Özcan;ADAYIM

Özcan;ADAYIM

Özcan;ADAYIM
Kdz. Ereğliİlçesinde, Ereğli için Mücadele Platformu Sözcüsü Ereğli Ticaret ve SanayiOdası (TSO )Meclis Üyesi Niyazi Özcan, düzenlediği basın toplantısındaTSO Başkanlığına adaylığını açıkladı. İlçede yaşanan Sosyal ve Ekonomiksorunlara da değinen Özcan konuşmasına ‘GünaydınEREĞLİM!” sözüyle başlayarak; “Erdemir’in artıkyok! Tersanelerin artık yok! Kömürün artık yok! 2500 vergi mükellefin gitti! ,55 bin icra dosyası, 20 bin insanın icrasıvar! Bankalarınla sorunların had safhada! STK’ların günü kurtarma derdinde! ,Sanatta, Edebiyatta ve Spor Branşlarındaartık yoksun! TSO,(İsmi Olup işlevi Olmayan Kurum) başlıklarında detaylı açıklamalardabulundu.

Özcan açıklamalarışu şekilde ;

ERDEMİRİNARTIK YOK!

Erdemir 2006 yılında özelleştirildi. Kuşkusuz; zamanındayeterince sivil ve siyasi güç bulunamadığından özelleştirmeye karşı durulamamışve ERDEMİR, OYAK şirketine yok pahasına bütün sosyal kurumları ile (Lojmanları,sosyal tesisleri, arsaları) birlikte satılmıştır. Esasında bu özelleştirmekentin sonunun başlangıcı olmuştur. Bu kentte hem ekonomik afet ve hem de moralmotivasyon anlamında çöküntü yaşatmıştır. Bundan başka, Erdemirözelleştirmedeki taahhütlerini yerine getirmemiş olup, hâlihazırda çalışanmekanizmalarını da yok etmiştir. Bunların başında Lokomotif sektör olanNAKLİYECİ-SAC TÜCCARI VE SANAYICILERI sayabiliriz. Haliyle bu sektörlere bağlıolarak kentin diğer (inşaat, hizmet grubu ve çarşı esnafı) ekonomik girdisağlayan sektörleri de sıkıntı yaşamaktadır. Erdemir bu güne kadar sürdürmüşolduğu basit ince ayarları ile SAC, NAKLİYECİ VE SANAYİCİ esnaflarınıbitirmiş, bunun yanında seçmiş olduğu yaklaşık 5 hatırı sayılır esnafaErdemirin kaymağını yedirerek basit bir güncel satış politikası izlemektedir. Bugün ilçede yaklaşık olarak 600 sac tüccarı ve de 950 nakliyeci, 100e yakınorta ölçekli sanayici yok olmuştur. Bu rakamlar telaffuzu bile zor olanrakamlardır. Erdemir uyguladığı politikalarında tek başına hareket edemez,Erdemir % 49u halkın olan bir AŞ. dir. Erdemir Ereğli halkının malıdır. Erdemirözelleştikten sonra bu güne kadar taahhüt ettiği sosyal sorumluluk projelerinive yatırımlarını yerine getirmemiştir. Plajında denize girenden ücret, Sportesislerinde spor yapandan ücret alma var olan spor tesislerini ve kulüplerinikapatmanın yanında ilçeye ne bir sosyal tesis ne de bir ekonomik yatırımkazandırmıştır. Bu güne kadar Milyarlarca dolar kar ettiğini övünerek anlatan ERDEMİR/OYAKgrubu geldiğimiz noktada çalışan işçisinin KURUŞ ile ifade edilebilecek maaşartışlarını pazarlık konusu yapabiliyor. Bunun anlaşılması oldukça zordur. Bizlerin,Özellikle Erdemir ile ilgili 10 (on) yıl önce ifade ettiklerimizi ne yazık kibu gün ilçenin Önde gelenleri yeni görmekte, yeni farkına varmaktadırlar. Bubile sevindirici bir durumdur. Şöyle ki, bu ilçenin kalkınması için fikrinibeyan eden, taşın altına elini koyan herkes eleştirilmiş adeta linç edilmiştir. İlçe için olumlu söz söyleyen insanlar bir takım siyasi ve makam peşinde olanrant çevreleri tarafından hedefe konulmuştur. Geldiğimiz günde, bizim on yıldırKentin geleceği için eleştirdiğimiz Konuların ve Kurumların aklımıza gelmesi veeleştirilerimizin bir kısmının dahi gündeme gelmesi sevindirici, bizlere ümitvericidir. Kuşkusuz, devletin bir an önce Erdemir ve Yönetimi ile ilgili bueleştirileri görmesi acil tedbir alması gerekmektedir.


TERSANELERİNARTIK YOK! YENİDEN HAYATA DÖNECEK.

Tersanelerimiz; kamuoyunda bildiği gibi tümüyle işgöremez durumdadır. Öyle ki, tersanelerden evine ekmek götüren yaklaşık 8000bin insanımız işsiz kalmıştır. Tersanelerimizin kurtuluş reçetesi vardır. İşyükü ve iş hacmi de vardır. Kaldı ki, iş akdi olarak yurt dışı firmaları ilesürdürülmekte olan projeler mevcuttur. Bunun yanında Rusya ile projelendirilençalışma Ortadoğu’daki gelişmeler nedeni ile henüz hayata geçirilememiştir.Tersanelerimiz sanayimizin ağır iş kollarından ve lokomotiflerindendir.Kurtuluş için Devletin Finansal teminatı gerekir. Bunun açılımı Devlet projeyifinans garantisi ile alacak, Tersanelerimizi taşeron olarak kullanacaktır.Bunun yanında, tersanelerin içinde bulunan limanın İşletme MevzuatınınHükümetimizce sağlanarak sadece tersane sahiplerine verilmesi yoluylaolabilecektir. Tersanelerin Limanının işletmesinin bu şirketlere verilmesi, bulimandan gelecek gelirlerle şirketlerin yeniden hayata dönebilmesini kısmen deolsa sağlayacaktır. Devletimizin böyle stratejik ve ekonomik sektörlereteşvik/destek vermesi gerekir. Bu teşvikin nasıl verileceği ya da nasıluygulanacağı en güzel İlçemizin önde gelen kişileri tarafından bilinir veAnkaraya taşınabilir. Bu güne kadar sonuç alınamaması Ereğli kamuoyunutarafından hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.

KÖMÜRÜNARTIK YOK!

Kömür Ülkemiz için stratejik öneme sahip bir madendir.Kuşkusuz, Zonguldak’ımızın kalkınmada lokomotifi olmuş bir üründür. Yaklaşık 15yıldır kömür madenlerimiz yeterince yenilenememiş, istihdam sağlanamamış,izlenen yanlış politikalardan dolayı kömürün maliyeti üretim maliyetininüzerine çıkmış ve TTK. Kademeli olarak zarar etmeye başlamıştır. Ancak; sonyıllarda hükümetimizin almış olduğu kısmi tedbirlerle kömür ocakları= yavaşyavaş hareketlenmeye başlamıştır. Öyle ki; son günlerde Enerji BakanımızınSayın Berat Albayrakın yerli kömür üretimi ile ilgili açıklamaları bizlerioldukça ümitlendirmiştir. Kamuoyunu heyecanlandırmıştır.

2500 Vergi mükellefin gitti!

55 bin icra dosyası, 20 bin insanın icrasıvar!

Bankalarla sorunların had safhada!

Üzülerek belirtmeliyim ki, Ereğlimizin % 60 ı ipotekaltındadır. Yaşadığımız ekonomik hadiselerden dolayı (17-25 Aralık Geziolayları, FETO/PYD terör örgütünün darbe girişimi, dünyadaki ekonomikgelişmeler) durumu fırsat bilen bankalar esnaf, tüccar, sanayicinin işfaaliyetlerini geliştirebilme ve sürdürebilmeleri için kredi vermemek de kredikullandırmış olsalar da ağır şartlarda kullandırmaktadırlar. Yine Ereğli’mizde55 bin icra dosyası, yirmi bin insanımız icralıktır. Katma değer sektöründekivergi veren mükellefler iş yapamadıklarından dolayı katma değer üretememekte vevergi verememektedirler. Enteresandır ki, bir zamanlar bu ülkenin vergilokomotifi olan Zonguldak’ımız bugün gelinen noktada bırakın vergi vermeyi,Ülkemizde borç ödeyememekte 1. Sıraya oturmuştur. Herkes tarafından bilinen birgerçek de göç alan bir ilin artık göç verir bir il haline dönüşmüş olmasıdır.Yine ilginç olan bir durum ise Zonguldaktan ayrılan Karabük İlinin her geçengün gelişiyor olması ve hemen yanımızda yeni il olmuş Düzcenin 4. Organizesanayi bölgesini yapıyor olmasıdır.

STK’LARINGÜNÜ KURTARMA DERDİNDE! (SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI)

Yukarıda anlatmış olduğum gerçekler ve örneklerden dehareket edersek, Ereğli’mizin mevcut STK’larının da bu günlerde sesinin çıktığıyoktur. Buradan sizlere şunu söylemeyi uygun görüyorum. Ereğli’mizin en büyüksorunu; Birbirimizi desteklememek vegüzel fikirlerimizi desteklememek,Konuşmamak, diyalog kurmamak, birimizin söylediğini hemen bir diğerimizintenkit etmesi, yapıcı eleştiride bulunmamak,Günlük rantsal ve siyasal kaygılarımızdan bir araya gelememek diyesıralanabilir. Bizlerin bir an önce bu hastalıklardan kurtulabilmemiz gerekir.Gelişen bütün kurumlar ve şehirler bu hastalıklarını yenerekgelişebilmişlerdir. Sanatta, Edebiyatta ve Spor Branşlarında artık yoksun! Sonyıllarda ailenizle beraber Ereğli’mizde sanatsal, Edebiyatsal bir faaliyetekatıldığınızı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Çünkü Ereğli’de sanat veedebiyatın olabileceği yeterince alan yoktur. Bu alanları ve faaliyetleriorganize edecek bir kurumumuz yok mudur? Gençlerimizi kötü yollardan kurtaracakfaaliyet alanlarını oluşturmak hangi kurumların görevidir. Ereğli gibi birilçenin Süper Ligde, 1. Ligde neden bir futbol takımı, voleybol takımı ya dabasketbol takımı yoktur. Bunların nedenlerini kamuoyunun iyi algılaması vesorgulaması gerekir.

TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO ) 

TSO’Ların görevi nedir? İçinizde TSO’ların görevinibilmeyeniniz yoktur sanırım. TSO’lar bir ilçenin Ticaret, Sanayi ve Ekonomidekalkınma hamlelerinin lokomotifidir. Ticaret ve sanayi odaları, esnafın,tüccarın ve Sanayicinin önünü açar, projeler geliştirir ve uygular. Buprojeleri uygularken sadece bir ya da birkaç iş koluna hitap etmez. TSO.Dedikodu üreten kurumlarda değildir. Ticaret Odaları, bürokratik atamalarıtakip ve takdir edecek, çeşitli kurumlara yardımlarını reklam edecek kurumlardadeğildir. Ama gelin görün ki, Bu günkü, Ticaret sanayi odamız 3-5 kişininkontrolünde olup, Ereğli’mize günlük dedikodulardan başka hiçbir katkıüretememektedir.

TSO BAŞKANLIĞINA ADAYIM

3 yıldan beri vermiş olduğum Ereğliiçin Mücadele Platformu ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak yapmışolduğum mücadelemi aktif olarak devam ettirmekteyim. Ereğlinin sorunlarını vesorunlarından çıkış yollarını uzun zamandır biliyor ve takip ediyorum.Ereğlinin TSO. kötü yönetilmesi kaderi değildir. Kamuoyunun teveccühü vebirikimlerimi de hesaba katarak, Ereğli’mize daha iyi katkı sunabilmek içinEreğli Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetimine talip olduğumu siz değerli basınmensuplarının huzurunda ve kamuoyunun takdirini de alarak ilan ediyorum. Ereğli’mize,genç, girişken, aktif, katılımcı, mücadeleci ekibimle hizmet etmeye hazırım. Haydi,Ereğli yeniden Tarih yazmaya var mısın?


Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2016, 09:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48