Çaturoğlu,torba yasanın 35’nci maddesi ile ilgi basın açıklaması yaptı

Çaturoğlu,torba yasanın 35’nci maddesi ile ilgi basın açıklaması yaptı

Çaturoğlu,torba yasanın 35’nci maddesi ile ilgi basın açıklaması yaptı

AK Parti Zonguldak Milletvekili, Plan ve Bütçe KomisyonuÜyesi Faruk Çaturoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan torbayasanın 35’nci maddesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Çaturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yerverdi; “son günlerde ulusal ve yerel basında Türkiye Büyük Millet Meclisi Planve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan torba yasının 35’nci maddesi ileTürkiye Taşkömürü Kurumunun özelleştirileceğine dair haberler yer almaktadır. Bu itibarla; Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekteolan yeni torba yasanın 35’inci maddesinde; “MADDE 35- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme UygulamalarıHakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“EK MADDE 6- Özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardakihisseler ile varlıklardan bu idarelerce Özelleştirme İdaresi Başkanlığınabildirilenler, bu Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilir. Elde edilenözelleştirme gelirinden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılanözelleştirme giderleri ve elde edilen gelirin %5’i düşüldükten sonra kalanmiktar ilgili idareye aktarılır.” ifadesi yer almaktadır.Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi Başkanı MehmetBostan ve Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı ile yaptığım görüşmede; Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan35’nci madde ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 1’ncimaddesinde yer almayan 5018 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelin B bendinde yeralan özel bütçeli kurumlara ait varlık ve iştirak hisseleri ile bu listedışında kalıp da özel bütçeli olan (iktisadidevlet teşekkülü olmayan) diğer kuruluşlar örneğin Milli Piyango İdaresigibi kuruluşların varlık ve iştirak hisselerinin özelleştirme kapsamına alınacağı ifade edilmektedir. Bu maddenin Türkiye Taşkömürü Kurumununözelleştirilmesiyle ilgili olarak uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.”Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2016, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48