Bakan Ağbal´dan asgari ücrette ´vergi´ açıklaması

Bakan Ağbal´dan asgari ücrette ´vergi´ açıklaması

Bakan Ağbal´dan asgari ücrette ´vergi´ açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, 2017 yılındahiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altınadüşmeyecek dedi. Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri konulu basıntoplantısı düzenledi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularınıdeğerlendiren Bakan Ağbal, Aralık ayı bütçe açığına ilişkin sorulan soruya, Geneldebundan önceki yıllarda da Aralık ayı bütçe açıkları diğer aylara kıyasla yüksekolmuştur. Bunun temel nedeni başta yatırım harcamaları olmak üzere kamukurumlarının ödemelerini büyük ölçüde Aralık ayında yapmalarındankaynaklanmaktadır. Bu sene Aralık ayının geçenlere göre özellik arz eden biryönü bulunmamaktadır cevabını verdi.

2016 yılında ilk defa uygulamaya konulan harcama programlarıAralık ayındaki bütçe açığını yukarıya çekmiştir
Bakan Ağbal, geçen yıl Aralık ayı bütçe açığının 18 milyar lira civarındaolduğunu hatırlatarak, Bu defa ise 27 milyar lira civarında oldu. Geçenseninin harcama bazına baktığınızda özellikle 2015 yılında kararlaştırılan ama2016 yılında ilk defa uygulamaya konulan harcama programları Aralık ayındakibütçe açığını yukarıya çekmiştir. Önemli olan yıl içinde de bunu söyledik.Farklı dönemlerde bütçe açığı aşağı veya yukarı hareket ettiğinde de önemliolan yıl sonunda ortaya konan bütçe açığı hedefinin gerçekleştirilmesidir. Buçerçevede gerek gelir gerekse gider tarafından uygulamaya koyduğumuz kararlarneticesinde bütçe açığı hedefini tutturduk değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında reel sektöreyaklaşık 32.3 milyar lira destek vereceğiz
2017 yılında reel sektöre olan desteklerin arttırılarak devam ettirileceğinikaydeden Bakan Ağbal, 2017 yılında reel sektöre yaklaşık 32.3 milyar liradestek vereceğiz. İhracat desteklerinde önemli bir artış yapıyoruz.Esnaflarımıza, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimize verdiğimiz destekleriarttırıyoruz. Asgari ücret desteğine 2017 yılında da devam ediyoruz. Asgariücret desteğini ilk getirdiğimiz dönemde bunun sadece bir yıla ilişkin birdüzenleme olduğunu söylemiştik. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde2017 yılında da asgari ücret desteğinin devam etmesinin doğru olacağını değerlendirdikşeklinde konuştu.
Bakan Ağbal, kur hareketleri ile ilgili özel sektör bakımından yapılabilecekdesteklere ilişkin sorulan bir soruya ise şu değerlendirmede bulundu:
Her zaman için işletmelerin karşılaşabilecekleri risklere karşılık olmaküzere hükümet olarak bütçe imkanları dahilinde bugüne kadar hep destek olduk.Destek olmaya da devam edeceğiz. Kurdaki konjonktürel dalgalanma bir süre sonraetkilerini ortadan yitirecek.

Memurlara dönük özel bir vergi tarifesininoluşturulması söz konusu olamaz
2017 yılında memurların vergi karşısındaki durumunun sorulması üzerine BakanAğbal, Vergi tarifesi bütün kesimler için ortak tarifedir. Kişileringelirleri yıl içinde arttıkça vergi oranlarının da artması doğaldır. Buradamemurlara dönük özel bir vergi tarifesinin oluşturulması söz konusu olamaz.Yüksek maaş elde eden memurlara dönük olmak üzere daha yüksek oranda vergiödenmesi hususu uygulamakta olduğumuz bir sistem açıklamasında bulundu.
Asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak açıkladıkifadelerine yer veren Bakan Ağbal, 2017 yılında hiçbir asgari ücretliningeliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek diye konuştu.
Bakan Ağbal, 2017 yılının tasarruf yılı olacağına vurgu yaparak, Kamuharcamalarında bir artış olacak ama bunun minimum seviyede olması, kamukaynaklarının etkili ve verimli kullanılması kamuda her türlü savurganlığınönüne geçilmesi maliye politikasında uyguladığımız temel hususlardan biri. 2017yılında hem personel harcamalarında hem de cari harcamalarda önemlitasarruflara gideceğiz. Maliye Bakanlığı olarak bu konuda aldığımız kararlarvar. Bakanlık olarak uygulamaya koyacağımız tedbirler var. Bütçeden, gerek reelsektör destekleri gerekse ekonominin desteklenmesi konusunda ortaya koyduğumuzperspektifi 2017 yılında devam ettireceğiz dedi.

Vergi konusunda ilave birçalışma, ilave bir düzenleme ihtiyacı da görülmüyor
Türk Lirası ile elde edilen getiriler üzerindeki vergi oranları ile ilgili birdüzenleme ya da çalışmanın olmadığına değinen Bakan Ağbal, 2017 yılındakivergi uygulamaları konusunda bütçede ortaya konan bir perspektif var. Gereklivergi düzenlemelerini Eylül ayından itibaren başlayarak yaptık. Şuan itibariile vergi konusunda ilave bir çalışmamız ilave bir düzenleme ihtiyacı dagörülmüyor ifadelerini kullandı.
Bakan Ağbal, Dolar ve Avrodaki hareketliliği sorusuna ise, Hükümetolarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Ekonomik istikrarın devam ettirilebilmesiiçin her türlü dalgalanmayı gerekli tedbirleri almak sureti ile gidermekhükümet olarak bizim sorumluluğumuz. Bu konuda gerekli çalışmaları ilgilikurumlar yapıyor. Merkez Bankasının üzerine düşen bir sorumluluğu var. Bundansonra kendi görev dahilinde de gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorumyanıtını verdi.
Türkiye ekonomisinin parametreleri sağlam diyen Bakan Ağbal,konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Türkiye bir çok avantaja sahip. Bütün küresel dengesizliklere rağmenTürkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türkiye olarak bütün risklere karşıbüyüme oranlarını yukarıya çekmek, istihdamı yukarıya çekmek işsizlikoranlarını aşağıya çekmek ve en önemli konulardan biri de enflasyonu daha düşükseviyelere çekmek hükümet olarak bizim en büyük sorumluluğumuz. Son birBenanÖzben
kaç aydır ortaya çıkan veriler ekonomide yukarı doğru ivmelerin olduğunugösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2017, 08:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48