Demirtaş: “Kaş Yapacağım Derken Göz Çıkarılmamalı”

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde, resmi rakamlara göre 301 maden işçisinin ölümüne neden olan maden kazası, hükümetin madenlerdeki çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik bir dizi önlem almasını gerektirdi.

Demirtaş: “Kaş Yapacağım Derken Göz Çıkarılmamalı”
13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nınSoma ilçesinde, resmi rakamlara göre 301 maden işçisinin ölümüne neden olanmaden kazası, hükümetin madenlerdeki çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelikbir dizi önlem almasını gerektirdi. 11 Eylül 2014’te Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanunla, madenlerde çalışanlara en az ikiasgari ücret verilmesi, günlük çalışma sürelerinin 6.5 saate düşürülmesi,yıllık ücretli izin sürelerinin arttırılması ve erken emekliliklerinin teşvikedilmesi gibi konularda bazı düzenlemeler yapıldı.

Zonguldak havzasında üretim yapanrödevanslı sahalardaki işletmeciler, bu düzenlemeler sonrasında maliyetlerininyükselmesi nedeniyle, istihdamı azaltma yoluna gitti. İstihdam edilen işçisayısı 5.500’den 1.100’e kadar düştü. İşletmecilerin, bu düzenlemelerden sonraistihdamı azaltması, hükümetin bu maliyetleri karşılaması doğrultusundadüzenleme yapmasını gerektirdi. Ancak, hükümet bu maliyetlerin yarısını bilekarşılamadı.

CHP Zonguldak Milletvekili ÜnalDemirtaş, konuyu TBMM’ye taşıyarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak tarafından cevaplandırılmak üzere, yazılı soru önergesi verdi.

CHPZonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş: “Kaş Yapacağım Derken Göz Çıkarılmamalı”

Maden işçilerinin sağlığınınkorunması, güvenlik önlemlerinin arttırılması ve çalışma koşullarınıniyileştirilmesi doğrultusunda yapılan iyileştirmelerin yetersiz, ama olumlugelişmeler olduğunu belirten Demirtaş, hükümetin bir yandan, teknolojikgelişmeler çerçevesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleriningeliştirilmesi, ücret ve diğer tüm çalışma koşulları açısından işçiyi gözetmesi;diğer yandan da istihdamı koruması ve hatta istihdamın daha da arttırılmasıkonusunda somut adımlar atması gerektiğini savundu. Bunun için de, devletinZonguldak havzasında rödevanslı sahalardaki işverenlerle birlikte sorumlulukalmak zorunda olduğunu belirtti. Aksi takdirde, “…kaş yapacağım derken, gözçıkarılacağını” ifade etti.

CHP’li Demirtaş, Zonguldak’tarödevanslı sahalardaki işletmelerin ek maliyetlerinin, “fiyat farkı” olarakkarşılanmasını içeren düzenlemenin yalnızca kağıt üzerinde kaldığını, sözkonusu maliyetlerin yarısının bile karşılanmadığını belirterek, hükümetinişçinin korunmasında ve istihdamın arttırılmasında işverenlerle birliktesorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Ünal Demirtaş, işçiden gelir vergisialınmayarak, sigorta primlerinin işveren payında teşvikler uygulanarak ve sairetedbirlerle istihdamın devamlılığının da sağlanmasıgerektiğini aktardı.

“MadenOcakları Kaçak Çalıştığında, Meydana Gelecek İş Cinayetlerinin Sorumlusu KimOlacak?”

Hükümetin, rödevanslı sahalardakimaliyetlere ortak olmaması durumunda, işletmecilerin üretimi durdurmasıyla,maden ocaklarının kaçak olarak çalıştırılacağını iddia eden Demirtaş:“Zonguldak’ta kaçak olarak üretim yapan maden ocaklarında birçok iş cinayetimeydana geliyor. Eğer rödevanslı sahalardaki işletmeler de kapanırsa, kaçakmaden ocaklarının sayısı daha da artacak. Bu durum, iş cinayetlerinin artmasınaneden olacak”diye ekleyerek, “bu cinayetlerin sorumlusunun en başta hükümetolduğunu” işaret etti.

Demirtaş: “Hem rödevanslı sahalardaüretim yapan firmaların zararlarının karşılanmadan, hem de TTK’ya işçialınmadan, Zonguldak ekonomisinin ayakta kalamayacağı, bunun da Türkiyeekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı ve Zonguldak halkına göçün dayatıldığı”açıklamasında bulundu.

CHP’li Demirtaş, önergesinde şusoruları yöneltti:

1. Bakanlığınızın,rödevanslı sahalardaki işletmecilerin karşılaştığı ek maliyetlerinkarşılanmasına yönelik çalışması var mıdır?

2. “Fiyatfarkı” olarak ödenen ek maliyetlerinin hesaplanmasında ne tür bir yöntemuygulanmaktadır?

3. Zonguldakhavzasındaki mevcut istihdamın korunması ve arttırılması konusunda çalışmalaryapılmakta mıdır? Rödevanslı sahalardaki işletmecilere Zonguldak’taki istihdamıarttırmaları için gereken destek verilecek midir?

4. Rödevanslısahalardaki işletmelerin kapanmasıyla birlikte, maden ocakları kaçak olarakçalıştırılacağından ve bundan dolayı da işçi sağlığı ve iş güvenliği zaafiyeteuğrayacağından ve meydana gelecek birçok iş kazası sonucu yaşanacak işcinayetlerinin sorumlusu kim olacaktır? Kayıtdışı çalışmayı kim önleyecektir?

5. Cumhuriyet’inilk ili olan Zonguldak’ta bulunan rödevanslı sahalardaki işletmelerdeki 5.500işçiden 1.100 işçi kaldığı Bakanlığınızca bilindiği halde, işsizliğin ve göçün zirve yaptığı,ekonomisinin çöktüğü Zonguldak, AKP iktidarı tarafından cezalandırılmak mıistenmektedir?

6. Bakanlığınızın2015 yılının Mayıs ayında yayımlanan “Taşkömürü Sektör Raporu”na göre, 2016yılında 49 milyon ton, 2020 yılında ise 81 milyon ton olarak planlanantaşkömürü tüketiminin tamamı ithalat yoluyla mı karşılanacaktır?

7.Zonguldak havzasında 1,3 milyar tonluktaşkömürü rezervi mevcutken, taşkömürü talebinin ithalat yoluylakarşılanmasının gerekçeleri nelerdir?

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2015, 11:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48