Bakan Müezzinoğlu’ndan yanıt geldi

Bakan Müezzinoğlu’ndan yanıt geldi

Bakan Müezzinoğlu’ndan yanıt geldi

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu`nun,Zonguldak`ta iş arayan kaç kişiye İŞKUR aracılığı ile iş bulunduğuna,Zonguldak`ta istihdamın artırılması için uygulanan aktif işgücü piyasasıpolitikalarına, işsizlik sigortasından yararlanmak için başvuran ve faydalanankişi sayısına ilişkin vermiş olduğu soru önergesine Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Mehmet Müezzinoğlu`ndan cevap geldi.

Milletvekili Turpcu, önergesinde şu sorulara yervermişti:

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3’üncü maddesi1inci fıkrası d bendinde “İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasınailişkin çalışmalar yapmak, İşgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygunoldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücübulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek,istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmakzorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak…” Türkiye İşKurumu’nun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu bağlamda:

Zonguldakilimizde 2005-2016 yılları arasında ve yıllar itibariyle iş arayan kaçyurttaşımız İŞKUR’a başvurmuş, başvuran kaç vatandaşımıza İŞKUR aracılığı ileiş bulunmuştur?

Zonguldakilimizde, 2015 yılı ilk altı ay itibariyle sektörler ve branşlardaki işsizlikoranları ne kadardır?

Zonguldakilimizde istihdam edilebilirliğin artırılması için uygulanan aktif işgücüpiyasası politikaları nelerdir? Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirmeeğitimi kapsamında açılan kurs sayısı kaçtır? Bu kursları bitiren kaç kişiçalışma olanağı bulmuştur?

Zonguldakilimizde, 2005-2016 yılları arasında ve yıllar İtibariyle 4447 sayılı İşsizlikSigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde kaç kişi işsizlik sigortasındanyararlanmak için başvurmuş, başvuranlardan kaç kişiye ne kadar işsizliksigortasından ödeme yapılmıştır?

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sorulara şu cevabı gönderdi:

İŞKUR, işe yerleştirme hizmetleri ile iş arayanlarıbeceri ve yeteneklerine uygun işe yerleştirirken işverenlerin de ihtiyaçlarınauygun işgücünü temin etmesine aracılık etmektedir. Zonguldak ilinde 2005-2016(Ekim) yılları arasında ve yıllar itibariyle iş başvurusunda bulunan ve işeyerleştirilen kişilere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TUİK tarafından açıklanan Hanehalkı işgücü anketisonuçlarında sektör ve branş itibariyle işsizlik oranı bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına veartırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işdeneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğinazaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasınakazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamındamesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitimprogramları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerive diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Zonguldak ilinde 2016 yılında (Ocak-Ekim) döneminde1.610 kurs/program açılmış olup, bu kurs ve programlara 3.618 kişi katılmıştır.Bu kurs programlara katılanların yaklaşık %65`i istihdam edilmektedir.

2005-2016 (Ekim) yılları arasında Zonguldak ilindeİşsizlik Sigortası Fonuna başvuruda bulunarak İşsizlik Sigortası ödeneğine hakkazanmış olan kişilere ve bu kişilere yapılan ödeme miktarlarına ilişkinbilgiler yıllar itibari ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2017, 10:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48