KGD KENDİNİ SAVUNDU

KGD KENDİNİ SAVUNDU

gundemeregli.com-Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu, bir şahıs tarafından, son dönemde artan bir şekilde, dernek tüzel kişiliğine, dernek yöneticileri ve üyeleri ile dernekle ilişki içinde bulunan STK’lara yönelik olduğu kadar gazetecilik mesleğinin onur ve saygınlığına gölge düşüren, amaçlı, asılsız ve isim vermeksizin yapılan yazılı saldırılar nedeniyle bir açıklama yaptı.

KGD Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Karaelmas Gazeteciler Derneği’nin tüzel kişiliğine ve yöneticileri ile üyelerine yönelik asılsız iddia ve tehditler; üstelik isim verilmeksizin ve herhangi bir niteleme yapılmaksızın bir kısım gazetede giderek artan bir şekilde yer almaktadır. Bu olumsuz ve kötü tutum, onurlu bir meslek olan gazeteciliğin saygınlığına gölge düşürmektedir. Kişisel çıkar ve ikbal uğruna ortaya konan bu tutumlardan asıl zarar gören ne yazık ki gazetecilik ve Zonguldak’tır.

“KGD NEDEN KURULDU?”

“Bu şahıs, hiçbir nitelemede bulunmadan ve isim verme cesaretini dahi gösteremeden derneğimizin ve yöneticilerinin kamuoyundaki saygınlığını yok etmeye yönelik aşağılayıcı, küçümseyici ve yok sayan hakaretlerde bulunmayı, basın ilke ve ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak, gazetecinin ve gazetecilik mesleğinin onur ve saygınlığını hedef alan ifadeler kullanmayı ısrarla sürdürmektedir. Bu ifadeler ve sürekli hale gelen yazılı saldırılar, tahammül sınırlarını aşmıştır ve bu nedenle kamuoyuna bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. KGD, 2003 yılında yönetsel olarak ZGC’nin gazetecileri temsil etme yeteneği ve yeterliliğinden uzak olması, nedeniyle ‘gazetecilerin’ talep ve çalışmaları sonucu kurulmuştur. O dönem, ZGC’nin sadece gazetecilerin üye olabildiği bir basın meslek örgütü olması yönünde gösterilen çabalar engellenmiş, gazeteci olmayanların uzaklaştırılması fikri kabul görmediği için KGD kurulmak zorunda kalmıştır.”

“TEK DERDİMİZ; MESLEĞİMİZ”

“Gazetecilerin ve mesleğimizin onur ve saygınlığını korumak ve geliştirmek ana görevimizdir. Dernek üyeleri, aktif gazetecilik yapanlar ile kurum ve kuruluşların basın bürolarında aktif olarak çalışan isimlerden oluşmaktadır ve üye sayısı 160’ı aşmıştır. KGD, aradan geçen 10 yılda sayısız mesleki ve sosyal sorumluluk projesine imza atmış, öncülük etmiş, gazeteciliğin eski saygınlığına kavuşması ve mesleki vefanın gelenekselleştirilmesi için çaba göstermiştir, bu çabalarına ısrarla devam edecektir. KGD bu çabalarıyla sadece Zonguldak’ta değil, tüm Türkiye’de ‘örnek mesleki kuruluş’ olarak tanınmış ve saygınlık kazanmıştır. Derneğimizin kira ve benzeri ticari hiçbir geliri bulunmamasına rağmen, üye aidatları ve bağışlarla gazeteciler, mesleğimiz, ilimiz ve ülkemiz adına yürüttüğümüz çalışmaları gönüllük esasına göre sürdürüyoruz.”

“TAHAMMÜLÜMÜZÜN DE BİR SINIRI VAR…”

“KGD’nin tüm mali olumsuzluklara rağmen kamuoyunda edindiği saygınlıktan rahatsız olan bu şahıs, Derneğimizin tüzel kişiliğine, yöneticilerine ve üyelerine yönelik asılsız ve amaçlı olduğunu bildiğimiz saldırılarını son dönemde daha da artırmıştır. KGD’nin mütevazı ve polemikten uzak durmaya çaba gösteren ilkesini fırsat bilerek, Zonguldak Valiliği ve bazı kamu kurum yöneticilerini de bu saldırılarına alet etmektedir. Mesleğin sağladığı avantaj ve saygınlığı, kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmemektedir. Asıl mesleği nedeniyle ‘pazarlamacı’ olduğunu bildiğimiz ZGC Başkanı sıfatını taşıyan şahıs, sadece yazılarıyla değil, sosyal ve mesleki alandaki samimi olmayan tutum ve davranışlarıyla da bu yerini garanti etme çabası içindedir. Nitekim kamu kurum ve kuruluşları ile onların temsilcileriyle tüm ilişkileri bu yapı üzerine kuruludur. KGD, bugüne kadar kendi çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdürmüş, bu tutum ve saldırılar karşısında tahammüllü olmayı tercih etmiştir.”

“ASIL MESLEĞİ EMLAKÇILIK…”

“Asıl mesleği emlakçılık olan bu şahıs, Derneğimiz yöneticilerine karşı ‘gazeteci olmayan’ gibi asılsız ifadeler kullanmayı alışkanlık haline getirmiş, gazetecileri ‘paketlemekten’ bahsetmeye başlamış, ‘çapsız ve seviyesiz’ yakıştırmalarında bulunmuş, kişisel kin ve husumetini tehditlerle ortaya koymaktan çekinmeyerek ve sosyal alanda sürekli dedikodu üreterek derneğimizi ve yöneticilerini yıpratmayı kendine görev edinmiş görünmektedir. Bizler, yıllarını gazeteciliğe vermiş, dirsek çürütmüş, bu mesleğin içinde yoğrulmuş insanlar olarak, gazeteciliği, asıl mesleği emlakçılık olan birinden öğrenecek değiliz. Bu şahsın, bu saldırılarını niteliksiz, içeriksiz ve kötü, sözde köşe yazılarıyla Zonguldak’ın en köklü ve saygın gazetelerinden birini de kullanarak sürdürmesini şaşkınlık ve üzüntüyle izliyoruz. KGD Yönetim Kurulu, gerek Derneğimize, gerekse gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren ve tahammül sınırlarını aşan bu tür tutum ve saldırılara karşı bundan böyle sessiz kalmama kararı almıştır. Bu yazı ve saldırılar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Derneğimiz, bazı yöneticilerimiz ve bazı üyelerimiz üyelik şartlarını sıkı kurallara bağlamış olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesidir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Sav, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Zonguldak Temsilcisi’dir. ZGC Başkanı sıfatını taşıyan şahıs, gerek sosyal ortamlarda, gerekse gazetelerinde gazetecileri temsil etmeye yetkili tek kuruluşun ZGC olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiş ve kamuoyunu, kurumları yanıltma yoluna gitmiştir.”

“USULSÜZLÜK YAPILMAKTADIR”

“Sarı basın kartlarını gazetecilere kendilerinin sağladığını iddia eden bu şahıs, usulsüz şekilde sarı basın kartlarının kendisine teslim edilmesini fırsat bilmekte ve sözde törenler düzenleyerek, mesleki bir faaliyeti reklama dönüştürerek, asılsız ‘tek temsilci’ görüntüsü vermeye çalışmaktadır. Sarı basın kartlarını hak sahiplerine teslim etmesi gereken yer, Zonguldak Valiliği ve ilgili birimleridir. Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün belirttiği esaslar gereği hak sahiplerinin kartları, her ne sebeple olursa olsun bu birimler tarafından teslim edilmelidir. Hiçbir şartta bir basın meslek örgütü temsilcisi hak sahibi adına imza atıp sarı basın kartını alamaz.”

“BİLGİSİZLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

“Bilmeyenler ve hatırlamak istemeyenler için anımsatmak isteriz ki; KGD ve ZGC, aynı yasaya, yani 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş ve faaliyetleri ile yetki ve haklarını ilgili bu yasadan almış kuruluşlardır. Cemiyet ile Dernek isimlerinin farklılık oluşturduğu iddiası da tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Her iki mesleki kuruluş arasında yasal açıdan hiçbir fark bulunmamaktadır. Tek fark, kurulduğu dönemlere ilişkin olarak isimlendirilmiş olmalarıdır.”

“HER KURUM KENDİSİNİ SORGULAMALI”

“KGD, yasadan ve tüzüğünden aldığı yetki ve haklarla, derneğimize üye olsun-olmasın gazetecilere yönelik saldırılara ve olumsuz tutumlara sessiz kalmamış, tepki göstermiş ve kınamıştır. ZGC’nin bugüne kadar bu yönde bir açıklamasına ise rastlanmamıştır. Gazetecilerin sadece mesleklerini icra ederken maruz kaldığı saldırılara ve tehditlere boyun eğen, sessiz kalanlara basın meslek örgütü demek mümkün müdür?

ZGC’ye güvenen iyi niyetli meslektaşlarımızın bu yapıyı ve yönetim tarzını kendi içinde sorgulamaları gerekmektedir. KGD, her üye toplantısında, her yönetim toplantısında; kendini, kararlarını ve çalışmalarını tartışan, tartıştıran şeffaf ve samimi bir meslek örgütü olmaya devam edecektir.”

“GENEL BAŞKANLIK YALANI…”

“Diğer yandan, ZGC Başkanı sıfatını taşıyan şahıs ‘Genel Başkan’ sıfatını kullanmaktadır. Genel Başkanlık oluşabilmesi için ilgili kuruluşa bağlı şubelerin de bulunması gerekmektedir. Ancak yasal anlamda ZGC’nin şubesi bulunmamaktadır. Hasbelkader ZGC Başkanı sıfatını taşıyan şahıs, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) her yıl bir ildeki tek gazetecilik meslek kuruluşuna yaptığı nakdi yardımı alabilmek adına ilçelerimizde bulunan gazetecilik dernekleriyle, yukarıda ifade edilen tutum ve davranışlarla ilişki içine girmiş, bu derneklerin üyelerini ZGC üyesi kabul etmiştir ve bu dernekleri ZGC’ye bağlı şube gibi değerlendirmektedir. Diğer yandan yine BİK’in nakdi yardımını alabilmek adına Yönetim Kurulumuzda bulunan üyelerimizi dahi ZGC’ye üye gibi göstermekte, ‘Genel Kurul üyemiz’ demekte ve bunu kendi gazetelerinden ilan etmektedir. Kaldı ki, ZGC’ye yapılan ziyaretlerde ziyaretçilerin sarf etmedikleri sözleri bile sanki söylemişler gibi kamuoyuna yansıtmakta bile bir sakınca görmemektedir.”

“DERNEKLERE YÖNELİK KARALAMA ÇALIŞMASI…”

“Karaelmas Gazeteciler Derneği’nin önerisiyle geçtiğimiz yıllarda oluşturulan Zonguldak Platformu’nun bünyesinde 140 sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Zonguldak Platformu’nun amacı, hizmetlerle ilgili bu kentin ortak taleplerini birlikte dile getirebilmektir. Mithatpaşa Tüneli için yapılan çalışma bunlardan sadece biridir. Aynı kişinin, bu yapı içinde olan dernek ve odaların başkan ve yöneticilerini sadece platform üyesi oldukları için tehdit etmesine ve yıpratmasına izin vermeyiz. Bu tavırları sergilemesinin asıl nedeni de bu oluşumlardan kişisel bir çıkar elde edememesidir.”

“SİZİ DE KANDIRMASIN...”

“Attığı her adımda, yazdığı her yazıda KGD kabusu gören bu şahıs, KGD’ye, yöneticilerine ve üyelerine gazetecilik dersi verebilecek, basın ilke ve ahlakı ahkamı kesebilecek durumda da değildir. Şahsın, gazetecilik mesleğinin onuruna ve saygınlığına verdiği zarar, biz gazeteciler için kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Bu tür tutum ve davranışların, gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşürdüğü, onurunu zedelediği gibi böylelerinden medet umanların zarar göreceği açıktır.”

“DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

“Bu kötü tutumdan uzak olmaya çalışan ZGC üyesi arkadaşlarımızı; üyelerimizden, hem sosyal ilişkiler, hem de mesleki açıdan ayrı tutmadığımızın, mesleki dayanışmanın asli unsurları olarak gördüğümüzün bilinmesini de isteriz. KGD, kurulduğu günden bugüne yaptığı gibi, gazetecilere, gazetecilik mesleğinin onur ve saygınlığına her şart altında sahip çıkmaya devam edecektir. Kamuoyunu, kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlarımızı; gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin saygınlığına ve onuruna gölge düşüren bu asılsız ve amaçlı tutumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla…”

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2013, 12:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER