Atamalar 10 Ekim´de yapılacak

Atamalar 10 Ekim´de yapılacak

Atamalar 10 Ekim´de yapılacak


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “15 bin sözleşmeli öğretmen alacağız.Ön başvuruları alınmaya başlandı. Bakanlığımızın internet sitesinde yayınlandışartlar da. 10 Ekim 2016 tarihinde atamalar yapılacak. Kadrolu öğretmenlerlesözleşmeli öğretmenlerin hakkı hukuku, ücretleri arasında hemen hemen hiçbirfark yoktur” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Başkent Öğretmenevi’nde eğitim muhabirleriylekahvaltıda bir araya geldi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için bakanlıktarafından yapılan faaliyetlere değinen Bakan Yılmaz, “15 bin sözleşmeliöğretmen alacağız. Ön başvuruları alınmaya başlandı. Bakanlığımızın internetsitesinde yayınlandı şartlar da. 10 Ekim 2016 tarihinde atamalar yapılacak.Gönül arzu eder ki 19 Eylül’de biz öğretmenlerimizi başlatalım. Ancak 15 Temmuzdarbesi daha önce öğretmenlerin alan sınavının yapılması gerekiyordu, güvenlikgerekçesiyle alan sınavları ertelenmek zorunda kaldı. Bu ertelenme bir deKurban Bayramı tatilini araya koyduğunuzda atamaları 10 Ekim’e kaydırmakdurumunda kaldık. KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre enyüksek puan alandan başlamak üzere alanlar için belirlenen kontenjan sayısınınüç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlartalepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumlarında öğretmen kadrolarınaatanacaklar. Öğretmen kadrolarına atananlar aynı yerde en az 2 yıl daha görevyapacak ve bunlar hakkında adaylık hükümleri de uygulanmayacaktır. Başvurudabulunmak için KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan veüzerinde puan almış olma şartıyla devlet memurluğundan veya öğretmenlikmesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmaması da gerekmektedir.Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılacak bundansonraki önümüzdeki süreçlerde. Ancak olağanüstü şartların getirdiği ihtiyaçlarıkarşılamak için yapılmış bir öğretmen alımıdır. Bakanlıkça gerekli görülenhallerde de imkan ve ihtiyaçlar çerçevesinde de bu dönemde de atamayapılabilecek” diye konuştu.

“Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin hakkı hukuku, ücretleriarasında hemen hemen hiçbir fark yoktur”

Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yönetmelikte sözlü sınav konularının ağırlıkları, bir konuyu anlayıp,kavrayıp, özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün dikkate alınacağını,iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyetinin bilimsel ve teknolojikgelişmelere açıklığı dikkate alınacak, topluluk önünde temsil yeteneği veeğitimcilik nitelikleri de dikkate alınaraktan karar verilecektir. Sözleşmeliöğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,çağırdıklarımızın üç katı sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerindendeğerlendirilecek ve sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar başarılısayılacaktır. Sözleşmeli öğretmenliğe atama isteğinde bulunanlara en fazla 20tercih hakkı verilecek. Adaylar başvurularında tercihlerin dışında atamayıkabul edip etmediklerini de belirteceklerdir. Atamalar bakanlıkça il, ilçe veyadoğrudan eğitim kurumlarına yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerleilgili il veya ilçe milli eğitim müdürleri arasında da sözleşme imzalanacak.İhtiyaç fazlası konumunda bulunan sözleşmeli öğretmenler istekleri vetercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre iliçinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanabilecekler.Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin hakkı hukuku, ücretleri arasındahemen hemen hiçbir fark yoktur. Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaztatillerinde izinli sayılacak. Bunlara hastalık ve diğer mazeret izinleri deverilecektir. Öğretmenlerin sözleşme süreleri birer yıl yapılacak. Bir yılınsonunda sözleşmeleri feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl içindegeçerli olacaktır. 4 yılı geçemeyecektir.”
Yılmaz, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takviminin devam ettiğinibildirdi.

“TEOG sınavına giren öğrencilerin yerleştirmelerg ve boş kalankontenjanlar bugün açıklanacak”
TEOG sınavına değinen Yılmaz, “Yaklaşık TEOG sınavına 1 milyon 168 bin 48öğrenci katıldı. TEOG sınavına giren öğrencilerin yerleştirmeleri ve boş kalankontenjanlar bugün açıklanacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihbaşvuruları 15-19 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esasikinci nakil tercih başvuruları 22-26 Ağustos arasında alınacak. Üçüncü nakiltercih başvuruları ise 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında alınacaktır. 5 ile 8Eylül tarihleri arasında ise il, ilçe yerleştirme nakil komisyonlarınca nakiltercih başvurularının alınması gerçekleştirilecektir. 9 Eylül tarihi itibariyleyerleştirme işlemleri tamamlanacaktır” açıklamasında bulundu.

“Hiçbir öğrencimiz bu yapının okullarından ayrılması nedeniyle hiçbirmağduriyete uğramayacaktır”
Kapatılan özel okul öğrencilerinin nakil ve diğer işlemlerine ilişkin bilgiveren Yılmaz, “PDY’nin darbe girişiminde bulunması, bu kurumlarda öğrenim görenöğrencilerin hızlı bir şekilde bu okullardan ayrılmasına neden oldu. Birkaç güniçerisinde binlerce öğrenci terör örgütüne ait bu kurumlardan ayrıldı veyüzlerce öğrencinin bu kurumlardan çıkışı hala devam ediyor. PDY’ye aitokullarda 138 bin öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler için de Bakanlığımız bütünçalışmalarını başlattı. Nakil ve puan sistemi ile devlet okullarına buöğrencilerin nakillerini gerçekleştireceğiz. Çocukları mağdur etmemek ana ilkemizdir.Bu anlamda bütün tedbirleri aldık. Hiçbir öğrencimiz bu yapının okullarındanayrılması nedeniyle hiçbir mağduriyete uğramayacaktır. Kapatılan okullardakiöğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden diğer özel okullara daistedikleri halde geçebileceklerdir. Kapatılan özel okullardaki öğrencilerine-okul sisteminde bilgileri bulunmaktadır. Eğitim-öğretim hayatlarının herdöneminde de nakil hakları bulunmaktadır. İstedikleri her zaman, her gün nakilekranlarından başvurularını yapıp, puanlarına göre bir okula yerleşebilecekdurumdadırlar. Bu öğrencilerden 17 binin üzerindeki bir rakamı özel okullarageçti diye bizde bilgi var. 60 bine yakını da bizim okullarımıza şuana kadarkaydını yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Eğitim almış 514 eğitici tarafından yaklaşık 20 bin Suriyeli öğretmeneikamet ettikleri illerde iki hafta süreli 90 saatlik eğitim verilecektir”
Müfredatın güncellenmesi için çalışmaların ilgili genel müdürlüklerceyürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, sonlandırılan çalışmaların Talim ve TerbiyeKurulu Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra paylaşılacağını bildirdi.Suriyeli öğretmenlerin eğitimi konusuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:
“Suriyeli mülteci çocuklar için açılan geçici eğitim merkezlerinde verileneğitimin kalitesinin artırılması burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerinpedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla finansmanı UNICEFtarafından gerçekleştirilen 514 Suriyeli öğretmen eğitici olacakyetiştirilecektir. İki hafta süreli 90 saatlik merkezi eğitim olarakgerçekleştirilecek eğitici eğitimleri Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 21akademisyen tarafından verilecektir. 257 öğretmen oluşan birinci grupeğitimleri 8-19 Ağustos tarihleri arasında, ikinci grup eğitimler ise 257öğretmenin katılımıyla 22 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.Eğitim almış 514 eğitici tarafından yaklaşık 20 bin Suriyeli öğretmene ikametettikleri illerde iki hafta süreli 90 saatlik eğitim verilecektir. Bueğitimlerin birincisi 10 bin öğretmenin katılımıyla 22 Ağustos-2 Eylülarasında, ikinci grubun eğitimleri ise 5 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasındageri kalan 10 bin öğretmenin katılımıyla yapılacaktır. 8 Ağustos Pazartesi günüKonya’da 250 öğretmenin eğitimi başlamış durumdadır.”

“Gerçekleştirilecek bu düzenleme ile çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretimkapsamına alınmaktadır”
Yılmaz, TBMM’deki Milli Eğitim Komisyonunda Bakanlığın teşkilatının bazımaddelerinde Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilmesiyle ilgili bir kanuntasarısı olduğunu hatırlatarak, “Bu kanun tasarımız komisyondan geçti. TBMM’ningündemine geldi. TBMM’nin muhtemelen önümüzdeki hafta sonu tatile gireceğiplanlandığında bizim bu yasamız önümüzdeki döneme kalacaktır. Gerçekten reformbir maddemiz var. Bu da çıkarlık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması.Toplum tarafından da bu konunun çok iyi anlaşılması gerekir. Gerçekleştirilecekbu düzenleme ile çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmaktadır.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yer almayan staj ve tamamlayıcı eğitim kavramlarıkanun kapsamına alınacaktır. Beceri eğitimi staj ve tamamlayıcı eğitime katılanöğrencilere işletmelerce ödenen net asgari ücretin yüzde 30’unu işletmeninbüyüklüğüne göre 2/3’ü ile 1/3’ünün devlet tarafından karşılanmasısağlanacaktır. Staj ve tamamlayıcı eğitime katılan öğrenciler iş kazası vemeslek hastalıklarına karşı da sigortalanacaktır. Staj yapan öğrencilerinişletmelerde edindikleri bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla sektörtemsilcileriyle birlikte beceri sınavı yapılabilecektir. Mesleki ve teknikortaöğretimden mezun olan öğrencilere teknisyen unvanı verilecektir. Teknikeğitim fakültelerinin kaldırılması nedeniyle teknik öğretmen unvanınıkazananlar için YÖK’ün belirleyeceği mühendislik fakültelerince açılacaktamamlanma programlarına katılıp fark derslerini vererek mühendis unvanıkazanılacaktır. Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitimgören öğrencilere yıllık 4 bin ile 6 bin 250 TL arasında değişen eğitim veöğretim desteği verilecektir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren mezunolacak 384 binin üzerindeki öğrencimiz diploma ile birlikte uygulamalıgirişimcilik eğitim katılım belgesini de alacaktır. Bu mezunlarımıza önceliklekendi alanında iş kurmak istemeleri halinde hibe olarak 50 bin TL, ayrıca faizsizgeri ödemeli 100 bin TL’ye kadar KOSGEB kapsamında yeni girişimci desteğinebaşvuru hakkını elde edebileceklerdir” şeklinde konuştu.

“PDY ile ilgili okul ve kurumlarda çalışan 27 bin 424 eğitim personeli vediğer personelin çalışma izinleri iptal edilmiş durumdadır
Darbe girişimi sonrası özel ve devlette görevden alınan personelle ilgili bilgiveren Yılmaz, “Kayyuma devredilmiş kurumlar dahil PDY ile ilgili okul vekurumlarda çalışan 27 bin 424 eğitim personeli ve diğer personelin çalışmaizinleri iptal edilmiş durumdadır. Bu personelin resmi veya özel eğitimkurumlarında tekrar göreve alınmasına izin verilmeyecektir. Terör örgütüyleirtibatı olduğu değerlendirilen 33 binin üstündeki kamu personeli hakkında dagörevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu personelin 100 kadarı merkezteşkilatında görev yapmaktadır. Bu kişiler hakkında gerekli inceleme vedeğerlendirme çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak ve KHK’debelirtildiği üzere haklarındaki nihai karar oluşturulan komisyon tarafındanverilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Askeri okullardaki öğrencilerin tercih işlemleri e-okul sistemiüzerinden zamana bağlı olmaksızın 22 Ağustos tarihine kadar alınacaktır”
“Askeri okullardaki öğrencilerin tercih işlemleri e-okul sistemi üzerindenzamana bağlı olmaksızın 22 Ağustos tarihine kadar alınacaktır” diyen Yılmaz,şöyle konuştu:
“Kapatılan İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi, BursaIşıklar Askeri Lisesi, İstanbul Heybeliada Askeri Lisesi, Ankara Bando AstsubayHazırlama okulunda yaklaşık 5 bin öğrenci bulunmaktadır. Geçen sene 9’uncusınıfta olup, bu yıl 10’uncu sınıfa geçen öğrencilerimiz fen ve sosyal bilimlerliseleri dışındaki bütün ortaöğretim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Fenve sosyal bilimler liseleri 9’uncu sınıftan itibaren farklı programuyguluyorlar. Müfredat arasında uyumsuzluk olduğundan dolayı bu liseler hariçtutuldu. Bando mızıka okulundaki çocuklar da güzel sanatlar liselerine nakilyoluyla başvurabileceklerdir. 10’dan 11’e, 11’den 12’ye geçen öğrenciler sadecepuanlarına uygun Anadolu liselerine kayıt yaptırabileceklerdir.Yerleştirmelerde öğrencilerin puanlarını dikkate alacağız. Seviye belirlemesınavı veya TEOG o dönem tabi oldukları sisteme göre aldıkları puan üzerindenkendilerine tercih hakkı vereceğiz.”

“Bin 56 özel okul, 821 özel yurt ve 234 diğer olmak üzere 2 bin 111 özelöğretim kurumuyla ilgili kapatma işlemi yapılmıştır”
KHK ile kapatılan özel okullarla ilgili ise Bakan Yılmaz, “Özel öğretimkurumları ve özel öğrenci yurtları 667 sayılı KHK ile bin 56 özel okul, 821özel yurt ve 234 diğer olmak üzere 2 bin 111 özel öğretim kurumuyla ilgilikapatma işlemi yapılmıştır. Bu sayılar da değişebilmektedir. İçlerinden birkaçtane hatalı olanlar çıkartılacaktır. İstiyoruz ki 2016-2017 eğitim-öğretimdönemi çok daha sorunsuz iyi bir şekilde devam etsin. Bu ülkenin geleceğindehemen hemen bütün sorunların kaynağı olarak eğitim görülmektedir. Eğitim çokdaha iyi olsa terörün olmayacağı, üretimin artacağı, cahilliğin olmayacağı,hemen hemen her şeyi eğitime bağlayabilmek mümkün. Bizden beklentilerin fazlaolduğunun farkındayız” dedi.


Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2016, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48