TUGAY KOMUTANLIĞI ALANI JANDARMA´YA TAHSİS EDİLECEK

TUGAY KOMUTANLIĞI ALANI JANDARMA´YA  TAHSİS EDİLECEK

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Necdet Karaveli Başkanlığında Meclis toplantı salonunda yapıldı. Gündem maddelerinde bulunan, merkez ilçede, tugay komutanlığına ait arsanın İl Jandarma Komutanlığı’na tahsisine ilişkin madde, oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Mecliste Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22 Ocak 2022 tarihli ve E-27998389-010.06.02-903793 sayılı 6 sıra numaralı genelgesine istinaden özel idarede çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespiti konusunun yeniden İl Genel Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Çaycuma İlçesi, İhsanoğlu Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 174 ada, 28 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut + Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunun görüşülerek oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, İncivez Mevkii, 1555 ada, 22 parsel,  niteliği arsa (Tugay komutanlığı), yüzölçümü  1.015,76 m2 ’lik  taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne olan tahsisinin kaldırılarak,  Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına belirlenecek süre kadar tahsis  edilmesi görüşülerek oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Mecliste Alaplı İlçesi Hasanlı – Hacıhasan Köyü Kantardere Membanın ve Ereğli İlçesi Yenidoğancılar Köyü – Öküşler Mahallesi Büyükdüz Membanın, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Raporları” ile ilgili, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 4 – 2 – 2 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliğiyle karar verildi                       

Gelecek toplantının gün ve saati belirlenerek birleşim tamamlandı.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER