İŞKUR'dan çocuk işçiliği ile mücadeleye devam

İŞKUR'dan çocuk işçiliği ile mücadeleye devam

İŞKUR'dan çocuk işçiliği ile mücadeleye devam

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu yaptığı basın açıklamasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan Çocuk İşçiliği ile Mücadele konusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Demirsu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakanlığımızca 2018 yılı Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı olarak ilan edilmiştir. Amacımız öncelikle çocuklarımızın çalışmasını engellemek, çalışma ya da çalıştırılma sebeplerini araştırmak,  maddi imkansızlıklar söz konusu ise ebeveynlerinin iş bulmalarına yardımcı olmaktır.
Çocuklarımızın mutlak surette çalışmaları halinde ise, Devletimiz çalışan çocukları Anayasa ve İş Kanunu ile   özel olarak koruma altına almıştır. 
Bu kapsamda,öncelikleçocuk ve genç işçilerimizin okula devamı ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılması,
Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yeteneklerinin  dikkate alınması gerekir.
Ayrıca; İşverenlerin de,çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin etmesi,
Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçileri çalıştırmamaları gerekmektedir.
Yine,  çocuk ve genç işçilerimizle ilgili çalışma süreleri ve ara dinlenmeleri de düzenlenmiş olup; temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatlerinin  günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamayacağı. ancak 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu sürenin günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabileceği,Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma sürelerinin yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanması gerektiği,
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma sürelerinin, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabileceği, Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamayacağı,
İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesinin zorunlu olduğu, 
Öte yandan, Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinlerinin  kesintisiz kırk saatten az olamayacağı ve  hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenmesi, 
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamayacağı, bugünlere ilişkin ücretlerinin  bir iş karşılığı olmaksızın ödenmesi, 
Yıllık ücretli izin sürelerinin  20 günden az olamayacağı ve  yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılmasının esas olduğu, ancak yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yasal düzenlemelerle ilgili Bakanlığımız İş Müfettişlerince zaman zaman denetimler gerçekleştirilmekte olup, konu İl Müdürlüğümüzce de takip edilmektedir” dedi.

Gündem

Okunma Sayısı: 620
Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 19:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner13

banner4