FIRSATÇILAR VE STOKÇULAR YANDI!

FIRSATÇILAR VE STOKÇULAR YANDI!

Zonguldak Valiliği son zamanlarda çeşitli nedenleri bahane ederek stokçuluk ve fırsatçılık yapan işletmeler ile ilgili basın açıklaması yayımladı.

Konu ile ilgili denetimlerin artırılacağı ve cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilerek Zonguldak’ta alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“Son zamanlarda yaşanan olumsuz süreçlerin sebep olduğu tedarikteki aksamalar bahane edilerek stokçuluk, aşırı fiyat hareketleri ve spekülatif hareketlere başvuran bazı toptancılar, ticari işletmeler; serbest piyasayı istismar etmektedirler.  

Stokçulara ve stokçuluğa, aşırı fiyat hareketlerine, fahiş fiyat uygulamalarına serbest piyasa koşullarını bozan spekülatif hareketlere piyasada tedirginlik, kuşku yaratan her türlü eyleme karşı fırsat tanımamak, vatandaşımızın ürünlere erişimini sağlamak için sahada görev yapan kurum ve kuruluşların gözetim ve takip faaliyetleri kesintisiz sürdürülecektir. Bu konuda Valiliğimizce alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır:

1. Üretici, tedarik ve perakende işletmelerinin piyasada darlık yaratan piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler stokçuluk olup, resen ve ihbaren yapılan denetimlerde stokçuluğun tespiti halinde haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği çerçevesine idari yaptırımlarla ilgili işlemler kararlılıkla yürütülecektir.

Ayrıca belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın çıkmasına neden olan stokçularla ilgili 5237 Sayılı TCK madde 240 çerçevesinde adli işlemler başlatılacaktır.

2. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim malı üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış fahiş fiyat artışı olup, sahada yapılacak denetimde tespiti halinde ilgililer hakkında haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğindeki idari yaptırımlar uygulanacaktır.

3. Besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimselerin eylemi 5237 Sayılı TCK madde 237 kapsamında fiyatları spekülatif yollarla etkileme suçunu oluşturacağından genel kolluk kuvvetlerince tespiti halinde adli işlem yürütülecektir.

4. Belediye Zabıta Müdürlüklerince Fiyat Etiket Yönetmeliği gerekliğine uyulup uyulmadığı, sahada sürekli denetlenecek olup, özellikle etiket bulundurma zorunluluğu tarife ve fiyat listeleri kontrollerine ağırlık verilecektir.

5. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri uyarınca üretim – satış ve toplu tüketim yerlerinde genel ve özel hijyen şartları kullanılan hammaddenin mevzuata uygunluğu, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, gerekli kontrol ve denetimler ilgili kurumlarca sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48