ZTSO Başkanı Metin Demir;´´ Değişim süreci kazanım odaklı olmalı ´´

ZTSO Başkanı Metin Demir Enerji Bakanlığı tarafından TTK’da başlatılacağı ifade edilen değişim süreci ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

ZTSO Başkanı Metin Demir;´´ Değişim süreci kazanım odaklı olmalı ´´

ZTSO Başkanı Metin Demir  Enerji Bakanlığıtarafından TTK’da başlatılacağı ifadeedilen değişim süreci ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Zonguldak Ticaretve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir Enerji Bakanlığının TürkiyeTaşkömürü Kurumunda başlatabileceği değişim sürecinde  bölgenin ,kentin ve TTK’nın kazanımlarınaodaklı olunması gerektiğini söyledi.

TTK’nınkapatılmasının, Rödevans usulü çalışan firmaların mağdur olmasının kabuledilemeyeceği görüşünü yenileyen Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıMetin Demir yaptığı basın açıklamasında TTK ve özel sektörün istihsal veistihdam rakamlarının korunmasının temel prensip edileceği bir çözüm vedeğişime karşı çıkılmaması gerektiğini vurguladı .

ZonguldakTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptığı basınaçıklamasında Enerji Bakanlığının Türkiye Taşkömürü Kurumunda yapmayı düşündüğüdeğişim süreci ile ilgili düşüncelerini ifade ederken   ” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndegörüşülerek kabul edilen; ‘’Yerli kömürden üretilecek elektrik için alımgarantisi, şebekeye erişim önceliği verilmesi ve Kamu kuruluşlarına ait büyükkömür sahalarının ruhsatlarının bölünerek rezervlerin verimli bir şekildekullanılması’’ hükümlerini de içeren ‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasınaDair Kanun’’ çerçevesindeki gelişmeleri ve Sn. Enerji Bakanı’nın TürkiyeTaşkömürü Kurumu (TTK) hakkındaki açıklamalarını yakinen ve dikkatle izlemekteyiz.

Sn. Enerji Bakanı,‘’TTK için yeni bir model ve yapılanmaüzerinde çalıştıklarını, TTK ya bağlı madenlerimiz ve kurumlarımızda, sadeceve sadece istihdama yönelik değil o madenler ve kurumlar özelinde de makulfaaliyet giderlerini de karşılayabilir, devlete ve kamuya yük olmayacak birçerçevede bir yapılanma çalışması yapıyoruz. Bu çerçevede, hem kurumlarımızınzarar etmemesi, kâr etmesi hem de istihdamın artması yönünde bir süreç olacakve bununla alakalı olarak da bu yıl içerisinde, yeni bir sürece gideceğiz, busayı daha da artacak” açıklamasında bulunmuştur.

Yapılan yasaldüzenlemeler ve Sayın Enerji Bakanımızın bu açıklamaları birliktedeğerlendirildiğinde, Zonguldak Taşkömürü Havzası ile ilgili köklü değişimleriiçeren yeni bir aşamaya girmekte olduğumuzu değerlendirilmekteyiz.

Öncelikle sürecinbu aşamaya gelişine de gerekçe olan ve tüm kamuoyunun üzerinde hemfikir olduğu bazı tespitleri tekrarlamaktafayda olduğunu düşünüyoruz.

Devlet eliyleişletmecilik yapılan TTK’ nın zararının giderek arttığı, sürdürülebilir biryapıda olmadığı, devletimizin bu ölçüde kamu kurumu zararına katlandığı başkacabir örneğin bulunmadığı ortadadır.

TTK’ nın zararınınazaltılması maksadıyla, 1990 yılında Dünya Bankası kredisi ile yapılanrehabilitasyon çalışmaları ve sonrasında belli aralıklarla uygulananmodernizasyon, mekanizasyon, rehabilitasyon, iyileştirme adları altında yapılançalışmaların yeterli olumlu sonuca ulaşmadığı görülmüştür.

Belli aralıklarlayapılan işçi alımlarının olumsuz gidişi durduramadığı, galeri açılması, kömürzenginleştirme gibi işlerde hizmet alımı gibi maliyet düşürme çalışmalarının daçare olamadığı test edilmiştir.

Bu aşamadabaşlatılan köklü bir dönüşümle havzada beklenen iyileşme sağlanamazsa, tümyollar denendiğinden Kurumun kapatılmasından başka seçenek kalmayacağı, diğerbir deyişle başlangıcında olduğumuz bu sürecin Zonguldak için bir son fırsatniteliğinde olduğunu değerlendirilmekteyiz.

Denenen tümyöntemlere rağmen TTK’ nın azaltılamayan zararının hazine tarafındankarşılanması durumunun,  Zonguldak’ınhakettiği kamu yatırımlarını alamamasına da gerekçe oluşturduğu ortadadır.

Zonguldak’ıngeleceğini düşünen ve gerçekçi bir kurum olarak, başlatılan bu değişim vedönüşüm sürecinin desteklenebilir ve başarılı olabilmesi için somutönerilerimizi kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

Halen TürkiyeTaşkömürü Kurumu ile Rödevanslı saha işletmelerinde toplam 15.000 kişi istihdamedilmekte ve yaklaşık 1.5 milyon ton üretim yapılmaktadır.   Başlatılan değişim sürecinin toplam üretimve istihdamı muhafaza edecek ve arttıracak nitelikte olması gerekmektedir.

Bu süreç TTK’ nıntamamen kapatılması veya tamamen özelleştirilmesini içermemelidir.  TTK’ yı konsantre ederek, zararını minimizeetmeli, stratejik anlamda üretimin devamını sağlamalıdır. TTK,Tahlisiye-kurtarma, İş güvenliği ve Eğitim, Alev sızdırmazlık test veBelgelendirme alanlarında uzman bir kuruluş olarak da varlığını idameettirmelidir.

Rödevaslı sahaişletmecilerinin mevcut sahalarının ve orta ve büyük ölçekli ve henüz hazırlıkaşamasında olan rödavanslı sahaların statüsünün düzenlenmesi ve netleştirilmesibu süreçte gerçekleştirilmeli,  sağlıklıbüyüyecekleri ortam sağlanmalıdır.

Sürecin başlamasıile birlikte, İlimizde sektörel çeşitliliği sağlayacak özel programlargeliştirilmeli ve desteklenmeli, ertelenmiş ve gecikmiş kamu yatırımları hayata geçirilmelidir.

Bu önceliklerin vehassasiyetlerin gözetilerek,  siviltoplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, Üniversitenin, entelektüelçevrelerin Zonguldak’ın menfaatine ve modern çağın gereklerine uygun fikirlergeliştirerek, değişim ve dönüşüm sürecine yön verilmesi gerektiğinidüşünüyoruz.

Sürecin heptenreddedilmesinin, geçmişte olduğu gibi değişime dönüşüme direnç gösterilmesininZonguldak’a hiçbir şey kazandırmayacağı, bölgemiz ve kentimizin değişim, gelişim ve büyümesi için sürecin bir sonfırsat niteliğinde olduğu kanaatindeyiz.

Zonguldak Ticaretve Sanayi Odası olarak bu süreci dikkat ve hassasiyetle takip ettiğimizi,değişim dönüşüm sürecini Zonguldak lehine yönlendirmek için proaktif gayretiçinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”  dedi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2016, 14:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48