Aralık Ayı ikinci birleşimi yapıldı

Aralık Ayı ikinci birleşimi yapıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan Başkanlığında Aralık Ayı ikinci birleşimi belediye nikah salonunda yapıldı.  Meclis yoklama ve açılışın ardından başladı. 2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2021 tarihli ve 27318 sayılı Zonguldak İli Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Emsal: 2.50 Yençok: 15.50 m yapılaşma koşullarında Halk Eğitim Merkezi olarak yeniden planlamasına ilişkin 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporu meclise sunuldu. Madde oy birliği ile kabul edildi. 3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu gündeminde bulunan;

a. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2021 tarihli ve 27077 sayılı Zonguldak İli Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut Aydın tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi,

b. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27078 sayılı Zonguldak ili Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut Aydın tarafından yapılan itiarazın karara bağlanılmasına talebi

c. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 2027079 sayılı Zonguldak İli, Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç Kayınova tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi

d. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27080 sayılı Zonguldak İli Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/10000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç Kayınova tarafından yapılan itirazın karara bağlanılmasına talebi

e. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27081 sayılı Zonguldak İli Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan Demirtaş tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi

f. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27082 sayılı Zonguldak İli Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar yapılan itirazın karara bağlanılması talebi.

g. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27083 sayılı Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Selim Yılmaz vekili Avukat Meral Çolak tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi

h. İmar ve şehircilik müdürlüğünün 24.11.2021 tarihli ve 2784 sayılı Zonguldak ili Merkez İlçesi Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine TMMOB Mimar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi, hakkındaki yazılar ile ilgili olarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu bilgi raporu.

Madde okunduğu gibi kabul edildi. Ardından meclis gelecek toplantının günü ve saatinin belirlenmesinin ardından sona erdi.
 

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48