediyoruz. Bu çabalarla Bartın Üniversitesi gerçekten ülkemizde adından söz edilen akademik bir hüvviyete bürünmüştür. Gelecekte 150 bin nüfusa ulaşacak bir şehrin 20-30 bin öğrenci barındıracak bir üniversitesinin olacağını anladığımıza göre üniversite öğrencilerimizin yurt ihtiyacının artarak devam edeceğini burada ifade etmek istiyorum. Bu manada hükümetimizin özel sektöre yurt yapma imkanını sağlamasının Bartın açısından önemli bir avantaj olduğunu ifade etmek isterim. Bu manada Bartınlı iş adamlarımızın KYK’nın kiralayabileceği öğrenci yurtları yapmalarını buradan söylemeyi bir borç bilirim. İnanın ki bana Bartın dışından birçok iş adamı yurt yapmak için beni aradı ve bize başvuruda bulundu. İstiyorum ki Bartınlı işadamlarımız da bu konuda öncülük etsinler. Üniversitemizin yeni kampüsünde de çok güzel çalışmalar yapılmaktadır. Ben inanıyorum ki 2015–2016 eğitim öğretim döneminde esas kampüs alanına taşınmış olunacaktır. Anayoldan Bartın-Zonguldak yolundan geçen vatandaşlarımız veya turistlerimiz oradan geçerken o güzel binayı görmüş olacaktır.”

Açılış konuşmalarından sonra Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından kısa bir konser verildi.

Okunma Sayısı: 1059
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2014, 06:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39