ÇELİK SANAYİMİZ VE KOKLAŞABİLİR KÖMÜR

Zonguldak çelik sanayi bölgesi.
Merkezi.
Anavatanı.
ERDEMİR.
KARDEMİR.
Yakında TOSYALI HOLDİNG için Zonguldak’ta olacak deniliyor.
Gerçi TOSYALI gübre ve diğer üretim odaklı çeşitli düşünceleri var.
Çelik sanayi ile ilgili bir tasarruf olur mu?
Bilemiyoruz.
Endüstri merkezi.
Serbest bölge.
Ülke geneli.
Yurt içi ve dışı yatırımcıları bekliyor.
Çelik sanayi denince.
Hammadde kömür.
Koklaşabilir kömür.
Tabi ki sadece Zonguldak’ta var.
Döviz aldı başını gidiyor.
Dünya piyasalarında kömür tonu seksen dolar seviyesinden önce 200 dolar üstü.
Bugün için 280 dolar deniliyor.
Fiyatlar anormal arttı.
Koklaşabilir kömür adına  yıllık en az on milyon ton kömür ihtiyacı var.
Zonguldak bu kömürü üretemiyor.
 ERDEMİR ise ERMADEN ile maden sanayi kömür üretimi adına önemli yatırımları yaptı.
Yapıyor.
Yıllık 500- 750 bin ton kömür üretimi hedefi var.
Yaklaşık 750- 800 maden işçisi istihdamı.
Ayrıca Zonguldak kömürü üretilirse alım için her türlü şartlar hazır.
Sevkiyat adına Zonguldak limanı.
Hem yükleme ve stok sahası.
Hem de tren ferisi ile sevkiyat.
Çok donanımlı.
Entegre bir kömür sevkiyatına Zonguldak olarak.
TTK olarak.
Hazırız.
   Yeter ki üretelim.
Yeter ki kömürümüz olsun.
Pazar da sorun yok.
Alım da ise hiç yok.
Devamla.
KARDEMİR bugün için üç milyon tonu TTK üretse.
Hepsini almaya hazır.
Bizler bunu biliyoruz.
Zonguldak kömürü kamu ve özel üretmeli.
Bunun için aşağıda yazımızın devamında  detayları ayrıntılı belirtiyoruz.
Zonguldak koklaşabilir kömürünü  çelik sanayisi için üretmeli.
Hem de çok fonksiyonlu olarak.
Çelik sanayi de kömür üretiminde hem alıcı olarak.
Hem üretici olarak.
Yer almalı.
Zonguldak taşkömürü koklaşabilir kömürünü yerin altında.
Derininden .
Çıkartmalı.
Ekonomiye çelik sanayisine kazandırmalı.
Çelik sanayimiz Zonguldak kömürünü her daim almaya hazır ve nazır.
Köşemizden duyuralım.
Zonguldak olarak kömür politikamızı kamu ve özel yeniden üretim odaklı her türlü alternatifleri gözeterek  gözden geçirelim.  
İŞÇİ ALIMI ŞART Kİ ŞART
Maden işçisi alımı.
Çok önemli.
Değerli.
Kamu madenciliği.
Artık  işçi alımı bekleniyor.
Tam 2000 emekli olmuş madencimiz var.
Son işçi alımında 350 kişi işten ayrılmış.
Toplamda 2350 işçi açığı anında oluşmuş.
Bu yıl emekli olacakları saymıyorum.
Toplamda 3000 işçi alımı acilen şart.
Hemen alınmalı.
Yerli ve milli anlayışının içi dolmalı.
Doldurulmalı.
Kömürün tonu olmuş tam 2500 artı KDV.
Bir milyon ton kömür üretsek zararımız 300 milyon TL ‘ye iniyor.
Varın iki milyon ton üretimde hemen karaa geçeriz.
Onun için acil odaklı.
Hem üretim adına.
Hem de hammadde temini adına.
Zararın düşmesi adına.
3000 işçi alımı acil olarak.
İvedilikle alınmalı.
Bu konuda çalışmalar hemen başlamalı.
Kömürü üretmeliyiz.
ERDEMİR için.
KARDEMİR için.
İSDEMİR için.
Çelik sanayi için.
Üretmeliyiz.
Koklaşabilir kömürü çıkartmalıyız.
Ekonomiye sağlamalıyız.
Tabi ki kömür atığımızı da termik santrallere vermeliyiz.
Hem ÇATES.
Hem de EREN ENERJİ, kömürünü  sağlamalıyız.
Yerin altında tam 1.5 milyar ton bilinen kömürümüz var.
Totalde  ise iki milyar ton kömür yerin altında.
CHP lideri hazine olarak adlandırıyor.
Cumhurbaşkanımız Zonguldak’ın  yerin altındaki kıymetli  serveti  olarak adlandırıyor.
Zonguldak’ın kömürü elmas.
Altın.
Pırlanta.
Her şeyimiz.
Kömürümüz çıkmalı.
Ekonomiye kazandırılmalı.
Öncelik işçi.
İstihdam.
Sonra üretim.
TTK zararı en aza inecek.
Hatta kara geçeceğiz.
Öncelik iki milyon ton üretim.
Peşine üç milyon ton.
Hedef beş milyon ton.
Düşünebiliyor musunuz?
KARDEMİR.
ERDEMİR’ in kömürünü sağlayacağız.
Temin edeceğiz.
Sevk edeceğiz.
Çelik sanayinin hammaddesini sağlayacağız.
Tabi ki kamu beş milyon ton üretirken.
Özel sektör madenciliği artık milyon tonları görmeli.
Sadece yüz binler ile değil.
Milyonlarca ton kömür üretmeli.
Tam 24 rödovans kömür işletmesi var.
ERDEMİR'in ERMADEN var.
HATTAT HOLDİNG var.
AYDEM Enerji var.
Amasra B.
Armutçuk.
İnağzı ve Bağlık sahası.
Bu sahalar çok önemli ve değerli.
Daha GELİK / DİKKANAT var.
Dilaver var.
Dilaver de kömür üretimi başlıyor.
Yeni sahalar var.
Kömür artık özel sektör eliyle yılda beş milyon tonları görmeli.
Hem de ivedilikle.
Acil odaklı.
Kamu beş milyon ton.
Özel sektör  beş milyon ton.
Hemen on milyon tonu yakalamalıyız.
Sonra hedef tam 20 milyon ton.
İnşallah diyelim.
Kömür hazinemin.
Kıymetli servetimiz.
Kara elmas.
Yerin üstüne çıksın.
Çıkmalı.
Maden sanayi olarak.
Merkez atölyesi kamu adına büyük atak da.
MAKZON ile yeni bir maden sanayi kuruluyor.
Daha devamı var.
FİLYOS ENDÜSTRİ MERKEZİ.
VAR DA VAR.
Zonguldak’ın geleceği.
Yeraltı ve yer üstü çok parlak çok parlak.
Yerli doğalgaz konusuna daha girmedik.
Onu da ayrı değerlendirelim.
Nokta.
Şimdilik.
 

YORUM EKLE

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48