İMAMLARIN GÖREV TANIMI DEĞİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığıİmam-Hatipler´in Görev Tanımında bazı değişikliklere gitti.

İMAMLARIN GÖREV TANIMI DEĞİŞTİ
gundemeregli.com-Diyanet İşleri Başkanlığıİmam-Hatipler´in Görev Tanımında bazı değişikliklere gitti. İşte İmamların Yeni Misyonu

İmam-Hatipler

Not: Üzeri kalın ve siyah yazılı yerler yönetmelikteki değişiklikler ve yenilikler
 
MADDE 40 – (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görevleri şunlardır:
 
a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak.
 
b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerektiğinde hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusunda çalışmalar yapmak.
 
c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili görevleri yapmak.
 
ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.
 
d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
 
e)Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir,hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygulamak.
 
f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığı camide program düzenlemek veya müftülükçe düzenlenecek programlarda görev almak.
 
g) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.
 
ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.
 
h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirler almak.
 
ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin ihtiyaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.
 
i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.
 
j) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 
k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hizmeti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.
 
l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık, ölüm ve benzeri vesilelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.
 
m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak.
 
n) İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.
 
o) Görev mahallinde bulunan çocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 
ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.
 
p) Camide kadınların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 
r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.
 
s) 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliği görevini yapmak.
 
ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


-BU DA ESKİ YÖNETMELİK-
 
İmam-Hatip
Madde 107- İmam-hatiplerin görevleri şunlardır:
a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak,
b) Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak,
c) Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda aydınlatmak,
d) İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yapmak,
e) Cami dersleri uygulaması yapılan camilerde, bu uygulama için gereken tedbirleri almak,
f) İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak,
g) Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak,
h) Medeni Kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
ı) Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce yerini almak,
j) Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak,
k) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasına sağlamak,
 
l) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yapmak,
 
m) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirleri almak,
n) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 
o) Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek,
 
p) Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak,
r) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
442 sayılı Köy Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Köy İhtiyar Meclisinin tabii üyesi olan köy imam hatipleri bu Yönerge ile tespit edilen görevlerine ek olarak köy ihtiyar meclisi üyeliği görevlerini de yaparlar.
 

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2014, 07:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48