T.C. KDZ. EREĞLİ 1. İCRA DAİRESİ 2016/2738 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO[xt]LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri...

T.C. KDZ. EREĞLİ 1. İCRA DAİRESİ 2016/2738 ESAS  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO[xt]LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri : Zonguldak İl, Ereğli ilçe, 122 Ada, 14 Parsel, KURTLAR Mahalle/Köy., KAPTAŞ YÜZÜ Mevkii, Parsel içinde fındık tarımı yapılmaktadır. Fındık ağaçları ortalama 15-20 yıllık olup verim seviyesi yüksektir. Fındık ağaçlarının yıllık bakımları yapılmıştır. Taşınmaz içinde fındık ağaçları sayısı ortalama 180 adettir. İcraya konu diğer parsel ise içinde 2 adet yapı bulunmaktadır. Münferit yaşta ve cinste meyve ağaçları bulunmaktadır.

Adresi                                  : KurttarKövüKdz.Ereğli

Yüzöllçümü                        : 2.305,76 m2

Arsa Payı                             :  -

İmar Durumu                    : Kdz.Ereğli Belediyesi imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 63.984,84 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 04/06/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
  2. Satış Günü : 29/06/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri                             : KDZ.EREĞLI ADLIYESI MEZAT SALONU-KDZ.EREGLI /ZONGULDAK

 

Satış şartları :

1 - İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20[xt]si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ([*]) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen rnühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2738 Esas sayılı dosya numarasıyla, müdürlüğümüze başvurmaları ilaln olunur. 18/04/2018

Okunma Sayısı: 131
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER