GMİS ilk eylemi Perşembe günü yapacak

GMİS ilk eylemi Perşembe günü yapacak

GMİS ilk eylemi Perşembe günü yapacak

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 27 Haziran 2016 Pazartesi günü GMİS GenelMerkezi’nde Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplanarak TürkiyeTaşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilme girişimlerini değerlendirdi.

Toplantı sonrasında yayınlananBaşkanlar Kurulu sonuç bildirisinde, özelleştirme düşüncesine karşı her şartaltında mücadeleye devam edileceği vurgulandı.  

Açıklamada TTK’nın özelleştirilmesidüşüncesinden vazgeçilmesi ve yatırımlarla desteklenerek daha verimliçalıştırılacağı resmen açıklanıncaya kadar çeşitli eylemlerin hayatageçirileceği belirtildi.

İlk eylem 30 Haziran 2016 Perşembegünü yapılacak. Bölgelerden bilgi almak üzere Genel Maden işçileri Sendikasıönüne gelecek olan maden işçileri ile Saat: 16.30’da Madenci Anıtı önündekitlesel basın açıklaması yapılacak.

            Sonuç bildirisinde şu görüşlere yerverildi;

-         “GenişletilmişBaşkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız Ahmet Demirci başkanlığında toplanarakgelişmeleri değerlendirdi.
Genel Maden-İş Sendikası; TTK’nın, MTA’nın, TKİ’nin ve madencilik sektörününgelişmesi, yerli kaynakların verimli bir şekilde üretilmesi ve ithalatın en altseviyeye indirilmesi için katkı vermeye devam edecektir. Bu konuda önerisiolan, sektör içinde yeralan kurum, kuruluş ve yetkililerle bugüne kadar olduğugibi bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz.

-         Bizkendi doğrularımızı her şart altında savunuyoruz. Düşüncelerimize katkı verenve destek olan herkesi sevgiyle kucaklar, farklı görüşleri savunanlara da saygıduyarız.

-         Biz,bölgemizde 170 yılı bulan üretim kültürünün ve 70 yılı bulan sendikal mücadelekültürünün en önemli taşıyıcısı olarak gördüğümüz Genel Maden İşçileriSendikası’nda yönetici olmanın sorumluluğuyla, Zonguldak ve bölge halkımızı,tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

-         1990ve 1994 yılında tüm halkımızla birlikte verdiğimiz mücadeleler haklı olduğumuzugösterdi. Bu nedenle bugün de Zonguldak ve bölge halkının birliğini,beraberliğini çok önemsiyoruz.

-         Sendikamızve madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere, işçisi, memuru, ticaret erbabı,sanayicisi, çiftçisi, emeklisi, öğrencisi, işsizi, ev kadını ve tüm halkımızlaZonguldak gerçeğini anlatmaya devam edeceğiz.

 

 

-         TTK,derin kodlarda ve gazlı ocaklarda üretim yapan, Türkiye’nin madenciliksektöründe en güzide kuruluşlarından biridir. 170 yıllık üretim kültürüyle, bubölgede bulunan 100-150 yıllık rezervi ülke ekonomisine kazandırabilecek, kamuve özel madencilik sektörüne ışık tutabilecek tek kurumdur.

-         Zonguldak,devletten aldığından fazlasını veren 12 il arasında 7’nci sıradadır. Göz göregöre TTK’nın zarara sokulmasına rağmen 2009 ve 2010 kriz dönemi hariç Zonguldakfazla vermektedir. Daha da önemlisi bu 12 il arasında göç veren tek ilZonguldak’tır. Paramız ve işsizimiz dışarıya gitmektedir.

-         Bölgemizdekitaşkömürü koklaşabilir özelliğiyle demir-çelik sektörünün temel girdisi olduğuiçin sanayileşme döneminde Kardemir ve Erdemir bu bölgeye kurulmuştur. ÇATESdüşük kalorili ve doğaya atılan kömürü değerlendirmek için kurulmuştur. KaradonMüessesesi’nin ürettiği kömür santral kömürü değildir.

TTK’yı özelleştirmek ve kapatmasürecini başlatmak için enerji ve santral üzerinden yasal kılıf hazırlamakdoğru değildir.

-         Kaldıki ÇATES’in olduğu bölgeye yeni bir santral kurmanın imkanı yoktur. Doğa,çevre, hava, su varlıkları yetersiz hale gelmiştir. İnsanlar sağlık sorunlarıyaşamaktadır.
Mevcut santrallar teknolojik olarak çevreye uyumlu hale getirilmeli, yenisantral projeleri durdurulmalıdır.
Mevcut santrallere, bölgedeki düşük kalorili kömürü kullanma mecburiyetigetirilmelidir.

TTK, tam kapasite ile çalışsa bilemevcut santrallara yetecek kömürü üretemeyecektir. Bölgemize yeni bir santraldemek tamamen ithalatı artırmak demektir.

Budüşünceler doğrultusunda Başkanlar Kurulumuz şu kararları aldı;

-         Özelleştirmegirişimlerine son verildiği ve TTK’nın verimli çalışması için gerekliyatırımların yapılacağı açıklanıncaya kadar eylemlerimiz devam edecek.

-         30Haziran 2016 Perşembe günü Saat: 16.30’da bilgi almak üzere tüm bölgelerdenSendikamız Genel Merkezi’ne gelecek olan madenci kardeşlerimizle birlikteMadenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapılacak. Basın ve halkımız dadavetlidir.

-         İşyerlerimizdeüretimden gelen gücümüz kullanılacak.

-         Baştamadenci kardeşlerimiz olmak üzere Zonguldak halkını, bölge insanını vekamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız devam edecek.

-         Hükümetinve siyasi iktidarın duyarsızlığının devam etmesi halinde Başkanlar Kurulumuzolağanüstü toplanarak daha radikal kararları gündemine alacak.

-         Sendikamıztüm kurul ve organlarıyla birlik, beraberlik ve bütünlük içinde bugüne kadarolduğu gibi disiplinli ve kararlı tutumunu sürdürecektir.

-         Kamuoyunasaygıyla duyurulur”.

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2016, 12:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48