Acar,SGK´nın 10 yılını değerlendirdi

Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürü Çiğdem Acar, Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Acar,SGK´nın 10 yılını değerlendirdi
Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürü Çiğdem Acar, Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürü Çiğdem Acar, Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri kapsamında İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda daire müdürlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 10 yıllık süreçte kat edilen mesafeleri ve yapılan düzenlemeleri basına ve kamuoyuyla paylaştı.

“YAPILAN TESPİTLERİN IŞIĞINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI”
1 Kasım seçimlerinin ardından 64’üncü hükumet eylem planında yer alan hususlar ve sürecin devamında yapılan tespitler ışığında vatandaşların lehine birçok iyileştirme yapıldığını söyleyen SGK İl Müdürü Çiğdem Acar, “Çalışmalarımız, kurumumuzun hizmet kalitesini artırma gayreti içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik imkanlar sağlama mücadelesi şeklinde devam etmektedir. İl müdürlüklerimiz, kurumumuzun taşra teşkilatını oluşturmakta olup vatandaşlarımız için yerinden çözüm hizmetleri sunmaktadır. Taşra teşkilatımız, vatandaşlarımızın işlerini ve ailelerini geride bırakıp kurumumuzun merkez hizmet birimlerine müracaat etmesine gerek kalmaksızın tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve sorunlarını çözebilecekleri kabiliyetlerle donatılmıştır. Vatandaşlarımızca cevaplanan memnuniyet anketinde, Çalışma Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarına artan güven ve memnuniyet oranları da, bu hizmeti yerine getirmedeki gayretimizin somut meyveleridir. Lisede öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı” dedi.

“20 YAŞIN ALTINDAKİ GENÇLERE İLAVE 2 YIL SOSYAL GÜVENLİK HAKKI”
Yeni yapılan düzenleme ile bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildiğini ifade eden Acar, şöyle devam etti:
Yapılan düzeltme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz liseden 18 yaşında mezun olduğunda 20 yaşına kadar, 17 yaşında mezun olduğunda 19 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır. Aynı şekilde, daha önceki uygulamalarda üniversitede öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz üniversiteden 23 yaşında mezun olduğunda, 25 yaşına kadar, 22 yaşında mezun olduğunda 24 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır. Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmadı. Tüm gençlerimizin 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının tamamını siliyoruz. Yönetmelik çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, yaklaşık 3,5 milyon gencimizin yaklaşık 4 milyar TL borcunu tamamen siliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, özellikle bir Sosyal Güvenlik Haftasında, geleceğimizin teminatı gençlerimize müjdeler vermekten son derece memnunuz. Gençlerimizin istihdamı ve çalışma hayatına katkıları başta olmak üzere kendilerine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Gençlerimiz kendilerine sık sık müjdeler vereceğimizden emin olsunlar. Kurumsal hizmetlerimizde, özellikle memurlarımızın emeklilik işlemlerinde kullandığımız programlar yenilenerek emeklilik işlemleri ve diğer hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması sağlanmıştır. Bayan memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Doğum izinlerinin bitiminden sonra çocukları ilköğretime başlayana kadar bayan memurlarımız yarı zamanlı çalışabileceklerdir. Böylece bayan memurlarımız çalışma hayatına devam ettikleri gibi annelik görevlerini de yerine getirme imkanı bulacaklar” dedi.

“İŞVERENİN YÜKÜ HAFİFLEDİ”
Asgari ücretin 1300 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle işyerlerinin yükünü hafifletmek amacıyla işverenlerimize 100 TL asgari ücret desteği sağladıklarını söyleyen Acar, “Asgari ücretin 1300 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle işyerlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla işverenlerimize 100 TL asgari ücret desteği sağladık. Bu uygulama ile işverenlerimizin yükü hafiflemiş ve işyerlerinden olağan dışı işçi çıkartma süreci yaşanmamıştır. Sürdürülen terörle mücadele sürecine kurumumuz tam destek vermiştir. Bu kapsamda mağduriyet yaşaya esnafımıza, prim erteleme ve taksitlendirme imkanı sağlamıştır. İşverenlerimiz, işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların işlemlerini elektronik olarak e-bildirge üzerinden gerçekleştirmektedir. Daha önce işverenlerimiz bu sistemde kullandıkları şifreleri temin etmek için şahsen veya vekilleri ile kurumumuza müracaat etmek durumundayken, yapılan düzenleme ile şifre teminini de elektronik olarak bulundukları yerden yapabileceklerdir. Böylece, işverenlerimiz ve sigortalılarımızın işlemlerinde muhtemel gecikmelerin önüne geçilmiş ve şifre teminindeki zaman ve sermaye kayıpları önlenmiştir. Doğum yapan veya evlat edinen sigortalı bayanlarımıza da yarım çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Sigortalımız burada 15 gün çalışmakta, 15 günlük ücret almakta ve işvereni de sadece 15 günlük prim yatırmaktadır. Sigortalımızın doğum yada evlat edinme nedeniyle eksik kalan 15 günlük ücreti ve primi Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu özel uygulama ile annemiz 15 gün çalıştığı halde 1 aylık maaş almakta ve 1 aylık primi yatırılmaktadır. Eskiden 10 günden az çalışma süreleri iş kazası ve meslek hastalığı yönünde teminat altına alınamıyorken, yapılan iyileştirme ile 10 günden az çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sosyal güvenceye kavuşturulmuşlardır. Uygulama ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan kadınlarımızın da sorunları çözülmüştür. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan ve işin tabiatı gereği 10 günden az hizmeti bulunan sigortalılarımız için gerekli elektronik uygulamalar açılarak her bir hizmet günlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla ve sürekli hizmet verilen yerler için işverenlerimize özel iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre, işyeri ve sigortalı tesciline ilişkin belgeler bir kez düzenlendiğinde her ay otomatik olarak yenilenmektedir” dedi.

“YAKLAŞIK 10 BİN EMEKLİMİZİN MAAŞINI KONUTUNDA ÖDEDİK”
Tüm işçi ve Bağ- Kur emeklilerine seyyanen 100 TL zam yapıldığını emeklilerin aylıklarından kesilmekte olan SGDP’yi kaldırdıklarını ifade eden SGK İl Müdürü Çiğdem Acar, “Kadınlarımıza üç defaya mahsus olmak üzere doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Böylece aile hayatının sürekliliği sağlanmış ve kadınlarımızın çalışma hayatındaki varlıkları korunmuştur. Tüm İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına 100 TL seyyanen zam yapılmıştır. Emeklilerimizin aylıklarından kesilmekte olan SGDP’yi kaldırdık. Mart ayı itibariyle bütün kesintiler sona ermiş, yersiz kesinti varsa da iade edilmiştir. Böylece emeklilerimizin maaşında yüzde 10’luk bir artış gerçekleşmiştir. Emeklilerimize talepleri halinde aylıkları konutlarında ödenmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin emeklimizin maaşını konutunda ödedik. Yine istemeleri durumunda emeklilerimiz 3 aylık maaşlarını peşin olarak alabiliyorlar. Bayramlarda da emeklilerimizin maaşını bayram ihtiyaçlarını giderebilecek bir zamanlama ile ödeyerek, bayram sevincini vaktinde yaşamalarını sağlıyoruz. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılmış, emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 arttırılmıştır. Bu kadrodan emekli olan personeline maaş intibakı yapılmıştır. Kurumumuz dijital platformda ve sosyal ağlarda son derece aktif bir hizmet vermektedir. Web sayfamızda güncel gelişmeler anlık olarak verilmekte, hizmete ilişkin duyuruların yanı sıra tescil ve prim bilgileri, sigortalılık bilgileri, emeklilik hizmetlerine ilişkin birçok uygulama bu ekrandan sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

“ALO 170 HATTI ÜLKEMİZİN EN HIZLI GERİ DÖNÜŞ SAĞLAYAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİLGİ EDİNDİRME UYGULAMASIDIR”
Alo 170 hattı ile vatandaşların kurum hizmetlerine ilişkin tüm sorularına cevap verilmeye devam edildiğini ifade eden Acar şunları söyledi:
“Sigortalılarımız ve işverenlerimiz, işlemlerinin çoğunu internet ortamında gerçekleştirebilmektedir. Modern dünyanın her türlü iletişim araçlarına entegre olmuş bir şekilde başta sosyal medya araçları olmak üzere sınırsız bir erişim imkanıyla sosyal güvenlik hizmetlerini sürdürüyoruz. Kurumumuz internet uygulamaları SGK TV, sigortalılarımıza anlık bir yönlendirme hizmeti sunmaktadır. İlköğretim çağındaki çocuklarımızda sosyal güvenlik bilincinin oluşması, çocuktan aileye doğru bir eğitim modeli uygulanması kapsamında, çizgi filmlerimiz ve çocuk dergilerimiz yayımlanmıştır. Alo 170 hattı ile de, vatandaşlarımızın kurum hizmetlerine ilişkin tüm sorularına cevap verilmeye devam edilmektedir. Merkezimizi arayan işitme engelli vatandaşlarımıza dahi hizmet verilmektedir. Merkezlerimizde özellikle kadın ve engelli istihdamı noktasında pozitif ayrımcılıklar yapılmaktadır. Sigortalılarımız tüm kurum hizmetlerinin aksayan ya da sabote edilmek istenen işlemleri için bilgilendirme hattımızı bir ihbar hattı olarak da kullanabilmektedirler. Özellikle son dönemde sıkılıkla rastlanan; sahte işyeri, sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdam şikayetleri hızlıca değerlendirilerek herhangi bir mağduriyet oluşmasına engel olunmaya çalışılmaktadır. Bu haliyle Alo 170, ülkemizin en hızlı geri dönüş sağlayan ve çözüm üreten bilgi edindirme uygulamasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Sosyal Güvenlik Haftasına, ülkemizin neredeyse yüzde 100’ünü kapsayan bir Genel Sağlık Sigortası ile girmiş olmakla gurur duyuyoruz. Kapsam ve derinlik bakımından, herhangi bir sağlık sigorta paketi ile karşılaştırılması mümkün bil olamayacak kadar geniş olan kurumumuz hizmetleri birçok Avrupa ülkesinde verilen hizmetlerden daha kalitelidir. 10’uncu yılını dolduran kurumumuz, geleceğe; daha kaliteli ve gelişen teknoloji ile yarışan bir sağlık hizmeti finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık hizmeti ile girecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu artık nereden nereye geldiği tartışmalarını bir kenara bırakmış ve reformlara odaklanmıştır. Kat ettiğimiz mesafelerle övünmek yerine bu husustaki takdiri vatandaşlarımıza bırakan bir yönetim anlayışı ile hep daha iyisini sağlamanın gayretinde olacağız. Özellikle, reformcu karakteri ile kurumumuza ve bakanlığımıza yeni bir soluk kazandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın imzası ile yapacağımız iyileştirmeler yarının Sosyal Güvence Modelinin temellerini oluşturacaktır. Sosyal güvenlikte ikinci faz çalışmaları ile çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Haftalarımıza müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Kurum Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. “
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2016, 14:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48