Turpçu TTK’nın geleceğini sordu

Turpçu TTK’nın geleceğini sordu

Turpçu TTK’nın geleceğini sordu

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Şerafettin Turpcu, 9 Şubat 2016 Salı Günü, “Plan ve Bütçe Komisyonu`nda” görüşülen Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı`nın bütçe görüşmelerine katılarak, Bakan Berat Albayrak`a TTK`nın geleceği, Zonguldak`taki mevcut ve yapılması planlanan termik santrallerin sakıncaları ve Zonguldakkömür havzasının neden ithal kömürün adresi haline geldiğineilişkin sorular yöneltti.

Plan ve Bütçe Komisyonu`nda” görüşülen Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı`nın bütçegörüşmelerinde söz alan ve Bakan BeratAlbayrak`a sorular yönelten CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Şerafettin Turpcu,Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)`nın geleceğine yönelik belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini söyledi veSayıştay`ın TTK`ya ilişkin 2014 yılı Denetim Raporuna atıfta bulunarak şuönerilerinoldukça dikkat çekici ve önemli olduğunu belirtti;

TTK’nın 2015-2019 yıllarına ilişkin kısa ve orta vadeli hedeflerini belirleyecek olan Stratejik Planın nihai haline getirilmediği görülmüştür. Ayrıca, 2015 Yılı Programının 331 numaralı tedbirinde, TTK’nın zarar eden bir yapıdan çıkarılması amacıyla bir Eylem Planı hazırlanacağı ve Kurumun yeniden yapılandırılacağı ifade edilmektedir. TTK’nın taşkömürü üretiminin artırılması ve Kurum zararlarının kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için;

- Kurumun “2015-2019 Stratejik Planı” hazırlık çalışmalarının hızlandırılması ve 2015 Yılı Programının 331 numaralı tedbirinde yer alan “TTK’nın Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Eylem Planı Hazırlığı” çalışmalarının sonuçlandırılması,

- Üretimin artırılmasına yönelik hazırlık yatırımlarının planlanan sürede tamamlanması,

- Hazırlık ve üretim çalışmalarında otomasyon ve mekanizasyona gidilmesi,

- Emekli olan yeraltı üretim işçilerinin yerine zamanında yeni işçi alınması ve işçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluşmasının önlenmesi,

- Yönetim etkinliğinin artırılması, iş disiplininin geliştirilmesi, işgücü ve tesis verimliliklerinin artırılması, ocaklardan daha temiz kömür elde edilmesine yönelik önlemler alınması, gerekmektedir.” denilmektedir.

Sayın Bakan bu bilgilerışığında:

1)- TTK`nın geleceğine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik bir açıklamanız olacak mıdır?-Sayıştay Raporu`nda sözü edilen “TTK’nın Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Eylem Planı Hazırlığı`na” ilişkin bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?

-Eylem Planı neden gecikmiştir? Ne zaman açıklanması planlanmaktadır?

-TTK`ya işçi alımı olacak mıdır?

2) - Zonguldak ilimizde toplam kaç Mw gücünde ve kaç adet daha termik santral kurulmasına izin verilmesi planlanmaktadır? Bu konuda Bakanlığınızın politikası nedir?

- Muslu-Çatalağzı arasında 3-5 km arayla 3 tane termik santral olduğu göz önüne alındığında burada yaşayan insanlarımızın yaşadığı olumsuzluk göz önüne alınmakta mıdır?

- Termik santrallerin Türkiye’nin enerji politikasındaki yeri nedir? Önümüzdeki yıllardaki payının ne olacağı hesaplanmaktadır? Termik santraller konusunda dünyadaki ileri teknolojiler nasıl takip edilmektedir? Mevcut termik santrallerin insan sağlığına veçevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi konusunda bir master plan var mıdır?

- Hali hazırdaki yerli üretimin planlanan sayıda termik santrale yetmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle yapılması planlanan yeni termik santral projeleri ithal kömüre mecbur mantıkla düzenlenmektedir. Bu yatırımların gerçekleşmesi hem dışa bağımlığı hem de cari açığı daha da arttıracaktır. Bunun yanı sıra, bütün ülkelerin karbon salımını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye’nin büyük bir kısmı ithal olan kömür yakarak bunu artırması sizce doğru mudur?

3)- Ülkemiz, yerli enerji kaynağı diye yola çıktığı serüvende, dışa bağımlılığı yükselten ve ithal kömüre açılmış bir piyasa haline getirilmiştir.Zonguldak´a bile ithal kömür gelmesi ile ilgili görüşünüz nedir?

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak,Milletvekili Turpcu`nun sorularına ve bazıdiğer Milletvekillerinin sorularına,soru-cevap süresi içinde cevap vermedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Bakan Albayrak`ın yanıtlamadığısorulara yazılıolarak cevap verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Okunma Sayısı: 612
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2016, 11:17
banner35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner13

banner4