Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar ,1 Eylülden itibaren.

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar ,1 Eylülden itibaren.

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar ,1 Eylülden itibaren.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GenelSağlık Sigortası borcu olanların 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren gelir testinebaşvurabileceklerini bildirdi.

Milyonlarca insanın sağlık hizmetlerinden yararlanmasınısağlayan Genel Sağlık Sigortası uygulamasında ikinci bir fırsat doğdu. Dahaönce gelir testine gitmediği halde yüksek borçlarla karşılaşanlara yeni bir hakverilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılanaçıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları olmak üzere devletin bazıalacaklarını yeniden yapılandıran 6736 Sayılı Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına İlişkin Kanun geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Kanun, 2016Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikmecezalarının yanı sıra Genel Sağlık Sigorta (GSS) borçlarını da yapılandırıyor.Bu kapsamda genel sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlar, 1Eylül 2016 tarihinden itibaren gelir testine başvurabilecekler. Başvuruyapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleriveya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerindenfaydalanabilecek” denildi.

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Genel Sağlık Sigortasında gelirtestinin en önemli kalem olduğunu belirterek, gelir testi yaptırmayan kişilerinsosyal güvenlik sistemi tarafından bir statünün içerisine konulduğunu ve oradada borçlandırıldığını ifade etti. Yapılandırma ile bir fırsat kapısınınaralandığını bildiren Soylu, şunları kaydetti:
Bunların sadece ana paralarını 12 ay eşit taksitle ödenmesinin imkanınıaçıyoruz. Birinci taksiti ödediğinden itibaren her türlü sağlık hizmetindenfaydalanabilecekler. Bu konuda gelir testi için 1 Eylülden itibaren bunlaratam 4 ay bir fırsat veriyoruz ve bu 4 aylık fırsatın sonucunda gelir testiyaptırabilme imkanı ve 5inci ayda da tekrar bu gelir testi ile berabermüracaat edebilme imkanını sağlıyoruz. Bu 4 ay içerisinde hem gelir testi yapıphem müracaat edebilme imkanı da var. Ödemesi 5inci ayın sonundan itibarenbaşlıyor.”

Kimler gelir testi yaptıracak?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir işteçalışmayan ve sigortalı olmamakla birlikte kendisine bakmakla yükümlü kimsesibulunmayanların, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylıkalmayanların veya bunların bakmakla yükümlüsü olmayanların, genel sağlıksigortasının kapsamında bulunmayanların, üniversiteye gidiyorsa 25, liseyegidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişilerin çalışmayabaşlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorunda olduğu bildirildi. Açıklamada,gelir testi sonucuna göre hanede yaşayan kişi başına düşen gelirle ilgili iseşunlar kaydedildi:
“Brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise (549 TL) bu kişinin genel sağlıksigortası primi devlet tarafından karşılanacak. Brüt asgari ücretin üçte biriila brüt asgari ücret arasında ise (549 ila bin 647 TL arası) 65,88 TL primödenmesi gerekecek, brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise(bin 647 ila 3 bin 294 TL) 197,64 TL prim ödenmesi gerekecek. Brüt asgariücretin iki katından fazla ise (3 bin 294 TL’den fazla) 395,28 TL prim ödenmesigerekecek.”

Peşin ödeme veya taksitli ödemede ilk taksit en geç 28 Şubat 2017’deödenecek

Çalışmayan, aylık/gelir almayan veya herhangi bir kapsamdasosyal güvencesi olmayanların arasından gelir testine hiç başvurmayanların 2Ocak 2017 tarihine kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfına gelir testi başvurusunda bulunabileceklerinin ifade edildiğiaçıklamada, “Ayrıca Genel Sağlık Sigortalılar, müracaat etmeleri halinde 2016Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikmecezası ve gecikme zamları silinerek, borç aslını vade farkı uygulamaksızınpeşin veya 12 eşit taksitle ödeyebilecek. Peşin ödeme veya taksitli ödemede ilktaksit en geç 28 Şubat 2017’de ödenecek. Genel Sağlık Sigortalıların kanunkapsamına giren prim borcu asıllarının, gerek peşin olarak, gerekse 12 aydaeşit aylık taksitler halinde eksiksiz olarak ödenmesi durumunda 5510 sayılıKanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilindenvazgeçilecek. Ayrıca enflasyon oranında bir fark da ödemeyecek. Genel SağlıkSigortası prim borcu bulunanlar, bu borçlarının yapılandırılabilmesi için engeç 31 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar ikametgahlarının bağlıbulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal GüvenlikMerkezine başvurabilecekler” denildi.


Okunma Sayısı: 558
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2016, 10:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39