T.C KARADENİZ EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından verilen kamulaştırma kararı gereğince;

T.C KARADENİZ EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından verilen kamulaştırma kararı gereğince;

13/03/2003  tarihli ve  101-21 sayılı Enerji Piyası  Düzenleme Kurulu Kararı ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ED/101-21/028 numaralı  Elektrik Dağıtım Lisansı verildiği, Başkent Edaş[xt]ın Elektrik Dağıtım Bölgesinde yer alan Zonguldak ili Merkez ve Kdz.Ereğli İlçelerinde  tesis edilen  Kandilli TM 2- Kozlu Dağıtım Merkezi Enerji Nakil Hattı ve Kandilli  TM 2- Bölücek Enerji Nakil Hattı için Enerji Piyasası Düzenleme kurulunca 22/03/2012 tarihli ve 3746-3,3746-4,3746-6, 20/03/2013 tarihli 4321-145 sayılı kamulaştırma  kararı alındığı anlaşılmakla, kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği ,husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu[xt]na  yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 02/07/2018 tarihinde saat 09.30[xt]da yapılacağı ilan olunur.

 

ESAS

 

 İL

 

İLÇE-

 

KÖY-

 

ADA-

 

PARSEL-

 

DAVALILAR-

 

TAŞINMAZIN VASFI ALANI-

              KAMULAŞTIRILAN ALAN

1-

2018/121

Zonguldak-

Ereğli-

Bölücek Mah.

126

167

1-Volkan Özbay

2-Fatba Özbay

1.444,40m2

802,05m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

2-

2018/123

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

102

27

1-Halil Okay

2-Mehmet Okay

2.176,08m2

465,52 m2’lik kısmı

İrtifak Hakkı Tesisi

3-

2018/176

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

126

168

Safiye Karadağ ve müşterekleri

172,27m2

96,38m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

4-

2018/178

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

102

25

Aynur Ateş ve müşterekleri

1.957,84m2

877,30 m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

5-

2018/185

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

102

29

Mehmet Çetinkaya ve müşterekleri

9.036,24m2

118,82m2’lik kısmı İrtifak

8.50m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

6-

2018/220

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

102

18

Ahmet Atabay

17.637,72m2

3.581,98m2’lik kısmı İrtifak

11,99m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

7-

2018/224

Zonguldak

Ereğli

Bölücek Mah.

102

21

İsmail Şişman

3,892,10m2

392,70m2’lik kısmı İrtifak

56,40m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

8-

2018/117

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

58

Mustafa Gülmez

2.058,70m2

495,32m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

9-

2018/168

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

45

Asım Şen ve müşterekleri

2.475,43m2

463,43m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

10-

2018/105

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

44

Mehmet Konca

5.332,24m2

486,13m2’lik kısmı İrtifak

39,06m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

11-

2018/106

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

41

Mehmet Konca

1.910,12m2

1.260,81m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

12-

2018/98

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

53

Muzaffer Gülmez

3.436,45m2

865,54m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

13-

2018/148

Zonguldak

Ereğli

Yaraşlıyörük köyü

103

43

1-Yılmaz Tekneci

2-Ahmet Tekneci

6.155,64m2

314,03m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

14-

2018/114

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

279

30

Rabia Özdemir

2.897,07m2

463,03m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

15-

2018/115

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

279

23

Özcan Çelik

1.857,05m2

895,37m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

16-

2018/119

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

261

91

1-Necla Dönmez

2-Neriman Kaya

5.524,15m2

345,92m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

17-

2018/97

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

261

131

Kazım Yavuz

 

1.399,85m2

445,69m2’lik kısmı İrtifak 23,27m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

18-

2018/90

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

266

15

Muzaffer Baba

3.167,56m2

14,98m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

19-

2018/89

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

278

19

Mehmet Ertuğrul

956,46m2

451,80m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

20-

2018/192

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

279

5

Ayşe Duran ve müşterekleri

185,55m2

129,56m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

21-

2018/211

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

261

129

Erdal İslam

7.853,57m2

2.469,09m2m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

22-

2018/201

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

261

88

Mustafa Erarslan

869,14m2

721,63m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

23

2018/113

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

279

4

Muzaffer Baba

219,33m2

98,98m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

24-

2018/181

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

273

2

Fatma Yılmaz ve müşterekleri

12.222,67m2

1.606,33m2 kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

25-

2018/194

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

279

25

Şükrü Çelik ve müşterekleri

3.604,31m2

689,14m2’lik kısmı İrtifak 27,74m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

26-

2018/187

Zonguldak

Ereğli

Gökçeler

278

2

İsmail Sarıkaya ve müşterekleri

7.135,86m2

704,78m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

28-

2018/183

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah. 

1168

14

Emel Günal ve müşterekleri

1.140,04m2

221,74m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

29-

2018/167

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

182

Ali Karaman ve müşterekleri

11.567,14m2

1.129,09m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

30-

2018/170

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1168

8

Ayşe Çetinkaya ve müşterekleri

10.899,00m2

327,64m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

31-

2018/202

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

44

İsmail Karaman

5.669,74m2

1.171,99m2’lik kısmı İrtifak 60,06m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

32-

2018/206

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1209

11

İsmail Karaman

2.434,40m2

490,56m2’lik kısmı İrtifak 50,69m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

33-

2018/190

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1211

2

Ayşe Azak ve müşterekleri

 

1.701,63m2

323,58m2’lik kısmı İrtifak 475,22m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

34-

2018/189

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1209

16

Ayşe Azak ve müşterekleri

6.601,64m2

207,15m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

35-

2018/165

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

261

Murat Cerrah ve müşterekleri

1.065,10m2

265,34m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

36-

2018/166

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

218

Kübra Karaman ve müşterekleri

1.232,88m2

416,20m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

37-

2018/171

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

168

Zeki Cerrah ve müşterekleri

1.543,11m2

98,48m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

38-

2018/203

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

43

Şaban Karaman

2.288,84m2

19,90m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

39-

2018/214

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

59

Yaşare Yalman

2.929,27m2

342,65m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

40-

2018/207

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

229

Emin Korkmaz

1.995,62m2

66,26m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

41-

2018/209

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

224

Ekrem Şenocak

9.717,44m2

1.010,24m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

42-

2018/208

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1209

8

Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.

4.355,70m2

382,30m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

43-

2018/213

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

167

Fikret Karaman

670,52m2

88,78m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

44-

2018/112

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

255

Hikmet Karaman

1.176,69m2

22,25m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

45-

2018/100

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

259

Fikret Karaman

386,26m2

190,58m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

46-

2018/99

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

253

Hakkı Cerrah

1.111,82m2

224,44m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

47-

2018/204

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1210

1

Ekrem Selam

1.086,14m2

16,69m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

48-

2018/215

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

62

Gülsüm Doğru

5.826,38m2

375,71m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

49-

2018/212

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

44

Şerif Dilaver

1.781,35m2

404,76m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

50-

2018/210

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

74

Ahmet Karakaya

2.148,55m2

825,52m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

51-

2018/188

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1209

10

Ayşe Azak ve müşterekleri

3.855,83m2

 

483,50m2’lik kısmı İrtifak 17,37m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

53-

2018/205

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1209

12

İsmail Uysal

3.220,43m2

390,36m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

54-

2018/200

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

59

Nevim Sevinç

3.208,81m2

572,94m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

55-

2018/218

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

217

Hikmet Karaman

2.005,33m2

56,73m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

56-

2018/199

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1212

215

Siyami Karaman

3.228,88m2

98,60m2’lik kısmı İrtifak

17,38m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

57-

2018/216

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

63

Sinan Yalman

13.002,58m2

1.541,50m2’lik kısmı İrtifak 105,54m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

58-

2018/217

Zonguldak

Ereğli

Ören Mah.

1190

73

Mehmet Dilaver

3.495,07m2

460,16m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

59-

2018/197

Zonguldak

Ereğli

Örden Mah.

1212

175

İsmail Çetinkaya ve müşterekleri

 13.526,53m2

 1.008,77m2’lik kısmı İrtifak 59,54m2’lik kısmı mülkiyet Hakkı Tesisi

60-

2018/198

Zonguldak

Ereğli

Soğanlıyörük köyü

160

19

Abdullah Karga ve müşterekleri

1.261,17m2

654,31m2’lik kısmı İrtifak Hakkı Tesisi

 

Okunma Sayısı: 116
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER