Emniyet´ten kovulan FETÖ´cüler askere alınacak

Emniyet´ten kovulan FETÖ´cüler askere alınacak

Emniyet´ten kovulan FETÖ´cüler askere alınacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları emniyet teşkilatındanihraç edilenlerin askere alınmalarına ilişkin, “Kamuoyunun eskiden ‘SakıncalıPiyade’ diye bildiği askerlik yapması noktasında bir takım sıkıntıların olduğuisimlerle ilgili geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çokgörevlendirilecek. Nöbetler, silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklarayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslanile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliğiProtokolünü imzaladı.

Bakanlıktagerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Bakan Arslan, günümüzde bilgi veiletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hem ulusal güvenliği hem derekabeti önemli boyutta etkilediğini kaydederek, “Bu kapsamda özellikle gelişenve değişen teknolojiler doğrultusunda gerek, kamu güvenliği ağı gerek kamuentegre verim merkezleri gerek internet değişim noktaları gibi önemliprojelerin çalışmalarını başlattık. Özellikle siber güvenlik alanlarındatedbirlerin alınması çok önem kazanmış durumda. Bakanlığımız bilgi ve iletişimteknolojileri alanlarında bu çalışmaları yaparken yetkinlikleri olan kurum vekuruluşlarla işbirliği yapmak, onların tecrübelerinden yararlanmak, onlarınimkanlarından yararlanmak amacıyla işbirlikleri yapıyor. Bu işbirliğininözellikle siber güvenliğe yönelik kısmını Milli Savunma Bakanlığımızlayapacağımız bir protokol ve devamında da Haberleşme genel MüdürlüğümüzleHAVELSAN’ın yapacağı bir işbirliği çerçevesinde pekiştirmiş olacağız. MilliSavunma Bakanlığı ile bu protokolü imzalarken siber güvenlik, e-devlethizmetleri, elektronik haberleşme alt yapısı ve üst yapısı, kamu güvenliği veacil yardım haberleşmeleri konuları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetialınması ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik olarak bir işbirliğiyapacağız. Özellik Haberleşme Genle Müdürlüğümüz ve HAVELSAN arasındaimzalanacak protokol ile de siber güvenlik konularında ulusal boyutta ihtiyaçduyulacak güvenlik yazılımlarının daha da geliştirilmesi ve bu uygulamanınbakanlığımız Ar-Ge çalışmaları kapsamında desteklenmesi, HAVELSAN’da kurulmuşolan siber güvenlik operasyon merkezi hizmetlerinden faydalanmaya ilişkin birişbirliğini getiriyor. Ortak hedefimiz ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu işve işlemleri yapmak” ifadelerini kullandı.

“Kendi milli işletim sistemimizkullanırsak siber güvenlik alanında çok büyük bir avantaj elde ederiz”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise, dijital devrimden sonra çok önemlifırsatlara sahip olunduğunu söyleyerek, “Dünyanın dönüş hızı adeta daha daarttı, pek çok imkana daha kolay ulaşır olduk. Bu fırsatların yanında önemlitehditler de oluşmaya başladı. Bu tehditlerin başında da güvenlik geliyor, şuanda adeta siber güvenlik alanı milli güvenlik alanı haline gelmeye başladı.Eşyalar akıllandı, şebekeler akıllandı, silahlar akıllandı, her şeyinakıllandığı bir dünyada bu akıllı cihazın, silahın, şebekenin, materyalingüvenliği de artık birincil derecede önem kazanmaya başladı. Bu noktadadevletimiz kamuyu ilgilendiren boyutta bu işin koordinasyon ve sorumluluğunuUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza bıraktı. Bu alan bizimaçımızdan milli güvenlik konusu haline geldiği için de bütün Bizkurumlarımızın, bütün bakanlıklarımızın en temel görevi öncelikle kendi üzerinedüşeni en iyi şekilde yapmak ve koordinasyon kurumu olan Ulaştırma, Denizcilikve Haberleşme Bakanlığımıza gerekli her türlü yardımı, desteği vermek. BizMilli Savunma Bakanlığı olarak, bu konuda elimizdeki bütün imkanları kullanarakülkemizin siber güvenliğini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Eğer biz kendimilli işletim sistemimiz kullanırsak siber güvenlik alanında çok büyük biravantaj elde ederiz. Dünyada çok kullanılan, yaygın işletim sitemleri bir okadar da güvenlik açığı içeriyor, bunun önüne geçmenin de en önemli yollarındanbiri bize ait bir milli işletim sisteminin yaygınlaştırılması. Askeriprojelerde gerçek zamanlı işletim sistemimizin geliştirilmesi talimatını daverdim. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için siber savunma konseptiniözellikle hazırladık. 16 Aralık 2016 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığımızcakomutanlık bünyesinde Siber Savunma Merkezi kurulma projesini de başlatmışolduk. Özellikle elektronik harp noktasına da Türk Silahlı Kuvvetlerimizinimkan ve kabiliyetlerini geliştirmek için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz”şeklinde konuştu.

“FETÖ soruşturmaları sebebiyleemniyet teşkilatından 1590 kişi ihraç edildi”
Bakan Işık, bir gazetecinin FETÖ soruşturmaları kapsamında emniyetteşkilatından ihraç edilenlerin askere alınmalarına ilişkin sorusu üzerine,“FETÖ ile mücadele çerçevesinde maalesef polis teşkilatımızın içine sızan pekçok FETÖ mensubu şu anda ihraç edildi. Şubat 2011 yılında polisler 10 yılsüreyle görev yaparlarsa askerliğini de yapmış sayılacaklarına yönelik birkanuni düzenleme yapmıştık. Bir polis askerliğini yapmadan polisliğe başlarsa10 yıl polislik mesleğine devam ederse askerliğini de yapmış sayılıyor. Bukanına göre 10 yılını tamamlamadan FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyetteşkilatımızdan, polis teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapmazorunluluğu var. Emniyetin şu anda bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590ancak çalışmalar devam ediyor, tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifaetmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almakiçin gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Peki bunlar bir terör örgütü mensubuolduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacaklar? Sorusu da sonderece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk SilahlıKuvvetlerinin geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Kamuoyunun eskiden‘Sakıncalı Piyade’ diye bildiği askerlik yapması noktasında bir takımsıkıntıların olduğu isimlerle ilgili geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlardaha çok görevlendirilecek. Nöbetler, silahsız ve mühimmatsız nöbetlerdebulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifaedecekler. Kanuni şartları taşıyan her erkek Türk vatandaşının askerlik yapmakzorunluluğu olduğu için bunlar da askerlik yapmak zorundalar ama geri hizmetteve idari faaliyette olacaklar” cevabını verdi.

“Son günlerde atılan küçükadımları yetersiz bulmakla birlikte önemsiyoruz”
Bir gazetecinin, “Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleriarasındaki mutabakata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı dün bir açıklama yaptı.Özellikle Suriye hava sahasında koordinasyonlu işbirliğinin yapılmasınailişkin. Bunun ayrıntılarını alabilir miyiz bir de Şam rejimi hava savunmaunsurları da bu mutabakat çerçevesinde değerlendirilebilir mi?” sorularıüzerine de Bakan Işık, “Tabii ki değerlendirilir. Şu anda Rusya Federasyonu ileyapılan mutabakat koordinasyonu içeriyor bu koordinasyon çerçevesinde Suriye’debir Türkiye veya Rusya’nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi içingerekli koordinasyon sağlandı. Koalisyon ile ilgili de böyle bir koordinasyonsağlanıyor. Çok yetersiz olmakla birlikte koordinasyondan hava desteği alımınada başlandı ancak şu anda çok başlangıç aşamasında. Biz, koalisyonun özelliklebu noktada koordinasyonu ve hava desteğini arttırmasını bekliyoruz. Türkkamuoyu bu noktada çok hassas. DEAŞ’la mücadele ortak hedefse bu konudaki havadesteğinin verilmesi de kaçınılmaz. Bu noktada son günlerde atılan küçükadımları yetersiz bulmakla birlikte önemsiyoruz” açıklamasını yaptı.

Siber Güvenlik Yasa Tasarısı
Ulaştırma Bakanı Arslan ise Siber Güvenlik Yasa Tasarısının detayları ileilgili şu bilgileri paylaştı:
“Siber Güvenlik Yasa Tasarısı, bütün kurum ve kuruluşların görüşleri alınarakKasım 2016’da Başbakanlığa arz edildi, daha sonra Başbakanlıkta da bütüntarafların, kurum ve kuruluşların da katıldığı bir çalışmayla nihai halinegetirildi. İnşallah Meclise sevk edilecek böylece Mecliste de yasalaşarakhizmete girecek. Tasarı, etkin denetimi kapsıyor, sır saklama yükümlülüğünükapsıyor, siber olaylara müdahale ekiplerimiz var bu ekiplerin görevlerininyasayla belirlenmiş olması adına bunu kapsıyor, operasyon merkezlerinin usul veesaslara bağlanması ve bunların yasa ile geçerlilik kazanmasını sağlıyor.Ayrıca bunun yanı sıra kamunet uygulamalarına ilişkin de usul ve esaslarınbelirlenmesi önemli bunlar da hazırlandı. Yasal zeminde bütün eksikliklerimizitamamlamış şu an yürüttüğümüz mücadeleyi daha net bir şekilde yasaya bağlıyürütmüş olacağız ve yakın zamanda da çıkacaktır çünkü hükümetimizin iradesi buyönde.”
“İDO’nun bizim sözleşmemizle, bizim ücret indirmemizle direk veya dolaylıhiçbir şekilde bir bağları yok”
“Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti indirimi konusunun İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) tarafından tahkime götürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuüzerine de Bakan Arslan, “Osmangazi Köprüsü’nün yapılma amacı insanımıza hizmetetmek. İDO apayrı bir kuruluş, apayrı bir hizmet veriyor, verdikleri hizmete desaygı duyuyoruz. Biz, Osmangazi Köprüsü’nü hizmete soktuğumuzda rekabetçerçevesinde onlar bir takım adımlar attılar. Biz onlara niye bu adımlarıatıyorsunuz demedik, saygı duyduk. Biz, özellikle insanların köprüyükullanmasını arttırmak, köprüyü kullanma alışkanlığını refleks haline getirmekadına ücreti düşürdük. Şu an yaklaşık yüzde 30’luk körfezden giden araçlar,köprüye yönelmiş durumda. Sürücülerimiz, İstanbul’da depolarını dolduruyorlar,yola çıkıyorlar, köprünün olduğu yere geldiklerinde şöyle bir kıyaslamayapıyorlar: ‘Köprüden geçersem 65 liraya giderim, körfezi dolaşırsam sanki paravermem’. Tamam deponda benzin var ama onu da sen verdin, böyle bir psikolojiketkisi var. İnsanlarımızdan istirhamımız oraya geldiklerinde şunu düşünsünler:‘Körprüden geçtiğimde 4-5 dakikada ben karşıya geçmiş oluyorum, körfezidolaşmıyorum, yakıt tasarrufu aynı zamanda ülkemiz açısından, milli servetaçısından bir tasarruf, zaman tasarrufu önemli, karbondioksit salınımınınazaltılması önemli, çok daha önemlisi 90 kilometrelik seyir mesafesinde trafikriski alıyorsunuz, bütün bunları bir arada değerlendirsinler köprünün çok dahauygun olacağını görecekler ve köprünün devamında Gemlik ve Bursa arasındakiotoyol kısmı da bitti. İnşallah bugünlerde onun da açılışını yapacağız. BöyleceBursa’ya kadar kesintisiz hale getirmiş olacağız, insanlarımız burayıkullanacak. Bizim bu indirimimizden sonra İDO tahkime gitmiş. Bizim İDOsözleşmesiyle herhangi bir şekilde taraf olmamız, muhatap olmamız söz konusudeğil nasıl ki onlar bizim sözleşmemizin bir tarafı değilse. Onlar kendisözleşmeleri çerçevesinde tahkime gidiyorlarsa da gitme olayına saygı duyuyoruzama bizim sözleşmemizle, bizim ücret indirmemizle direk veya dolaylı hiçbirşekilde bir bağları yok” değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından iki bakan arasında protokol imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017, 14:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48