Demirtaş, “TTK özelleştirilmeyecek sözünü hiç duymadık”

Demirtaş, “TTK özelleştirilmeyecek sözünü hiç duymadık”

Demirtaş, “TTK özelleştirilmeyecek sözünü hiç duymadık”

CumhuriyetHalk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, düzenlediği basıntoplantısında Ak Parti iktidarını gündemdeki genel ve yerel konulara değinerekeleştirdi. İktidarı; ‘FETÖ/PDY soruşturmasında yaşanan mağduriyetler,TTK’nın özeleştirilmesi ve yapımı süren Ereğli-Devrek Yolu üzerinden’ eleştirenDemirtaş, CHP iktidarında TTK’ya 5.000 işçi alınacağının sözünü verdi ve “AKPiktidardan demokratik yollardan sandıkta gidecek ve CHP iktidarında TTK’ya 5bin işçi alınacak, Ereğli Devrek yolunu da 1 yılda bitireceğiz.” diyekonuştu.

CHP İlçe teşkilat binasında düzenlenen basıntoplantısında konuşan Demirtaş,Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine dikkat çekerek “Bir tarafta 15 temmuzdarbe girişiminden sonra cemaat yapılanması ile mücadele ediliyor. Diğertarafta PKK terör örgütü. Yine İşid terörü ve Suriye de yaşananlar. Her günterör saldırıları gerçekleşiyor. Her gün polislerimiz, askerlerimiz, şehitediliyor. Daha geçen gün 24 saatte 22 şehit verdik.” dedi.

TÜRKİYE’DE KARGAŞA VE KAOS YAŞANMIYORSA..

Sözlerine “Türkiye maalesefYÖ-NE-Tİ-LE-Mİ-YOR.” Şeklinde devam eden Demirtaş, Türkiye’nin büyük biryönetim krizi ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, “Maalesef tümTürkiye, AKP iktidarının 14 yıldır hem iç politikada, hem de dış politika dayaptığı büyük yanlışların, ağır faturasını ödüyor. EğerTürkiye’de daha büyük kargaşa ve kaos yaşanmıyorsa, daha büyükfatura ödenmiyorsa bunda vatandaşlarımızın sağduyusunun büyük bir payıolduğu da görünür gerçektir.” diye konuştu.

BİZDESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Demirtaşgenel konular üzerinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Bildiğiniz gibi iki hafta önce genelbaşkanımıza PKK terör örgütü tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Bununsebebi Cumhuriyet Halk Partisinin terör karşısındaki net duruşudur. Buradantekrarlıyorum. Âmâsız, fakatsız, AKP iktidarı terörü durdurmak için bizdenhangi desteği isterse, o desteği vermeye hazırız. Yeter ki akan kan dursun,yeter ki terör önlensin.Ama Maalesef AKP iktidarı, bizim bu çağrımızakulaklarını tıkıyor, duymazdan geliyor. Terörün durdurulması için“TBMM’yi çalıştıralım, birlikte ortak akılla teröre karşı çözüm üretelim”diyoruz. Ama AKP’liler, meclise verdiğimiz Terörün durdurulması vearaştırılması için verdiğimiz araştırma önergelerini reddediyorlar.Türkiye Büyük Millet meclisi her türlü teröre (PKK, FETÖ, İŞİD, DHKPC vs.) “rahmetokuma” yeri değildir. TBMM”nin görevi, TERÖRÜ ÖNLEMEKTİR. Terörü önleyemeyecekadımları atmayacaksa, terörü önleyemeyecekse TBMM niye var? Milletvekilleriniye var? Bakanlar niye var? Hükümet niye var?

Malesef, CHP’nin “Terörün araştırılması veönlenmesi için” TBMM’de komisyon kurulmasına yönelik tüm teklifler AKP’ninoyları ile reddedildi. AKP, Meclisin terör ile ilgili çalışmasını engelliyor.İki de bir milli irade, milli irade, diyen AKP milletin meclisini terörkonusunda çalışmasını niye engelliyor? İşte orası bir soru işareti. Acaba AKPterörün bitmesini istemiyor mu? Vatandaşlarımızın bunu iyi düşünmesi gerekir.

BU DURUM ÜLKEMİZDEKİ DEMOKRASİ TARİHİ AÇISINDANÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR

15 Temmuz akşamı devletin içine yuvalanmışFETÖ terör örgütü mensupları, demokrasimizi, millet iradesini ortadan kaldırmakiçin bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Bu darbe girişimi, bütün siyasipartilerin, bütün meslek kuruluşlarının, ordunun içindeki Atatürkçü,cumhuriyetçi askerlerin, vatandaşların ortak çabası ile önlenmiş vedarbe girişimi püskürtülmüştür. Bu durum ülkemizdeki demokrasi tarihi açısındançok önemli bir aşamadır. Ben de darbe gecesi genel başkanımızın talimatı ilederhal TBMM’ye gittim ve üzerimize darbecilerin meclise attığı bombalara rağmenertesi güne kadar mecliste durdum.

“15TEMMUZ, BİR NEDEN DEĞİL; AKP’NİN HATALARININ SONUCUDUR”

Vatandaşlarımızın öncelikle düşünmesigereken Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine sürükleyen nedenlernelerdir? 14 yıllık AKP iktidarı hangi hataları yapmıştır da, darbegirişimi yaşanmıştır? AKP’nin yanlışlarının doğru tespit edilmesi gerekir. Buyanlışlar doğru tespit edilir ve önlemler alınır ise Türkiye’de bir kez dahadarbeler yaşanmaz.

15 Temmuz bir neden değil, sonuçtur,15Temmuz AKP iktidarının 14 yıllık yanlışlarının, hatalarının ağır birfaturasıdır.Ama maalesef milli birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz şugünlerde AKP iktidarının demokrasinin, parlamentonun, cumhuriyetin değerini veönemini hala anlayamadığını ibretle görmekteyiz. Devletin içinde bir cemaatitasfiye ederken, yerine başka cemaatleri getirmektedirler. Bunlar yanlıştır.Devlet yönetimin de liyakat esas alınmalıdır. O benim adamım, bu filancemaatten, bu sefer de “ filan cemaatin adamlarını devlete alalım, yükseltelim”demek son derece yanlıştır. Nitekim cemaatler üzerinden devlete bürokratalmanın, yükseltmenin yanlışlığı 15 Temmuzda ortaya çıktı. AKP iktidarıMaalesef bu yanlışlardan ders almadan yine bu yanlışlara devam ediyor. Türkiye’yibaşka felaketlere sürükleyecek adımlar atıyor.

“DEVLETYÖNETİMİNDE VE BÜROKRASİ DE LİYAKATI, BİLGİYİ VE BECERİYİ ESAS ALMALIYIZ”

Ülkemizde bir kez daha darbe girişimininyaşanmaması için demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Parlamentomuzugüçlendirmeliyiz. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmeliyiz. Hukuk devletinigüçlendirmeliyiz. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamalıyız.Evrensel hukuk kurallarını herkese uygulamalıyız. Devlet yönetiminde vebürokrasi de liyakatı, bilgiyi ve beceriyi esas almalıyız. Devlete olan güveniyeniden tesis etmeliyiz. Devleti yeniden kurucu ayarlarına, fabrika ayarlarınageri döndürmeliyiz. Eğer bunları yapmazsak, başka büyük sorunlar yaşarız. Yeni15 Temmuzlar yaşarız.

“MAĞDURİYETLERYAŞANIYOR, SİVİL DARBE YAPILIYOR!”

Öfkeyle kalkan zararla oturur. Darbegirişimi sonrası, öfkeylek kalkıldı. Öfkeyle devam ediliyor. Darbesoruşturmaları titizlikle yürütülmelidir. Elbette darbe girişimine fiilenkatılan asker, polis, bürokrat kim varsa, halka kurşun sıkan kimvarsa, bu anlamda suç işleyen kim varsa yargı önüne çıkarılmalıve hukuk içinde en ağır cezalar verilmelidir. Buna kimsenin itiraz etmesimümkün değildir.Ancak öyle gözaltılar, öyle tutuklamalar, öyle iştençıkarmalar, öyle mala el koymalar yapılıyor ki, sapla saman birbirinekarıştırılıyor. Kurunun yanın da yaş da yakılıyor. Bu yapılan yanlışlarda kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Öğrenciler, esnaflar, memurlar, üniversitehocaları, hakim savcılar, avukatlar, mağdur ediliyor.OHAL yanlış bir şekilde uygulanarak,yeni mağduriyetlere yol açılıyor. Masumiyet karinesi, suçun ve cezalarınşahsiliği prensibi gibi evrensel hukuk kuralları çiğneniyor, anayasal haklarçiğneniyor, temel insan hakları çiğneniyor. Suç işlediği iddia edilenlerinmallarına anayasa çiğnenerek el konuluyor. Adeta sivil darbe yapılıyor. Türkiyehızla diktatörlüğe sürükleniyor. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir.Bakın Ergenekon ve balyoz davaları sürecindebu yanlışlar yapıldı. Biz o zaman da evrensel hukuk savunduk. Ne oldu? Türkiyeyanlış noktalara doğru sürüklendi. Şimdi yine başka yanlışlar yapılıyor. Buyanlışlar yapılmamalıdır.

“TÜRKİYE’YİSARAYLARDAN YÖNETİLEN ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARMALIYIZ”

Türkiye de herkes adil yargılanmahakkına sahiptir. Herkes adil yargılanma hakkına sahip olmalıdır. Bu daancak tarafsız ve bağımsız bir yargı ile olur. Ancak iktidarın veCumhurbaşkanı’nın yaşananlardan yeterince ders çıkarmadıklarınıgörüyoruz. 93 Yıllık geleneğin yıkılarak, adli yıl açılışı töreninin kaçaksarayda yapılması, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını, kuvvetler ayrılığını,parlamenter demokratik rejimi ağır bir şekilde zedelemiştir.Saraylarda yapılan adli yıl açılıştörenleri, 2016 Türkiye’sine yakışmamaktadır. Türk milleti, saraylardanyönetilmeyi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Cumhuriyeti kurarak93 yıl önce tarihe gömmüştür. Türkiye’ye demokrasinin tam anlamıylayerleşmesini istiyorsak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığınısağlamalıyız. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmeliyiz.Türkiye’yi saraylardan yönetilen ülkeolmaktan, tek adamla yönetilen ülke olmaktan çıkarmalıyız.

“ZONGULDAK’AVERİLEN SÖZLER UNUTULDU”

Konuyu bölgesek ve yerel konulara getirenMilletvekili Demirtaş, hükümetin Zonguldak’a da sırtını döndüğünü söyledi veTTK’nın özelleştirilmesi üzerinden eleştirilerine devam ederek “Zonguldak yinekötü kaderi ile başbabaşa kaldı. Diye konuştu.

Demirtaşşöyle dedi:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiyeolağanüstü günler yaşadı ve olağan üstü günler yaşamaya devam ediyor.Ancak Zonguldak’ın Zonguldaklı’nın sorunları çözülmedi. Artarak devam ediyor.AKP 1 Kasım seçimlerinden sonra yeniden iktidarı tek başına elde ettiktensonra, tüm Türkiye’ye sırtını döndüğü gibi, Zonguldak’a da sırtını döndü.Zonguldak’a verdiği sözleri unuttu. Zonguldak yine kötü kaderi ile başbabaşakaldı.

“TTKÖZELLEŞTİRİLMEYECEK SÖZÜNÜ HİÇ DUYMADIK”

Bildiğiniz gibi Enerji Bakanı BeratAlbayrak’a meclis genel kurulunda sorduğum soru üzerine, sayın Albayrak;“TTK’nın özelleştirileceğini” dolaylı olarak ifade etmiş ve dahasonrasında da, özelleştirme idaresinin “Karadon müessesinin özelleştirilmesine”yönelik yazısı ortaya çıkmış idi. AKP Zonguldak Milletvekilleri sn. FarukÇoturoğlu, sn. Özcan Ulupınar, sn. Hüseyin Özbakır ve Enerji Bakanlığıbürokratları “TTK özelleştirilmeyecek” diyorlar. Ben sayın milletvekillerininve sayın Enerji bakanlığı bürokratlarının “TTK özelleştirilmeyecek”söylemlerinin Zonguldak’lının tepkisini önlemek için, Zonguldaklı’nın gazınıalmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.Enerji Bakanınından ve Başbakandan bu günekadar “TTK özelleştiril-meyecek”cümlesini iseduymadık. Daha ötesi AKP iktidarının bakanlarından TTK’nın 5.000 üretimişçisi açığının giderileceğine yönelik, işçi alınmasına yönelik biraçıklamasını veya girişim duymadık.

“SAMİMİYETSİZLİKVAR”

Burada Maalesef Zonguldak AKP milletvekillerininbir samimiyetsizliği var. Burada AKP’nin Zonguldak’a karşı bir samimiyetsizliğivar. AKP, TTK’yı bu politikalar ile adım adım kapatmaya doğru götürüyor. EğerTTK kapanırsa, TTK özelleşirse ZONGULDAK ÇÖKER.Bu güne kadar özelleştirmeden halkınyarar sağladığını hiç görmedik. Eğer, AKP milletvekilleriTTK’nınözelleştirilmeyeceği söylemlerinde samimi iseler, TTK’ya 5.000 işçialınmasını sağlarlar. AKP’nin bu tutumunu anlamakta da güçlük çekiyorum. İkilaflarından birisi ekonomi şöye iyi, böyle iyi. Eğer ekonomi iyi ise, her yerepara harcanabiliyorsa, kaçak saraya milyarlarca lira harcanabiliyorsa,niye TTK’ya 5.000 işçiyi almıyorlar.?Bildiğiniz gibi CHP olarak eğer iktidar olsaidik, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve bizim sözümüzü yerinegetirerek, TTK’ya 5.000 işçi alacaktık.Buradan yine söz veriyorum. CHP iktidarındaTTK’ya 5.000 işçi A-LI-NA-CAK.TTK’nın ayağa kalkması, 5.000 işçi alınmasıancak CHP iktidarı ile olur.

“EREĞLİ-DEVREKYOLU BİR ‘YOLSUZLUK’ HİKAYESİ Mİ?”

Açıklamasının son bölümünü yapımı yıllarcadevam eden ve bölge halkının yılan hikayesi adını verdiği Ereğli Devrek yolunaayırdı. Yolu yapan(!) firmaları ve ödeme yapılan tutarları değerlendirenDemirtaş, son olarak “Acaba yapımı yılan hikayesine dönen, AKP iktidarında hiçbitmeyecek bir aşka dönüşen Ereğli- Devrek yolu, yeni bir ’yolsuzluk’ hikayesimi?” diye sordu.

Demirtaşdağıttığı yazılı açıklama eklerinde konu ile ilgili belgeleri de ekleyerekşunları ifade etti:Zonguldak’ta her alanda sınıfta kaldığı gibi,yol yapımında da sınıfta kaldı. İşte 2004 yılından beri 12 yıldır bitirilemeyenve AKP iktidarda kalırsa en az 15 yıl daha bitirilemeyecek olan bir aşkhikayesi. Bir “yolsuzluk hikayesi”…Ereğli- Devrek yolu.AKP milletvekilleri ve yönetimleri, bu yollailgili yaptıkları açıklamalarda en kısa sürede bitireceklerini ifadeetmektedirler. En son sn. Faruk Çoturoğlu ve Ereğli ilçe başkanı sn. FatihÇakır Ereğli Devrek yolunu 2018 yılında bitireceklerini ifade ettiler.Ereğli- Devrek yolu ile ilgiliKarayollarından istediğimiz bilgi talebine Karayolları Genel Müdürü İsmailKartal 29.03.2016 tarihinde cevap vermiş, cevapta; “…56,5 km uzunluğundakiEreğli-Devrek yolunun 20 km.si sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır, 2016yılı yatırım programı çalışmalarının devam ettiğini ve yolun 2019 yılındatamamlanmasının planlandığını, 14.08.2015 tarihli ihaleyi kazanan AgaEnerji Nak. San. Tic. A.Ş.ye 47.030.000,00-tl olmak üzere 2004 yılındanitibaren toplamda 99.453.000.000-tl. ödeme yapıldığını…” belirtmiştir.Yine Ereğli-Devrek yolu ile ilgiliKarayolları Genel Müdürlüğünden istediğimiz ikinci bilgi talebine KarayollarıGenel Müdür Vekili Uğur Kenan Adiloğlu 08.08.2016 tarihinde cevap vermiş,cevapta; “…14.08.2015 Tarihli ihale ile işin 82.297.723,00-tl.ye ihale edildiğive Ereğli-Devrek yolunun ödeneğinin 17.500.000-tl. olduğu…” belirtilmiştir.Yani bu durum da 82 milyonluk ödeneğin 65milyonu bu yıl itibarıyla kullanılmış olmaktadır. Ama karayollarının dabelirttiği gibi 56,5 km.lik yolun ancak 20 km.sinin sathi kaplaması bitmiştir.(Sathi kaplama demek de asfaltlanmamış, düşük standartlı yol demektir)Bu demektir ki 12 yılda 56,5 km.lik yolun 20km.sini ancak sathi kaplamasını yapabilmişlerse, yolun geri kalan 36,5 km.sini veasfaltını da ancak 15 yılda tamamlayacaklar, demektir.Nitekim, AKP’nin 14 yıllıkiktidarı süresince Zonguldak Ereğli yolunu hala bitiremediği de gözönünealındığında, Ereğli-Devrek yolunun da, akp iktidarda kalırsa en az 15 yıl dahadevam edeceği açıktır.Bir başka konu da işi alan Aga Enerji İnşaatA.Ş. Şirketi.

Bayburt gruba ait olduğu bilinen bu şirketinilginç bir hikayesi var.2014 yılına kadar Ankara şirketi olan AgaEnerji ortaklarını, ismini değiştir-dikten ve Ankara’dan İstanbul’a taşındıktansonra büyük ihaleler alıyor. Örneğin 241 milyon euro’ya yani 800milyon’aBaşakşehir-Bakırköy metro ihalesini almış.Geçen sene Ereğli Devrek yolundan,ihaleyi aldıktan hemen sonra, yani 4 ayda 47 milyon tl. ödenek almış. Yani 82milyon liralık işin istihkakının neredeyse yarısını 4 ayda almış. Oysa işebakıyoruz. Ortada 4 ayda 47 milyon liralık yapılan bir iş yok.Aga Enerji A.Ş.nin bir anda bu kadar büyükişler alması ve istihkaklarını hızlı bir şekilde alması oldukça enteresan birdurum.Bir başka enterasanlık ise bu kadar büyükişler alan Aga Enerji A.Ş. şirketinin bir internet sitesi dahi yok.Bu Bayburt grup da enteresan bir grup.Bayburt grubun bir başka şirketi Şenbay Madencilik-Özgün Yapı iş ortaklığıFilyos liman ihalesini 537 milyon 888 bin liraya almış.Bu kadar büyük işler aldığı halde birinternet sitesi dahi olmayan, istihkaklarını hızlı bir şekilde devletten alanbu Aga Enerji A.Ş.ninacaba büyük makamlarda bir Ağası mı var? Acaba buAga A.Ş.ye kim Ağalık yapılyor?Acaba yapımı yılan hikayesine dönen, AKPiktidarında hiç bitmeyecek bir aşka dönüşen Ereğli- Devrek yolu, yeni bir“YOLSUZLUK” hikayesi mi?AKP iktidarda kaldığı sürece bu yol 15yıldan önce bitmez.Ama buradan şunu ifade etmek istiyorum. AKPiktidardan demokratik yollardan sandıkta gidecek ve Cumhuriyet Halk partisiiktidarında bir yılda biz Ereğli Devrek yolunu bitireceğiz.


Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2016, 14:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39