BEÜ Batı Karadeniz’de Sel ve Göçüğün Önüne Set Çekecek

BEÜ Batı Karadeniz’de Sel ve Göçüğün Önüne Set Çekecek

BEÜ Batı Karadeniz’de Sel ve Göçüğün Önüne Set Çekecek

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü HidrolikLaboratuvarı Açık Kanal Deney Sistemine sahip oluyor. BEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı 2 Boyutlu Açık KanalAltyapısının Oluşturulması projesi önemli bir açığı kapatacak.  

Açık kanal akımları, inşaatmühendisliği hidrolik anabilim dalının eğitim, araştırma ve uygulamaçalışmalarının en yoğun olduğu konuların başında geliyor. Türkiye’dekiüniversite ve kamu kuruluşlarının sahip olduğu hidrolik laboratuvarlarındagerek özel sektör gerekse kamu kuruluşları için yapılan modellemeçalışmalarının başında serbest yüzeyli akım koşullarını içeren çalışmalar yapılıyor.Açık Kanal sistemleri, İnşaat mühendisliği eğitimi veren köklü üniversitelerinhidrolik laboratuvarlarının en önemli çalışma sistemi olarak nitelendiriliyor.

Yüksek yağış potansiyeli nedeniylezengin yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına sahip olan Karadeniz Bölgesi iyiplanlanamayan su kaynaklarının yıkıcı etkilerinin en acı örneklerinin deyaşandığı bir bölge. Özellikle Zonguldak ili ve ilçelerinde 1998 ve 2012yıllarında yaşanan ve büyük kayıplara neden olan sel ve göçük felaketleriülkemiz tarihindeki en yıkıcı felaketlerin başında geliyor. Bu tür taşkınlarıve göçükleri önlemek 2001 yılında başlatılan ve 2016 yılı itibariyle de Filyosnehri üzerinde farklı bölgelerde taşkın koruma yapılarının inşaatları devamediyor. Bu taşkın koruma yapılarından oluşan açık kanal akımının doğru olarakprojelendirilmesinde veya daha sonra kullanımı ile ilgili oluşacak problemlerdeihtiyaç duyulacak modelleme çalışmaları, inşa edilecek olan bu açık kanal deneysistemi üzerinde yapılabilecek.

Açık Kanal Deney Sistemiyle ilgilibir açıklama yapan Doç. Dr.İsmail Hakkı Özölçer: “Bölümümüzde inşa edilecek olan açık kanal deneysistemi bahsi geçen üniversitelerdeki kanalların bir kaçının işlevine birdenyerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. İnşa edilecek kanalın boyutları veyapısal özellikleri, hem açık kanal akımının fiziksel özellikleri konusunda(eğimi değiştirlebilir, giriş ve çıkış akım koşulları düzenlenebilir) hem desediment taşınımı ve yerel oyulmalar (kanal tabanı tamamen kum ilekaplanabilir, oyulma gözlemleri için ayrıca oyulma havuzu bulunmaktadır)konusunda yapılacak çalışmalar için uygun olarak belirlendi. Bunun yanı sıraaçık kanallarda kontrol yapıları olan ve farklı akım koşullarını oluşturmasıiçin de kullanılabilecek “dik düzlem kapak, eğrisel kapak, Ogee kesitlidolusavak parçaları” da kanal ile beraber yapılacak ve kullanılacak. Bunun yanısıra üniversitemiz Batı Karadeniz Bölgesi açık kanal uygulamalarının veya temelmodelleme çalışmalarının ihtiyaç duyulduğu en önemli bölgelerden birisidir. 2003yılında uygulanmaya başlayan su kullanım hakkı devri anlaşmalarıylahidroelektrik enerji sistemlerinin ve su yapılarının geliştirilmesiçalışmalarıyla ülkemizde özellikle küçük ölçekli çok sayıda hidroelektriksantral projesi geliştirilmiş bunların sadece küçük bir kısmının inşaatıtamamlanıp işletmeye girdi. Zonguldak ili sınırları içinden  denize dökülen Filyos Nehri ve kollarıüzerinde yapılması planlanan 42 adet  HESsistemi bulunmaktadır. Bu HES’lerden bir kaçı dışında geriye kalan büyük birkısım henüz ön proje yada proje aşamasında. Bu HES’lerin gerek proje gerekinşaa aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ar-ge çalışmaları bu açık kanal deneydüzeneği üzerinde yapılabilecek.”

Projenin bilime önemli katkısağlayacağını belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer: “Bülent Ecevit Üniversitesiolarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin her geçen gün kapasite vekalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede sadece son beş yılda mevcutlarıyenileyerek ve yenilerini kurarak tam 150 laboratuvara sahip bir üniversiteolduk. Bu proje ile Hidrolik Laboratuvarının yetersiz açık kanal akımıdeney sistemi edinilmiş olacak ve günümüz teknolojisi ile uygun proje veuygulama yapma olanağı sağlanmış olacak. Lisans ve lisansüstü eğitiminisürdüren öğrencilerimiz günümüz koşullarına uygun bir deneysel çalışmasistemine sahip olacaklar. Yapılacak araştırma ve yayınlar ile evrensel bilimekatkı sağlayacak. Batı Karadeniz özelinde ve ülke genelinde ihtiyaç duyulanaraştırma geliştirme ve tasarım çalışmaları için deneysel çalışmalar ve projelerile kamu kurumlarına ve özel sektöre hizmet verilebilecek. Projenin hayırlıolmasını diliyorum.”

 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2016, 16:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48