Deftarlıktan 2/B açıklaması…

Zonguldak Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2/B alanları satışına ilişkin olarak 7 Mart 2017 tarihinden başlamak üzere; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 7 Eylül 2017 tarihine kadar ek ödeme süresi verildi.

Deftarlıktan 2/B açıklaması…

Açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, Zonguldak ilinde bulunan 2/B vasıflı taşınmazların satışı 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olup, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6292 sayılı Kanuna Geçici 4’üncü Madde eklenmiştir. Buna göre:

(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

  1. a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,
  2. b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,
  3. c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.

(5) Bu Kanunun 12’nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.

(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir hükümleri getirilmiştir.

Bu sefer, 8 Mart 2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘2/B alanlarında bulunan taşınmazların, bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatı süresi içerisinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır’ kararı alınmıştır.

Buna göre, 2/B alanları satışına ilişkin olarak 7 Mart 2017 tarihinden başlamak üzere;

  1. a) Süresi içinde başvurmayanlara 7 Eylül 2017 tarihine kadar başvuru süresi,
  2. b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 7 Eylül 2017 tarihine kadar ödeme süresi,
  3. c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 7 Eylül 2017 tarihine kadar ödeme süresi verilmiştir.

Belirtilen tarihe kadar başvuru veya ödeme işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin, başvuru ve ödeme süresinin sona ermesi itibariyle 6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 14’üncü fıkrası uyarınca ‘tapu kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmeleri Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığı’nca satış dâhil genel hükümlere göre değerlendirilir’ hükmü uyarınca hak sahiplikleri sona ermekte olup, hak sahipleri tarafından satın alınmayan 2/B taşınmazları üzerinde ecrimisil takibatı, genel hükümlere satış gibi işlemlere konu olabileceğinden, vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde mağdur olmaması adına yukarıda belirtilen işlemlerin duyurulan süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna ve hak sahiplerine duyurulur.”

Zonguldak merkez ve ilçelerde toplam 2/B Sayısı 9 bin 6, satışı yapılan 2/B taşınmazları 4 bin 456, satılamayan 2/B sayısı (başvuru yapılmamış, yapılan tebligata rağmen satılmamış vs.) 3 bin 80, satış işlemine başlanmayan 2/B sayısı bin 470 adet olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, 11:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48