Madenci haftada 37,5 saat calisacak

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 10. Olağan Genel Kurul sürecindeki şube genel kurulları 7 Şubat 2015 tarihinde yapılan Karadon Şube Genel Kurulu ile devam etti.

Madenci haftada 37,5 saat calisacak

Genel Madenİşçileri Sendikası’nın (GMİS) 10. Olağan Genel Kurul sürecindeki şube genelkurulları 7 Şubat 2015 tarihinde yapılan Karadon Şube Genel Kurulu ile devametti.

GMİS ŞemsiDenizer Konferans Salonu’nda düzenlenen Karadon Şube 10. Olağan Genel Kurulu’naKaraman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, GenelBaşkan Yardımcısı Satılmış Uludağ, Genel Sekreteri Behzat Cinkılıç, Genel MaliSekreteri Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri OsmanTutkun, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, eski sendikacılar,Amelebirliği Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

Genel KurulaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun(TTK) özelleştirileceği ve küçültüleceği yönündeki ifadelerine gösterilentepkiler damga vurdu.

GenelKurulun açılış konuşmasını Karadon Şube’nin mevcut Başkanı Neşet Cebeci yaptı..

Cebeci, “10.Olağan Genel Kurulumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkürediyorum. Hoşgeldiniz. Genel Kurulun başta üyelerimiz olmak üzere Zonguldak’a,ülkemize ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cebeci’ninkonuşmasının ardından divan heyeti seçimi yapıldı. Genel Kurulun DivanBaşkanlığına GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Yardımcılıklarına İsa Mutlu veErgin Cin, Üyeliklerine ise Müjdat Özdemir ile Soner Ürgü seçildi.

ALABAŞ; SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜ, ZONGULDAK’A VETTK’YA

ARTNİYETLİ BAKAN SİYASETÇİLERLE DOLUDUR.

GMİS GenelBaşkanı Eyüp Alabaş yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“KaradonŞubemizin 10. Olağan Genel Kurulu’nun başta Karadon Şubemize, Sendikamıza,Türk-İş’e, Türkiye işçi sınıfına hayırlar getirmesini diliyorum.

Bildiğinizgibi GMİS’in Genel Kurul süreci 10 Aralık 2014 tarihinde seçim kurulununoluşturulmasıyla başladı. 13,14,15, 16 Ocak tarihleri arasında şube delegeseçimlerini, 6 Şubat’ta Armutçuk Şubemizin Genel Kurulu’nu yaptık. 22 Şubat’akadar da şube genel kurullarını tamamlamış olacağız.

Başta delegeseçimleri olmak üzere yüksek katılımlı ve demokratik olgunluk içinde, madenişçisine yakışır bir şekilde bugünlere taşınmasında katkısı olan tüm madenciarkadaşlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum.

Genel MerkezGenel Kurulu’nu ise Mart ayı sonunda ya da Nisan ayı başında yapacağımız GenelMerkez Kurulu ile bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlayacağız.

Değerliarkadaşlar, 2014 yılı madencilik sektörü açısından gerçekten çok zor bir yıloldu.

2014 yılı baştaSoma ve Ermenek olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerindeki toplu ölümlerin,iş cinayetlerinin yaşandığı bir yıl oldu. Başta Soma ve Ermenek’te olmak üzereiş cinayetlerinde, iş kazalarında hayatlarını kaybeden madenci arkadaşlarımıza,kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.Allah bir daha böyle kazaları yaşatmasın.

MADENCİ, HAFTADA 37,5 SAAT ÇALIŞACAK, İKİGÜN TATİL YAPACAK

Değerliarkadaşlar,

Soma’dakazanın ardından bizleri de ilgilendiren bazı yasal düzenlemeler yapıldı.

Baştaçalışma saatleri ve en az iki asgari ücret düzenlemesi olmak üzere madencilerinkazanımlar elde ettiği bazı düzenlemeler yapıldı.

Budüzenlemelerin bazıları hayata geçirildi. Ama bir kısmı yasa yürürlüğegirmesine rağmen maalesef bir kısmı ise uygulamayla geçmedi. Çalışma Bakanı,“Madenciye en az iki asgari ücret uygulaması taban ücrettir. Sosyal haklarbunun dışındadır” demesine rağmen uygulamayla ilgili sıkıntılar var.

Bizbildiğiniz gibi konuyu mahkemeye taşıdık. 10 Şubat’ta özel sektörde çalışanişçilerimizi ilgilendiren mahkeme yapılacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaçalışan arkadaşlarımızı ilgilendiren mahkeme süreci de 10 Mart 2015 tarihindebaşlayacak.

Gerek ÇalışmaBakanı’nın kendisiyle, gerek üst düzey bürokratlarıyla, Türk-İş uzmanlarıyla,maden sektöründe örgütlü olan Türkiye Maden-İş Sendikası’nın uzmanlarıyla vehukukçularla bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmelerde bu yasanın bizim ilkbaşta anlattığımız şekliyle anlaşılması gerektiği ve bu şekliyle uygulanmasıgerektiği yönünde ortak bir görüş oluştu. Biz de işyerlerimizde iki asgariücretin taban ücret olduğunu anlatmıştık.

Bu sorununbizim ilk gün savunduğumuz şekilde mahkemede çözüleceği konusunda birtereddüdümüz yok. Mahkemede sorun çözüldüğünde, yasanın ilk çıktığı 12 Eylül2014 tarihinden itibaren olan bölümünü de iki asgari ücretle ilgili farklarınıda arkadaşlarımız alacaklar.

Diğer yandançalışma saatleriyle ilgili düzenleme 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yeraltında6 saat, günde 7,5 saat ve haftada 45 saat olarak yürürlüğe girmişti.

Bununlailgili önce TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Alt Komisyonu’nda dahasonra, bu hafta içinde üst komisyonda çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeninbizim ilk günden beri savunduğumuz şekliyle hem bizim takibimiz hem deTürk-İş’in de katkılarıyla, günlük 7,5 saat, haftalık 37,5 saat ve iki güntatil şeklinde geçmesini sağladık.

Biz, TBMMGenel Kurulu’nda da düzenlemenin bu şekilde geçeceğine inanıyoruz. Böyleceçalışma hayatında devrim niteliğinde bir düzenleme yapılmış olacak. Böylece İşKanunu’na ilk kez bir işkolunda, ilk kez 37,5 saat çalışma kavramı girmişolacak. Bunda da Genel Maden İşçileri Sendikası’nın ve yönetim kurulunun etkisivar.

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNULMASI GENEL GREVNEDENİDİR

Değerliarkadaşlarım,

Kıdemtazminatının her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde yeniden gündemegetirilmesi çalışanların moral ve motivasyonunu bozdu. Türk-İş’in 2007 ve 2011Genel Kurullarında kıdem tazminatı konusunun genel grev nedeni olacağı yönündekararları var. Nitekim son günlerde Kıdem tazminatının yeniden tartışmaya açılması nedeniyle Perşembe günü Türk-İş Başkanlar Kurulutoplandı. Türk-İş Başkanlar Kurulu’na sizler adına katıldım. O BaşkanlarKurulu’nda kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğu, bu konuda alınan genelkurul kararlarına sahip çıkılacağı, kıdem tazminatına dokundurulmayacağı kararı alındı.

SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜ, ZONGULDAK’A VE TTK’YAARTNİYETLİ BAKAN SİYASETÇİLERLE DOLUDUR.

Son günlerdeherkesin diline doladığı TTK’nın özelleştirmesi ya da küçültülmesiyle ilgilibazı söylemler oldu.  Özellikle Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı’nın TTK  ileilgili söylediklerini Genel Maden-İŞ Sendikası olarak Zonguldak halkı olarak,maden işçileri olarak bizlerin kabul etmesi mümkün değil.

Dün de TTKile ilgili böyle söylenmişti bugün de birileri çıkıp bunları söylüyor ve TTK’yıülke ekonomisinin sırtında kambur gibi göstermeye çalışıyorlar.

Zonguldakhalkı ve maden işçileri, dün bunu söyleyenlere nasıl cevap verdiyse bugün de osöylemlere gerekli cevabı verecektir, yarın da verecektir. Hiç kimseninendişesi olmasın.

Dün TTK ileilgili olumsuz söylemlerde bulunan siyasetçilerin adı bile hatırlanmazken,bugün TTK üretmeye devam ediyor.

Siyasetinçöplüğü, Zonguldak’a ve TTK’ya artniyetli bakan siyasetçilerle doludur.

Dün olduğugibi, Zonguldak halkı ve maden işçileri ile Genel Maden İşçileri Sendikası,TTK’ya nasıl sahip çıktıysa bugün de aynı şekilde sahip çıkacaktır” dedi.

SARIÇAM; BU İDDİALAR SÖYLEMDEN ÖTEYEGEÇEMEZ

GMİS GenelMali Sekreteri Muharrem Sarıçam’da TTK’nın özelleştirilmesi ya da küçültülmesisöylemlerine tepki gösterdi. Sarıçam, “Maden işçisi ve Genel Maden İşçileriSendikası ile Zonguldak bir bütündür.  Bunedenle bu tür iddialar söylemden öteye geçemez. Şunu bilmeliler ki GMİS,Türkiye’nin işçi sınıfının önderidir. Zonguldak’taki siyasetçilerde TTK veSendika ile ilgili konuşurken biraz düşünmelidirler” dedi.

TISKA: TTK’YA KİMSE DOKUNAMAZ

GMİS KaradonŞube Sekreteri Adnan Tıska da TTK ile ilgili söylemlere sert tepki gösterdi.

Tıska, “25 yıldırdinlediğimiz bir hikayeyi yine önümüze koydular.

Dediler ki,“TTK’yı küçülteceğiz, özelleştireceğiz”. Buna destek olanlardan biri de bizim,yani Zonguldak’ın milletvekilidir ve bu ifadeleri nedeniyle kendisinikınıyorum.

Öncelikle açıkve net söylüyorum; Küçültemezsiniz, özelleştiremezsiniz, kapatamazsınız.

TTK yıllarcaülke ekonomisine katkıda bulunmuş demir çelik fabrikaları ve ÇATES’e yıllarcakömür vermiştir.

TTK sayesindeülkemizin sanayi çarkları dönmüştür.

Halen kurumülkenin dört bir yanındaki ocaklara, yetiştirdiği Maden Mühendislerinigöndererek adeta bir okul görevi yapmaktadır.

Ülkemizdemaden ocaklarında bir kaza olsa hemen TTK ekipleri olay yerine gönderiliyor.

Soma’da veErmenek’te örneklerini gördük. Ermenek’teki kaza sonrası ben de gittim.Tahlisiye ekiplerimizin başarılı bir şekilde yapmış olduğu kurtarmaçalışmalarını yerinde gördüm.

Eğer TTKtahlisiye ekibimiz orada olmasaydı inanın kurtarma çalışmaları sırasında okadar kişi daha hayatını kaybederdi.

Yani TTK’yasadece ülkemiz sanayisi açısından değil aynı zamanda madencilik sektörüaçısından da ciddi bir ihtiyaç var.

Bu ihtiyaçortadayken, kurumu büyütüp, üretimi artırmanın yollarının aranması gerekirkenküçültmekten, özelleştirmekten bahsetmenin mantığı bile yoktur.

İşçi açıklarıartıkça kurum zarar ediyor. Acilen işçi alınması lazım. Önümüzdeki süreçtekurum mekanize kazı ve çelik yürüyen tahkimat sisteminde geçecek.  Buşekilde üretim daha da artacak ve zarar düşecektir.

TTK,Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir kurum olmanın yanı sıra Zonguldak, Bartın,Karabük bölgemizin de bel kemiğidir.

Tekrarsöylüyorum; TTK’ya kimse dokunamaz.

1990 BüyükMadenci Grevi’nde, 4-8 Ocak 1991 Büyük Zonguldak-Ankara Yürüyüşü’nde ben devardım. Bölge halkı ve maden işçileriyle birlikte omuz omuza mücadele verdik veTTK bugünlere kadar geldi.

TTK’yadokunmaya kalkışırlarsa bu kez bizi Mengen’den döndürmeye kimsenin gücüyetmez”.

Konuklarınkonuşmalarının ardından seçim konuşmalarına ve seçimlere geçildi. Mevcut ŞubeBaşkanı Neşet Cebeci yeniden aday olmazken delegelerden helallik istedi.

GMİS KaradonŞube Başkanlığı’na iki aday çıktı. Kemalettin Karataş ve Hakan Yeşil adayoldular.

 

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2015, 12:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48