Vergi borcu nedeniyle hazineye satılmış!

Vergi borcu nedeniyle  hazineye satılmış!

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası’na tahsis edilen lokal TTK Genel Müdürlüğü’ne tahakkuk edecek vergi borçlarına karşılık olarak hazineye satıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası’nın kullandığı binanın Hazine devredilmesine ilişkin iddiaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sormuştu.

Ünal Demirtaş’ın TBMM Başkanlığına sunduğu önergesine Bakan Dönmez; “Mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve Maden Mühendisleri Odasına tahsis edilen lokalin; Zonguldak Merkez Kıyı Düzenlemesi kapsamında İl Özel İdaresi’ne devredilmesi için TTK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında müzakereler yürütülmüş ve bu müzakereler sonucunda bahse konu taşınmazın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında TTK Genel Müdürlüğü’ne tahakkuk edecek vergi borçlarına karşılık Hazineye satışı TTK Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu tarafından uygun görülmüş olup, satış tescil işlemi henüz tamamlanmamıştır” şeklinde yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın verdiği yanıtı değerlendiren Ünal Demirtaş şunları ifade etti;

“Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait olan ve şu anda Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından kullanılan bina 115 yıllık geçmişi ve Zonguldak’ın endüstriyel tarihine tanıklık etmesi ile Zonguldak açısından önemi büyük olan bir binadır. Böyle bir mirasın TTK’nın tahakkuk edecek vergi borçları karşılığında Hazineye satılması çok yanlış bir karardır. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye’de madenciliği en iyi şekilde yapabilecek, liyakati yüksek bir kurumdur. Kurumun işçi açıklarının kapatılması ile çıkarabileceği kömür miktarı artacak ve kurum zarar etmekten kurtulup kara geçecektir. Oysa Ak Parti İktidarları tarafından, TTK, işçi açıkları kapatılmayarak, bilinçli bir şekilde zarar ettirilmektedir. TTK’ya ait taşınmazların, kurumun tahakkuk edecek vergi borcuna mahsuben alınması, TTK’nın kapatılacağı ya da özelleştirileceği şüphelerini kuvvetlendirmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacı bakımından en önemli madenlerinden bir olan taş kömürün çıkarılmasında önemli yer tutan kurumlardan biri olan TTK’nın taşınmazlarının bu şekilde satılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından seyirci kalınması da ayrıca üzücü ve düşündürücüdür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacı karşısında TTK gibi kurumları korumalı, kapasitelerini arttırmak için çabalamalı ve bu kurumlara sahip çıkmalıdır.

Bunun yanında Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından kullanılan bu tarihi bina, Zonguldak’ın sosyal ve kültürel yaşamına damgasını vurmuş olan bir binadır. Çok sayıda etkinlik ve toplantının yapıldığı bina Zonguldak’ın kimliğini tanımlayan ve hafızasını oluşturan bir yapıdır. Bu tarihi bina, konumu, mimarı özellikleri ile Zonguldak’ın hafızasına yerleşmiştir. Ak Parti yetkilileri tarafından bu binanın yıkılarak yerine “Millet Bahçesi” ya da “Millet Kıraathanesi” yapılacağı ifade edilmektedir. Zonguldak’ta “Millet Bahçesi” ya da “Millet Kıraathanesi” yapılabilecek çok sayıda yer olmasına rağmen, tarihi özellikleri ile ön plana çıkan, Zonguldak’ın sosyal ve kültürel yapısı ile bütünleşmiş bu binanın yıkılması Zonguldak’ın tarihi ve kültürel mirasını yok etmek anlamına gelecektir. Sahil Projesi kapsamında kentin hafızası olan yapılar teker teker silinmeye çalışılmaktadır. Henüz satış tescil işlemi tamamlanmayan bu satış kararından dönülmeli, Zonguldak ile özdeşleşen bu bina mevcut hali ile korunmalıdır”

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48