TTK can çekişiyor!

TTK can çekişiyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK’nın norm kadrosunun düşürülmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ünal Demirtaş açıklamasında şunları ifade etti;

 Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun işçi açıkları ile ilgili sorduğum soruya verilen cevapta TTK’nın norm kadrosunun 10 bin 750 işçi olarak belirlendiği ifade edilmiştir. TTK’nın, 2002’den bu yana, 14 bin olan norm kadro sayısı, 20 yılın sonunda 3 bin 250 kişi azaltılarak 10 bin 750’ye düşürülmüştür.

“Öncelikle; TTK, Zonguldak’ın alnının akı bir kurumdur. 2001 yılında,18 bin 25 işçi ile 3 milyon 492 bin ton tüvönan, 2 milyon 356 bin ton satılabilir taşkömürü üretimi yapan TTK, Ak Parti İktidarlarının 20’inci yılında 7 bin 370 işçi ve 972 bin 186 ton tüvönan, 610 bin 464 tonluk satılabilir taşkömürü üretimiyle de Ak Parti’nin yüz karasıdır. TTK’nın 1960’larda 43 binlerde, 2000’lerde 19 binlerde olan işçi sayısı Ak Parti Döneminde 7 binlere düşmüştür. 2002 yılından günümüze kadar, TTK’nın işçi açıkları kasten, bilerek, isteyerek, sistematik olarak giderilmemiştir. Bunun en önemli sebebi Ak Parti’nin TTK’yı, küçültüp özelleştirmek ve son olarak da kapatmaktır.

Oysa, taş kömürüne en çok ihtiyaç duyduğumuz, taş kömürü ithalatının patladığı, dünyada taş kömürü fiyatlarının 280 dolara/ton çıkarak rekor kırdığı, ülkemizin büyük bir ekonomik kriz ve döviz darboğazı yaşadığı bugünlerde, TTK’nın önemi ve değeri bir kez daha ortaya çıkmış iken, işçi sayısı ve taş kömürü üretimi arttırılacağına, norm kadronun 3 bin 250 kişi azaltılması tam bir aymazlıktır. İşçi sayısının düşmesinin Zonguldak’a ekonomik olarak yansıması da son derece olumsuz olacaktır. Bu, Zonguldak’lıya ve ülkemize yapılan büyük bir ihanettir.

Şu anda çalışan işçi sayısı 7.370’tir.Ancak bu işçilerden 1300’ü şu an için emekliliğini hak etmiş durumdadır ve 2022 yılının ilk ayında emekli olmaları beklenmektedir. Bu durumda TTK’nın işçi sayısı 6 bin 70’e düşecek, bu da kurumu büyük bir çıkmaza sürükleyecek, 14 bin norm kadro üzerinden 7 bin 930 kişilik bir işçi açığı oluşacaktır. Bu nedenle, derhal, 14 bin norm kadroya göre oluşan işçi açığı giderilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Ünal Demirtaş, yaptığı açıklamada yıllar itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun norm kadrosu, çalışan işçi sayısı, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun üretim miktarları ile ithal edilen taşkömürü miktarlarına ilişkin bir tablo da paylaştı.

“Ak Parti Döneminin rakamlarına baktığımızda, norm kadro 20 yıldır 14 bin olarak kalmasına rağmen kasten, bilerek ve isteyerek işçi açıklarının giderilmemesi ve sürekli düşmesi sonucu taş kömürü üretimi de devamlı olarak düşmüştür. Ve TTK’nın zararları dramatik olarak büyütülmüştür. TTK’nın üretimi düşerken,  ülkemizin taşkömürü ihtiyacı ise  yıllar geçtikçe artmıştır. Maalesef  buna bağlı olarak taşkömürü ithalatı da dramatik olarak artmıştır. Bu tablo, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Ak Parti’nin siyasi ve bürokratik kadroları tarafından, nasıl kötü yönetildiğinin ve nasıl çıkmaza sürüklendiğinin en somut göstergesidir.

BUNLARIN NERESİ YERLİ? NERESİ MİLLİ?

Kamuoyunda TTK’nın zarar ettiği söyleniyor ama neden zarar ettiği ya da ettirildiği açıklanmıyor. TTK, Ak Parti’nin, yerli ve milli olmayan, yanlış enerji politikaları nedeniyle zarar ettirilmektedir. Yerli ve milli olan hiçbir siyasi parti, 1.5 milyar tonluk yerli ve milli taş kömür rezervi varken bunu çıkartmamazlık etmez, norm kadrodaki işçi sayısını düşürmez, bilerek, kasten ve sistematik bir şekilde bu kadar değerli bir kurumunu zarar ettirmez. Ak Parti 2002’den bu yana uyguladığı yanlış politikalar ile  Türkiye Taşkömürü Kurumu’nu gözden çıkardığını göstermiştir. Bu sebeple de işçi açıkları giderilmemiş ve üretim  yıldan yıla düşürülmüştür. Bu nedenle kurumun zarar ettiği ve zararın sübvanse edildiğine dair açıklamalar, kamuoyunda algı yaratma çabasından ibarettir.

Bunlar her seferinde “yerli ve milli” olduklarını iddia ederler. Ama ne acıdır ki kömürün başkentinde bugün 1 kilo bile satılacak taşkömürü yoktur. Eren Enerji, Erdemir, Kardemir ihtiyacı için Kolombiya’dan Ukrayna’dan, Güney Afrika’dan kömür getirilmektedir. Her yıl ortalama 4 milyar dolar, bu ülkelere ithal kömür karşılığı ödenmektedir. Kömürün başkentinde Kolombiya’nın kömürü kullanılmaktadır. Bunların neresi yerli, neresi milli?” ifadelerine yer verdi.

İŞÇİ SAYISI ARTMADAN ÜRETİM ARTMAZ

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun üretiminin artması için işçi sayısının arttırılmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Ünal Demirtaş; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği cevapta  “Türkiye Taşkömürü Kurumu kömür üretimini arttırmak için 2004 yılından başlayarak (kuyu derinleştirme ve teçhizi ile taşta galeri açılması vb.) yapılan yatırımlarda hızlı bir artışa gitmiş ve 2014 yılı itibarıyla bu çalışmaları bitirmiştir.TTK,2013 yılında başlayan ve 2017 yılından itibaren yerli imalat da dahil mekanize kazık uygulamasını stratejik hedef olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda 2600 metrelik toplam ayak uzunluğunun %53’ünde (1400 metre ) mekanize kazı uygulanabilir hale gelecektir” denilmiştir.

Mekanize yatırımların yapılması önemlidir ancak yeterli değildir. Kömür üretiminin arttırılması için yapılan yatırımların 2014 yılı itibariyle tamamlandığı ifade edilmiştir. Ancak bu yatırımların üretime bir etkisi olmamıştır. 2004 yılında 1 milyon 879 bin ton olan üretim, 2021 yılında 610 bin 464 tona düşmüştür. Yani sadece mekanizasyon yatırımları ile üretimin artması mümkün değildir. Üretimin artması için mekanizasyon yatırımları ile birlikte işçi sayısının da artması zorunludur. Yukarıda ki tablo bunu göstermektedir.” ifadelerine yer verdi.

TTK, CAN ÇEKİŞİYOR

TTK’nın beceriksiz Ak Parti kadroları elinde can çekiştiğini söyleyen Ünal Demirtaş; “Yapılacak şey şudur; Türkiye de acil olarak seçime gitmeli ve Türkiye’de bir iktidar değişimi yaşanmalıdır. Türkiye Taşkömürü Kurumu üretim odaklı olarak yeniden yapılandırılmalı, hem işçi sayısı hem de TTK’nın mekanize yatırımları arttırılmalı, ülkemiz ağır sanayisinin ihtiyacı olan en az 6 milyon ton taşkömürü üretim hedefi gerçekleştirilmelidir. TTK bu üretim hedefine göre yeniden yapılandırılmalıdır. Ağır sanayimiz ihtiyacı olan taşkömürü %100 yerli ve milli olan Zonguldak havzasından karşılanmalıdır.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER