T.C. KDZ. EREĞLİ 1. İCRA DAİRESİ 2017/848 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adeti, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          ...

T.C. KDZ. EREĞLİ  1. İCRA DAİRESİ 2017/848 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adeti, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri           : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 448 Ada, 1 Parsel, SARIKORKMAZ Mahalle İYİCİ KÖY Mevkii, Arz üzerinde geçici de olsa yapılaşma söz konusu değildir. Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilinde olduğundan arsa özelliğine sahiptir. Taşınmaz yol, su, elektrik, kanalizasyon ve çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden bedelsiz faydalanmaktadır. Taşınmaz şehir idari ve ticari merkezine takribi olarak 4 km uzaklıkta bulunmaktadır. Etrafında yeni yeni yapılaşma başlamaktadır. Arzın topografik yapısı eğimlidir. Her türlü yapı yapılması mümkündür. Taşınmaz şehircilik yönünden yeni gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Adanın tamamı bir parsel düşünüldüğünde yapı emsali (E3) olarak tarif edildiği görülmektedir.

Adresi                  : Kdz. Ereğli-Zonguldak

Yüzölçümü                   : 1.261.00 m2

Arsa Payı             : -

İmar Durumu               : “Revize” ve “İlave” imar planlarına göre arzın imarı (A-2) Ayrık Nizam imar yolu kotu üstünde temel alanı (%30) nispetli iki kat yapılması mümkündür. Arzın imar parseline dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kıymeti               : 252.200,00 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 27/04/2018 günü 10:00-10:10 arası
  2. Satış Günü : 22/05/2018 günü 10:00-10:10 arası

Satış Yeri             : KDZ. EREĞLİ ADLİYESİ MEZAT SALONU-KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK

Satış Şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ([*]) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/848 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/02/2018

Okunma Sayısı: 515
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER