GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor

GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor

GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor


Demirci; “TTK’nın ve MTA’nın sorunlarına çözümüretmeye çalışıyoruz”

GenelMaden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez,Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamamdadevam ediyor.

İlki10-11 Aralık tarihinde GMİS Karadon semineri ile başlayan seminerlerin ikincisi17-18 Aralık 2016 tarihlerinde Maden Tetkik Arama (MTA) Şube delegelerininkatılımıyla gerçekleştirildi.

SeminereGMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GenelSekreteri Hakkı Arslan, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GenelTeşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Sendikamız MTA ŞubeBaşkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet U. Deveci, , Şube Mali Sekreteri KamilGökçeoğlu, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu ile MTA Genel ve BölgeMüdürlüklerinde çalışan yaklaşık 75 GMİS MTA Şube temsilcisi ve delegelerikatıldı.

Demirci,“Türkiye’nin kendi doğal kaynaklarını kullanma mecburiyeti var”

Seminerinaçılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye’nin daha çoksondaj yapıp yeni kaynaklar bulma mecburiyeti var.

Türkiye’ninMaden Tetkik Arama Kurumu’na, Zonguldak’a, TTK’ya ihtiyacı var.

Türkiye’nintaşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcayacak lüksü yok.

Demir-Çelikfabrikalarımız başta olmak üzere sanayimizi durduramayacağımıza göre en azındanKardemir ve Erdemir için, enerji santralları için yerli kömüre ihtiyaç var.

Çeşitlitoplantılarda, basın açıklamalarımızda, gazetemizde, internet sayfamızda bugerçekleri anlatıyoruz.

Mutlakaokuyunuz ve çevrenizdekilere anlatınız.

Bizkendi gündemimizi kendimiz yaratmak zorundayız” dedi.

Satılmış Uludağ;“Türkiye zor bir dönemden geçiyor”

Seminerinsunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim SekreteriSatılmış Uludağ, “Türkiye ekonomisi kriz ile karşı karşıya. Bunlar tesadüfdeğil.

Türkiye’deüretim ekonomisini bozdular, ithalatı teşvik ettiler.  Dış borçları artırdılar; şimdi Türkiye’yisıkıştırıp bölmek, parçalamak istiyorlar.

Biz,Genel Maden İşçileri Sendikası olarak sadece bugünkü siyasetçileri değil, 1980,özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomik politikaları eleştirirken Türkiye’yetuzak kurulduğunu söyledik ancak dinletemedik. Sadece söylemekle kalmadık, eylemleryaptık, iktidarlar değişti, anlayış değişmedi” diyerek seminere katılandelegelerden, derslerde Hocaların anlattıklarını dikkatle dinlemelerini istedi.

Uludağve Demirci’nin konuşmalarının ardından GMİS’in tarihçesinin ve faaliyetlerininanlatıldığı belgesel film gösterimi yapıldı.

Seminerde,terör saldırısı sonucu Kayseri’de şehit düşen askerlerimiz ve yararılar içinsaygı duruşu yapılmasının ardından derslere geçildi.

Seminerde;Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası EğitimUzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar” ile“Çalışma hayatının güncel sorunları”; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler veemekçiler üzerindeki etkisi”; Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral,“Genel Maden İşçileri Sendikası Tarihi”; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı ErenKorkmaz, “Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları” konularındaeğitim verdi.

Seminersonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiğitoplantıda güncel sorunlar da ele alındı.

Değerlendirmetoplantısının ardından sertifika töreni düzenlendi.

Sertifikatöreni ardından Aydın Çine’de özel sektöre ait bir maden ocağında Sendikamızdaörgütlendikleri için işten çıkarılan maden işçileri ile dayanışma için pankartaçıldı.

Seminertoplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2016, 13:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48