T.C. KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/11 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

                       ...

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/11 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

                            1 NO[xt]LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :Taşınmaz üzerinde ahır ve samanlık olarak kullanılan tek katlı bir yapı ve çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır.  Taşınmaz, Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilindedir. Taşınmaz, yol,su,elektrik,ulaşım,aydınlatma,ısınma,kanalizasyon ve çöp toplama gibi  Belediye Hizmetlerinden özel masraf gerektirmeden istifade eder. Taşınmaz, Kdz.Ereğli Şehir İdari ve Ticari merkezine takriben 3 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz devamlı güneş alır. Taşınmaz deniz manzaralıdır. taşınmaz şehircilik yönünden gelişmekte olan bir bölgede kalmakta olup, çevresinde özel konut binaları ve yeni inşaasına başlanan sosyal konut siteleri bulunmaktadır.  taşınmazın zemini düz olup, her türlü inşaat yapımına elverişlidir. Malzeme nakliye kolaylığı vardır. Taşınmaz imarlı alanda kalmakta olup, çok az bir kısmı ise imar yolunda kalmaktadırlar. İmar alanda yapılaşma 3 kat (A-3)  imarlı  ve % 30 kullanma alanına sahiptir. İmarlı Alan E1 imarlı konumundadır. Taşınmazda yola terk işlemleri yapılarak, taşınmazın imar parseline dönüşmesi gerekir. Şehir İdari ve Ticari Merkezine mesafesi, bulunduğu mevkii, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım, satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m2 değeri,  30,00.-TL/m2 (m2 si üç yüz lira)  olarak taktir ve tespit edilmiştir.  Taşınmaz üzerinde ahır ve samanlık olarak kullanılan tek katlı bir bina bulunmaktadır. Tek katlı bina 27,26 m2 inşaat alanlıdır. Binanın değerlendirilmesinde, Çevre ve şehircilik Bayındırlık Bakanlığınca 2017 yılı içinde yayınlanan yapıların m2 birim maliyet cetveli ile yapıların yıpranma paylarını gösterir cetvelden yararlanılmıştır. Buna göre bina 1. sınıf (A Grubu m2 birim maliyeti 133,00 TL/m2 dir. Binanın yıpranma payı ise  ilgili tablodan % 25 olarak tespit ve taktir edilmiştir.  Binanın değeri 2.719,18.-TL dir. Taşınmazın toprak yapısı  tınlı % 5 eğime sahip ve toprak derinliği 30 cm civarındadır. taşınmazın bir kısmında yazlık  sebzeler dikili olup, kalan kısmında meyve ağaçları bulunmaktadır.  Kdz.Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün 2017 yılı istatistik verilerine göre taşınmaz üzerindeki dikililerin yaşları ve bakım durumları da göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.  4 adet dut ağacı 480 Tl, Ceviz ağacı 3 adet 450 TL, İncir ağacı 4 adet 480 TL,  Erik ağacı 4 adet 440 TL,  1 adet ayva ağacı 120, TL Taşınmazın, binanın ve meyve ağaçlarının toplam değeri:160.530,18.-TL dir.

Adresi :  Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 315 Ada, 49 Parsel, SARIKOKMAZ Mahalle/Köy, TARLA BAŞI MEVKİİ Mevkii,  519,47 M2

Yüzölçümü     :  

Arsa Payı        :

İmar Durumu  : Var Taşınmaz imar alanında kalmaktadır.   , İnşaat tarzı imar alanında yapılaşma 3 KAT (A-3) %30 kulanma alanına sahiptir.

Kıymeti           : 160.530,18 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 11/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
  2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri         : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

 

 

 

 

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20[xt]si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ([*]) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2017

 

 

 

 

                                                                      

Okunma Sayısı: 194
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER