Buna izin vermeyeceğiz..

Buna izin vermeyeceğiz..

Buna izin vermeyeceğiz..

Kdz. Ereğlide TBMMde görüşülen Erken yaşta, evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösterildi.Cumhuriyet Kadınları Derneği Ereğli Şubesi, TürkiyeBüyük Millet Meclisinde görüşülen, erken yaşta evlenenlerinmağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.Atatürk Anıtı önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarınınyanı sıra CHP Kdz.Ereğli İlçe Başkanlığının da destek verdiği etkinliktekonuşan Şube Başkan Öznur Özkök, AKP hükümetinin cinsel istismar suçlarındamağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören önergeyi 17Kasım 2016 günü meclise sundu ve yani tecavüzü meşrulaştırmak için ilk adımıattığını belirtti.Adalet Bakanı ile Başbakanın da bu önergeyisavunmalarının vicdanları ayrıca yaraladığını ifade eden Özkök konuşmasında şuifadelere yer verdi:Gerçi zinayı suç olmaktan çıkaran bu anlayışın butavrına şaşırmamak gerekir. 1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk HaklarıSözleşmesini kabul edip onaylayan da bu meclistir. Bu imzalarla TürkiyeCumhuriyeti hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, tüm dünya devletlerineçocuklarının haklarını bu sözleşme gereğince kollayıp koruyacağının sözünüvermiştir. Sözleşmenin 19. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti devleti, çocuklarıonlara karşı yapılan her türlü bedensel, zihinsel ve cinsel istismardan ırzageçme dahil her türlü kötü muameleden korumak için yasal, idari, toplumsalbütün önlemleri alacağına söz vermiş, imza atmıştır. Dolayısıyla anababalarının ya da yasal temsilcilerinin onayıyla çocuk yaşta tecavüz edilen vetecavüzcüsüyle evlendirilen bu çocukları devletin şimdi kalkıp ta ben senikoruyamadım, seni eğitimden yoksun bıraktım, oyun hakkın dahil tüm çocukluğunuelinden aldım, geleceğini kararttım, bununla da yetinmeyip sana tecavüz ederekhayatın boyunca yaşayacağın ağır bir travma ile baş başa bırakıp tecavüzcüsünüakladım demeğe hakkı yoktur.

DAHADA MAĞDUR EDECEK DÜZENLEMEDİR

Tecavüzcünün tecavüz ederek mağdur ettiği halklarınıihlal ettiği çocukla evlenmesi, suçun faili cezadan kurtarak, mağdurucezalandıracak, daha da mağdur edecek bir düzenlemedir. Akıl dışıdır, mantıkdışıdır, ahlak dışıdır, vicdan dışıdır ve esası insanlık suçudur. Bu suçuteşvik edecek, arttıracak, suçluyu cezadan kurtarıp hem de ödüllendirecek budüzenlemeye onay veren, oy veren milletvekilleri hiç mi empati yapmazlar.Onlarda ana baba değiller mi, vicdanları nasıl elveriyor? Bu yasa yaşamageçtiğinde ülkedeki çocuk tecavüzleri ve çocuğa yönelik çoklu şiddet olgularıvahim bir şekilde artacaktır.

BAŞKA BİR ANLAM İFADE ETMEMEKTEDİR

Kız çocuklarına tecavüz edenleri için çıkartılmaya çalışılanbu yasa ahlaksızlığın ahlakla yer değiştirmesinden başka bir anlam ifadeetmemektedir. Bilinen vakıflara ait yurtlarda erkek çocuklarına tecavüz edenleriçin nasıl bir yasa hazırlamaktadırlar acaba?

UTANÇ VERİCİ

Vatanı korumak için önce çocukları korumak gereklidirdiyen Büyük Önderin kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin gazi meclisinin çatısıaltında tartışılması bile utanç vericidir. Bizler buna izin vermeyeceğiz.Çocuklarımızı tecavüzcülerden koruyacağız. Ülkemize bu ayıbı yaşatmayacağız. İnsanhaklarına dayalı çağdaş hukuktan uzaklaşılmasına rıza göstermeyeceğiz. Buyanlıştan geri dönülünceye kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın AtatürkCumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız yargı, yaşasın insan hakları, yaşasın çocukhakları

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2016, 13:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48