Demirci; Toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, 31 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında madenciyi bilgilendiriyor.

Demirci;  Toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)Yönetim Kurulu, 31 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında madenciyi bilgilendiriyor.

4Ağustos 2015 tarihinde TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde çalışanmadencileri ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, yasayla yeraltımaden işçisine iki gün ücretli tatil düzenlemesinin toplu sözleşmeye girdiğinibelirtti. Gruplu işçilere kömür istihkakı ve vergi kayıplarından kaynaklanan500 TL denge ödeneği gibi düzenlemelerin yanı sıra ücretlerde iyileştirmelersağlandığını belirten Demirci; “Tüm arkadaşlarıma bu kazanımlarımızın ve toplusözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Demirci’ninGelik ziyaretine GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri HakkıArslan, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve EğitimSekreteri Satılmış Uludağ, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şubeyöneticileri, Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve şube yöneticileri, ÜzülmezŞube Başkanı Tayfun Demir ve şube yöneticileri, Merkez Şube Başkanı BirolKundakçıoğlu ve şube yöneticileri ile işyeri temsilcileri de katıldı.

Gelikİşletmesi’nde maden işçilerine hitap eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demircişunları söyledi;

TÜRKİYE´Yİ KARDEŞ KAVGASINA SÜRÜKLEMEK İSTEYENLER VAR

“Her şeydenönce sanki bir yerlerden düğmeye basılmışcasına yeniden ortaya çıkan terörolaylarında şehit düşen tüm asker ve polislerimize Allah’tan rahmet,yakınlarına sabır diliyorum.

Türkiye’yikardeş kavgasına sürüklemek, komşularımızdaki kaosu ve kargaşayı Türkiye’yetaşımak isteyenler var.

Geçtiğimizyıllarda da bu tür oyunlar oynandı ama Türk Milleti bu oyunlara gelmedi.

Bukez de hep birlikte bu oyunları bozacak, barış ve huzur içinde kardeşçe,ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve çağdaşlaşması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bizhiç kimsenin ölmesini istemiyoruz.

Bizher gün ölüm ile yüzyüze çalışan madenciler olarak nasıl dayanışma içerisindedoğaya karşı mücadele veriyorsak, Türk Milleti olarak da bu yabancı güçlerekarşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olacağız.

GÖNÜL İSTERDİ Kİ BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPALIM

Hepinizindikkatle takip ettiği gibi TTK 26’ncı dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini31 Temmuz 2015 tarihi itibariyle sonuçlandırdık.

19Mart 2015 tarihinde başlayan görüşmelerimiz Sendikamız seçim sürecinde de devametti.

Bizde yeni yönetim olarak bu süreci kesintisiz olarak sürdürdük.

Kamuişyerlerinde çalışan yaklaşık 210 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinin,Türk-İş ile Hükümet arasında çerçeve protokolünün imzalanmasıyla genel hatlarıortaya çıkmıştı.

30Mayıs 2015 tarihinde imzalanan çerçeve protokolü ile birinci altı ay yüzde 6,ikinci altı ay yüzde 5 zam alındı.

Üçüncüve dördüncü altı aylarda da yüzde 3’er zam yapılacak. Ancak enflasyonun busınırları aşması halinde aşan bölüm ücretlere ilave edilecek.

Budönem düşük ücretlerin iyileştirilmesi olarak baktığımızda;

2bin 150 TL’nin altında olan ücretler için ayda 100 TL,

2bin 151 ile 2 bin 250 TL arası olan ücretler için 2 bin 250 TL’yi geçmemeküzere ayda 75 TL,

2bin 251 TL ile 2 bin 350 TL arası olan ücretler için 2 bin 350 TL’yi geçmemeküzere ayda 50 TL iyileştirme yapıldı.

Elbettekibu bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmedi.

Ancakbilmenizi isterim ki, bu teklif çok daha gerilerdeydi ve diğer sendikalartarafından kabul görmüştü.

Bizgörüşmenin her aşamasında bu teklifin bizim için yetersiz olduğunu dilegetirdik.

Yeraltındaçalışan arkadaşlarımız için yasayla getirilen “Aylık ücretleri 2 asgariücretten az olamaz” düzenlemesini ısrarla ifade ettik.

EnerjiBakanlığı’nın bu yasal düzenlemeyi TTK’da uygulamaması üzerine dava açtığımızıve davayı da kazandığımızı hatırlatıp gerekirse grev kararı alacağımızıvurguladık.

KamuToplu Sözleşmelerinden sorumlu Bakan olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ileTürk-İş Kamu Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak yaptığımız son görüşmede masayıterk eden tek sendika biz oluyorduk ki, tekrar bizi çağırdılar ve özel olarakgörüştük.

Rakamlarınyükseltilmesini sağladık.

Gönülisterdi ki bundan daha iyisini yapalım.

Ancakyeraltında çalışan işçi sayısı en çok bizde olduğu için bu mücadeleyi vermek debize düştü.

HER YIL EYLÜL AYINDA 500 TL DENGE ÜCRETİ ALACAĞIZ

İnşallahbundan sonraki dönemde bu açığı kapatmak bize nasip olur.

Hemhukuksal alanda, yani mahkemelerde hem de toplu sözleşme masalarında eşit işeeşit ücret mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

Budönemin önemli kazanımlarından biri de yılın ikinci yarısında meydana gelenvergi artışından doğan kayıpları gidermek oldu.

Heryıl Eylül ayında 500 TL denge ücreti alacağız.

Bumaddenin toplu sözleşmeye girmiş olması bundan sonraki dönemlerde de elealınmasını ve günün koşullarına göre artırılmasını sağlayacaktır.

BizGenel Maden İşçileri Sendikası olarak sözleşmemizi hemen bitiremedik.

Çünküyeraltında çalışan biz madencileri ilgilendiren yasal düzenlemelerin toplusözleşme maddelerine de aktarılması gerekiyordu.

Genelseçim sonrası doğan belirsizliğe ve bürokratların ürkekliğine rağmen ısrarcıolduk. Çünkü bizim için önemliydi.

Tümkapıları zorladık. Gerek Türk-İş gerekse Bakanlık nezdinde görüşmeler yaptık.

BU ÖNEMLİ KAZANIMI TARİHE MAL ETTİK

İkigün hafta tatili konusundaki maddenin toplu sözleşmeye taşınmasında cidditartışmalarımız oldu.

İşverenkanadının özellikle Kamu-İş temsilcilerinin yasa maddesini ileride farklıyorumlanabilecek şekilde kayda almak istemeleri bu süreci uzattı.

Biz,tüm kararlılığımızla mücadelemizi sürdürdük ve iki gün kesintisiz haftatatilini ücretli olarak imza altına aldık.

Böylecebu önemli kazanımı tarihe mal ettik.

TOPLU SÖZLEŞMEMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Diğerönemli kazanımlarımızdan biri de gruplu işçi arkadaşlarımızın kömüristihkakıdır.

Uzunyıllardır verilen bu hak mücadelesini kazanmak da bize nasip oldu.

Grupluarkadaşlarımız çalıştıkları aylarda kömür haklarını alacaklar.

Tümarkadaşlarıma bu kazanımlarımızın ve toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Sendikamızteknik elemanları ve işveren temsilcileri toplu sözleşme tutanaklarını kayıtaltına alma çalışmasını sürdürüyor.

Kısasüre sonra yevmiyelerimizle birlikte maaş hesaplarımızı da ilan edeceğiz.

Gazetemizdede ayrıntılı olarak yayınlayacağız.

Çerçeve protokolünde toplusözleşme farklarının ödenmesi konusunun her kurumun kendi imkanlarıylabelirleneceği belirtilmişti.  TTK GenelMüdürlüğü ile görüşmelerimiz sürüyor.

Farkların en kısa zamandaödenmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

İKİ ASGARİÜCRET KONUSUNDA MAHKEMEYİ KAZANDIK

Bizimiçin devam eden süreçlerden biri de iki asgari ücret konusudur.

Kazanmışolduğumuz davayı işveren bir üst mahkemeye taşıyor.

Bizbüyük bir dikkatle bu süreci takip ediyoruz.

Asılolan mahkemenin kararıdır. Mahkeme sonucunda geriye dönük kazanımlarımız daolacaktır.

BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERMEK İSTİYORUZ

TürkiyeTaşkömürü Kurumu zorlu bir dönemden geçiyor.

Siyasibelirsizlik ortadan kalktığı an bu kurumun işçi açıklarının giderilmesi,üretimin artırılması ve ülkemiz sanayisine katkı vermek için yeni Hükümetin vebakanların takipçisi olacağız.

İşçiaçıklarının giderilmesi için her şart altında mücadele edeceğiz.

Bumücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız.

Birlik,beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sorunları çözeceğimize de yürekteninanıyorum.

Buduygularla hepinize teşekkür ediyor, kazasız-belasız çalışmalar diliyorum.

Allah’aemanet olun”.

Konuşmanınardından madencilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan GMİS GenelBaşkanı Ahmet Demirci ile GMİS Yönetim Kurulu üyeleri Ocak şefleri ile atölyeçalışanlarını da ziyaret ettiler.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2015, 11:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48