4175 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı

4175 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları, 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ardından tercih kılavuzun da yayımlandı. Aile Bakanlığı personel alımı tercihleri www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022 – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59'da sona erdi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 4175 Sözleşmeli Personel alımı tercih işlemlerinde son gün yaşanan yoğunluktan dolayı başvuru yapamayan adayların bulunması nedeniyle 01 Haziran 2022 Saat 00:01 den 23:59 a kadar adaylar tercih yapabildiler. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için tıklayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48