GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor

GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor

GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyorGenelMaden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez,Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamamdadevam ediyor.

GMİSÜzülmez Şube Taban Eğitim Semineri 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde KızılcahamamPatalya Otel’de gerçekleştirildi.

Yeniyılın ilk günü yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan’nı zamansızkaybetmiş olmanın acısının yaşandığı seminere GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci,Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GenelTeşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Sendikamız Üzülmez ŞubeBaşkanı Tayfun Demir ve  ŞubeYöneticileri ile   TTK Üzülmez Müessesesinde çalışan 124 madenişçisi katıldı.

Demirci; “Krizinfaturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine için vermeyeceğiz”

SeminerinSunuş konuşmasını yapan Genel Başkan Ahmet Demirci, TTK’da çalışan madenişçilerini kapsayan Taban Eğitim Seminerlerinin ilk 3’ü ne rahatsızlığınarağmen büyük özveri ile katılan ve yeni yılın ilk günü yaşamını yitiren GenelSekreter Hakkı Arslan’ı zamansız kaybetmenin acısı ile 4. Seminerigerçekleştirdiklerini vurguladı.

Demircikonuşmasında şunları söyledi.

“Buradayaptığımız üç eğitim seminerine, rahatsızlığına rağmen katılan ancak bugünaramızda olmayan değerli kardeşim, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı rahmetleanıyorum.

Gençyaşta aramızdan ayrılan; delege, temsilci, şube yöneticisi, şube başkanı veGenel Sekreter olarak uzun yıllar madenci kardeşlerimize hizmet eden HakkıArslan’ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü.

Muhtarlık,siyaset, spor yöneticiliği gibi her alanda sosyal faaliyetleri bulunantecrübeli bir sendikacı olan ve TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapanHakkı kardeşimiz bu zorlu dönemde bizi yalnız bıraktı.

Ailesine,dostlarına, Genel Maden-İş camiamıza, madenci kardeşlerimize başsağlığı vesabır diliyorum.

KendisineAllah’tan rahmet diliyorum.

Onumücadelemizde yaşatacağız.

Sendikamızıbugünlere taşıyan başta Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere tümyöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.

KaradonGelik’te hafta içi meydana gelen iş kazasında kaybettiğimiz Ayhan Badurlukardeşimiz başta olmak üzere, bundan tam 4 yıl önce, 7 Ocak 2013 tarihindeKozlu’da taşeron şirkette çalışırken kaybettiğimiz 8 arkadaşımıza ve tüm madenşehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Terörşehitlerimizi de rahmetle anıyor, terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum.

İçeridekive dışarıdaki karanlık odaklar asla bizi korkutamayacak, yıldıramayacak vekardeşliğimizi bozamayacaktır.

Değerliarkadaşlarım,

Türkiye,Zonguldak, Karabük, Bartın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik AramaKurumu, özel sektör işyerlerimiz ve örgütlenme mücadelesi verdiğimizişyerlerimiz dahil her birinin ciddi sorunları var.

Komşularımızdasavaş var ve biz de savaşın içindeyiz.

Yıllardırülke içinde mücadele ettiğimiz terör yeni yandaşlarla devam ediyor.

Terörve savaş derken ekonomik kriz gözden kaçsa da asgari ücret tespiti ile tekrarhatırladık.

Zonguldakbiliyorsunuz göç veriyor.

Çünkü,TTK da küçülmeye devam ediyor.

Hepinizinyakından takip ettiği gibi TTK’da, Karadon’dan düğmeye basarak bir özelleştirmeadımı atılmak istendi.

Tekyürek, tek ses olduk. Tavrımızı ortaya koyduk ve geri çekilmek durumundakaldılar.

15Temmuz darbe girişimiyle doğan olağanüstü şartlarda soruna çözüm üretmeyeçalışıyoruz.

Hükümether fırsatta yerli kaynaklarımızı kullanmaktan söz etse de TTK’ya ve MTA’yaişçi alınmıyor, emeklilikler devam ediyor.

GenelMaden-İş yönetimi olarak iktidarı ve muhalefetiyle tüm kapıları zorluyoruz.

Sonolarak sendikamızı ziyaret eden Başbakanımıza durumu anlattık, çözümönerilerimizi sunduk.

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanımızla görüşmenin yollarını arıyoruz.

Neyazık ki iktidar partisi Zonguldak Milletvekillerinden gereken desteğialamıyoruz. Üçü bir araya gelip Ankara’da bize kapı açamıyorlar.

TTK’yave MTA’ya işçi alınması için tüm şartları zorluyoruz, zorlamaya da devamedeceğiz.

Örgütlenmeçalışmalarımız sürüyor. Aydın Çine’de örgütlendik.

Arkadaşlarımızınbir kısmı işten atıldı. Diğerlerinin istifa etmesi için işveren baskı yapıyor.

Arkadaşlarımızınbir kısmını son seminerimize, buraya çağırdık.

Örgütlenmeçalışmalarımız kesintisiz sürecek.

TTK,MTA ve HEMA işyerleri için Toplu İş sözleşmeleri hazırlıklarımızı tamamladık.

Enkısa sürede TİS görüşmelerine başlayacağız.

Hersözleşme döneminde olduğu gibi yine savaş ve kriz bahaneleri var.

Değerliarkadaşlarım,

Krizinfaturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine için vermeyeceğiz.

İşimize,aşımıza, işyerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız.

Kendiçözüm önerilerimizi her ortamda, her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz.

GenelMaden İşçileri Sendikası olarak şanlı bir tarihimiz var.

Bölgeinsanı olarak tecrübelerimiz var.

26yıl önce bugünlerde, o zor şartlarda nasıl anlattıysak, yine hep birlikteanlatmanın yollarını bulacağız.

Buseminer programımızın yolumuzu aydınlatmasını diliyorum.

Çokdeğerli hocalarımız var. Dersleri dikkatle dinleyecek ve değerlendirmetoplantısında hepimiz tecrübelerimizi ortaya koyarak mücadele gücümüze güçkatacağız.

Öğreneceğizve çevremize anlatacağız.

Seminerprogramını hazırlayan maddi, manevi şartları oluşturan tüm yönetim kurulumuzave personel arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Vetabii ki yazışmaları ve görüşmeleri yapan Rahmetli Genel Sekreterimiz HakkıArslan’ı şükranla anıyorum.

İnşallahonun emeklerini boşa çıkartmayacağız.

Göstermişolduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlı olmasınıdiliyorum.

Satılmış Uludağ;“Sevgili arkadaşım Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

Seminerinsunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim SekreteriSatılmış Uludağ, Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz; şube başkanlığımdöneminde ve sendikamız genel merkez yöneticisi olarak birlikte çalıştığımsevgili arkadaşım, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anarakyaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Yeniyılın ilk günü toprağa verdiğimiz; şube başkanlığım döneminde ve sendikamızgenel merkez yöneticisi olarak birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, GenelSekreterimiz Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Hakkı Başkangenç yaşta aramızdan ayrıldı.

Ancakdolu dolu yaşadığı kısa ömründe, dostuna, düşmanına çok şey öğretti.

Ailesine,akrabalarına, dostlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Haftaiçinde Karadon-Gelik’te kaybettiğimiz Ayhan Badurlu arkadaşımıza da Allah’tanrahmet diliyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetleanıyorum.

Değerliarkadaşlarım,

Türkiye’deolağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı.

Komşularımızdasavaş sürüyor.

Terörünne zaman, nerede ortaya çıkacağı bilinmiyor.

Ekonomiiyi sinyaller vermiyor.

TÜRK-İŞ,asgari ücret artışını yeterli bulmadığı için imza atmadı.

Halböyleyken Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması devreye girdi.

Özelbütçeli MTA’da ve özel sektörde Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması başladı.

BirKamu İktisadi Teşebbüsü olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda ise bu uygulama 2018yılı başından itibaren başlatılacak.

Sıkıntılıbir süreç yaşıyoruz ve bizim toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz var.

TTK’da,MTA’da, özel sektörde görüşmelere kısa süre içinde başlayacağız.

Herdönem krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek isterler.

Bizde demokratik haklarımızı kullanarak karşı çıkarız.

Mecburkaldığımızda üretimden gelen gücümüzü kullanırız.

Değerliarkadaşlarım,

Bugün7 Ocak, yani 26 yıl önce Büyük Grevimizin finali olan 4-8 Ocak 1991 Zonguldak-AnkaraYürüyüşümüzde Mengen’de barikatın arkasında durduğumuz gün.

Evetbiz, 12 Eylül yasalarına rağmen o zorlu günlerde haklı ve meşru mücadele vermişbir sendikayız.

BizGenel Maden İşçileri Sendikası olarak, 1980, özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomikpolitikaları eleştirirken Türkiye’ye tuzak kurulduğunu söyledik ancakdinletemedik.

Sadecesöylemekle kalmadık, eylemler yaptık, iktidarlar değişti, anlayış değişmedi.

Bugünküiktidarı da her fırsatta uyarıyoruz.

Bugünde bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz.

Çokdeğerli hocalarımız işçi sınıfının ve madenci atalarımızın tarihini ve bugünküsorunlarımızı ve çözüm yollarını bize anlatacaklar.

Dersleridikkatle dinleyecek ve Pazar günü yapacağımız değerlendirme toplantısında sizinönerilerinizi de alacağız.

Bizbir aileyiz.

Örgütlüolmak büyük bir şans.

GenelMaden İşçileri Sendikası’nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır.

Önümüzdekisüreçte birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, mücadelegücümüzü artırmak için birlikte çalışacağız.

İşçiarkadaşlarımıza, ailemize ve dostlarımıza gerçekleri anlatıp; işimize,geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız.

Aklınızatakılan her konuyu hocalarımıza ve bize sorabilirsiniz.

Derslerdışında da birlikte geçireceğimiz zamanımız olacak.

Hepinizeteşekkür ediyor. Seminerimizin hayırlı olmasını iliyorum.

Çünkübu mücadeleyi, ailemiz, eşimiz, dostumuz ve demokrasiden yana olanlarla,bölgemizin, ülkemizin geleceğine kafa yoranlarla birlikte vermek durumundayız.”

 

Uludağve Demirci’nin konuşmalarının ardından GMİS’in tarihçesinin ve faaliyetlerininanlatıldığı belgesel film gösterimi yapıldı.

Seminerde;Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası EğitimUzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar” ile“Çalışma hayatının güncel sorunları”; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler veemekçiler üzerindeki etkisi”; Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral,“Genel Maden İşçileri Sendikası Tarihi”; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı ErenKorkmaz, “Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları” konularındaeğitim verdi.

Seminersonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiğitoplantıda güncel sorunlar da ele alındı.

Değerlendirmetoplantısının ardından sertifika töreni düzenlendi.

Seminertoplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2017, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48