SON BİRLEŞİM YAPILDI

SON BİRLEŞİM YAPILDI

İl Genel Meclisi Nisan ayının beşinci ve son birleşiminde meclisde görüşülen 4 maddenin 3’ü oy birliği ile meclisten geçerken, 1’i de oy çokluğu ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Nisan ayı 5’inci ve son birleşimi Başkan Necdet Karaveli yönetiminde yapıldı. Meclis açılış ve yoklamanın ardından  07.04.2022 günlü 4. birleşimine ait toplantı tutanak özetinin okunup oylanmasıyla başladı. Meclisin üçüncü maddesinde Çaycuma İlçesi, İhsanoğlu Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 156 ada, 13 ve 14 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Konut + Ticaret” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Orman ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 10 – 8 – 12 – 3 – 6 – 8 sayılı raporları görüşüldü. Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin dördüncü maddesinde; Kdz. Ereğli İlçesi, Keşkek Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 157 ada, 2 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe,  Tarım ve Orman ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış olduklaro 12 – 10 – 14 – 8 – 10 sayılı raporlarının görüşüldü. Madde komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin beşinci maddesinde; Çaycuma İlçesi, Geriş Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 126 ada, 163 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 13 – 11 – 15 – 9 sayılı raporlarının görüşüldü. Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Meclisin altıncı maddesinde ise  Çaycuma İlçesi, Coburlar Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 122 ada, 66 ve 68 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 14 – 12 – 16 – 10 sayılı raporlarının görüşüldü.  Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Ardından Meclis üyelerinin oyları ile bir sonraki Meclis 05.05.2022 Perşembe günü yapılmasına karar verildi.


Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER