Meclis Çalışma Yönetmeliği Değişti,İşte yeni yönetmelik

Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete´de bugün yayımlandı. Buna göre, belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamayacak.

Meclis Çalışma Yönetmeliği Değişti,İşte yeni yönetmelik

Belediye Meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erecek. Belediye Meclisi üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilecek ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulacak. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek.Belediye meclisi ve il genel meclisi, kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye uğratırsa ya da görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa, belediye meclisinin, il genel meclisinin feshi için ilgili kanun kapsamında işlem yapılacak.

İDARİ YARGIYA BAŞVURABİLECEKLER
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilecek. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek, aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilecek. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılacak. Meclis başkanı ile belediye başkan yardımcıları ihtisas komisyonlarında üye olarak yer alamayacak.İl genel meclislerinde ise meclis başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağıracak. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulacak. Ayrıca mutat usullerle ilan edilecek. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemeyecek. İl genel meclisi başkanı ve üyeleri de münhasıran kendileriyle veya ikinci derece dahil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamayacak. İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak görev alamayacak. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erecek. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılacak.
Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, 15:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48