81 İL VALİLİĞİNE ‘’HAVA KİRLİLİĞİ’’ GENELGESİ!

81 İL VALİLİĞİNE ‘’HAVA KİRLİLİĞİ’’ GENELGESİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile hava kirliliğine karşı alınan tedbirlerin artırılması istendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Hava Kirliliğinin Önlenmesi" konulu genelgeyle Temiz Hava Eylem Planı'nın yerel yönetimlerle iş birliği içinde etkin olarak uygulanmasını, sanayi tesislerinden, ısınmadan ve motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğine karşı alınan önlemlerin artırılmasını istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelgede, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan limit değerlerin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler sıralandı. Genelgede illerdeki tesislerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan hüküm ve esasları sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerinin ve bu tesislerden kaynaklanabilecek emisyonların kontrol altına alınmasının sağlanması amacıyla Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile hava kalitesi izleme verileri de dikkate alınarak denetimlerin artırılması talep edildi. Genelgede Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılan yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralandı: "-Katı yakıtlara ilişkin denetimlerin Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY) Katı Yakıt Modülü üzerinden düzenlenen belgeler ve stok takip verileri dikkate alınarak yürütülmesi, - Katı yakıtlara ilişkin uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda belge numarası ile sorgulama yapılarak sistem üzerinden katı yakıtın ulaştığı ilgili ilin kullanıcılarına yine sistem üzerinden yapılacak bildirime müteakip gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi, - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yetki devri yapılan belediye başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artırılması konusunda valiliklerce ilgili belediye başkanlıklarının talimatlandırılması." Bakanlık, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere egzoz gazı ölçümüne ilişkin iş ve işlemlerin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemleri (ETS) üzerinden etkin bir şekilde yürütülmesini, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca görevlendirilmiş denetim görevlileri ile iş birliği sağlanarak egzoz gazı emisyonu konulu denetimlerin artırılmasını istedi. Hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerinin takip edilerek limit değer ve uyarı eşiklerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizilen genelgede, ilgili yönetmelikler ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğine dikkat çekildi. 

 

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER