“Yasa Tasarısı Geri Çekilmelidir”

“Yasa Tasarısı Geri Çekilmelidir”

“Yasa Tasarısı Geri Çekilmelidir”


GenelMaden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan GenelBaşkan Ahmet Demirci; “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilmesigirişimlerine karşı her şart altında mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kezdaha ifade ediyoruz” dedi.

ÖzelleştirmeTorba Yasa Tasarısı ile yeniden gündeme gelen TTK’nın özelleştirilmesikonusunda yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“BaşbakanBinali Yıldırım imzasıyla 01.08.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) gönderilen “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Plan veBütçe Komisyon’unda görüşülerek TBMM’ye gönderildi. Tasarının bu hafta içindegörüşülmesi bekleniyor.

Tasarının35. Maddesinde; “Özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardakihisseler ile varlıklardan bu idarelerce Özelleştirme İdaresi Başkanlığınabildirilenler, bu kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilir” denilmektedir.

Buradanda anlaşılacağı üzere, TTK’nın da içinde bulunduğu yaklaşık 100 kamu kurumu, satılmasınıistediği varlıklarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredebilecektir.

YasaTasarısı ile daha önce özelleştirme kapsamı dışında olan kurumlar dahil hemenhemen tüm kamu kuruluşlarının; bir bina, bir arsa veya bir şirket gibi alıcısıbulunan ve kısa zamanda paraya çevrilebilecek varlıklarının satışını yapabilmekamaçlanmaktadır.

YaniÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı, deyim yerindeyse toptan satıcılığın yanı sıraperakende satıcılığa da başlayacaktır.

Başkabir deyişle kamu kurumlarında para eden ne varsa satılması düşünülmektedir.

Budurum; toptan satışı yapılamayan kurumların kolunu kanadını kırarak ölüme terkedilmesine yol açacaktır.

BizGenel Maden İşçileri Sendikası olarak TTK’nın özelleştirilmesi için atılacakher türlü adıma şiddetle karşı çıkıyoruz.

TTK’nınözelleştirilmesi girişimlerine karşı her şart altında mücadele etmeye kararlıolduğumuzu birkez daha ifade ediyoruz.

Muhalefetpartilerinin komisyondaki tüm uyarılarına rağmen iktidar partisinin oylarıylakabul edilen bu tasarı TBMM gündemine alınmamalı ve derhal geri çekilmelidir.

Anayasayaaykırı olan ve sadece sıcak para bulmak için yapıldığı anlaşılan bu düzenlemetüm kamu kuruluşlarına zarar verecektir. Amacın bu kurumları geliştirmekolmadığı açıktır.

SendikamızYönetim Kurulu gelişmeleri yakından takip etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2016, 11:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39