Sicil affından yararlanmak için 6 ay var

Sicil affından yararlanmak için 6 ay var

Sicil affından yararlanmak için 6 ay var

Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısı MeclisPlan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Yasa yürürlüğe girince milyonlarca kişikötü sicilden kurtulacak. Aftan yararlanmak için 6 ay içinde borçlu olunanbankaya başvurmak gerekecek.

Afla ilgili torba yasa tasarısı TBMM Plan ve BütçeKomisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle ilgili ayrıntıları Denetim TurkeyBaşkanı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan açıkladı. İşte merakedilenler...

AFTAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

1- Yasa yürürlüğegirdiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde borcunun tamamını ödeyen, aftanyaralanabilecek

2- Borçlarını, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibarenaltı ay içinde yeniden yapılandıranlar yaralanabilecek.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK YETERLİ Mİ?

Evet ama küçükbir ayrıntı var. Sizin kart, kredi, çek borçlarınızla ilgili kayıtlar (karaliste) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutuluyor. Çıkacak olandüzenlemede bankaların Risk Merkezi kayıtlarını dikkate almayabileceği hükmüyer alıyor. Bir başka ifadeyle bankalar gerekli görürse kendi kayıtlarınıdikkate alabilecek. Burada bankaları zorlayan bir uygulama olmayacak. Zorunluolması daha uygun olurdu.

SİCİL AFFI KAPSAMINA GİREN KREDİ BORÇLARI İÇİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKOLACAK MI?

Sicil affındanyararlananların bugüne kadar kullandıkları kredilerden dolayı herhangi birhukuki ve cezai sorumlulukları söz konusu olmayacak. Örneğin; banka, krediborcunu ödemeyenler hakkında hukuki süreç başlatıp, faiz uygulayabiliyor. Aynışekilde bankalara, kullandırdıkları kredilerden dolayı ceza kesilemeyecek.

5 YIL KREDİ ÇEKEMİYOR!

Bankalara olanborçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek içinyasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemigerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamınageliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangibir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabıbaşvurusunda bulunamıyorsunuz. Başvursanız da banka reddediyor.

YENİ KREDİ KAPISI AÇILIYOR

SİCİL AFFI YASASI NE GETİRİYOR?

Geçmişte karalisteye düştüğünde oluşan borcunu tamamen ödeyenler veya yenidenyapılandıranlar kredi sicil affı sayesinde kara listeden çıkacak. Bu kişiler2017 yılmdan itibaren bankaların kredilerinden tekrar yararlanabilecek.

BORCUNU ÖDEYENİN KREDİ NOTU ARTACAK MI?

Kara listedençıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde ödersekredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan krediçekebilecek.

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yasa yürürlüğegirdiği tarihten önce kullandığı kredi ödemelerini aksatan gerçek ve tüzelkişiler bu aftan yararlanabilecek.

TİCARİ FALİYETTE BULUNMAYANLAR SİCİL AFFINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Ticari faaliyettebulunan ve bulunmayan vatandaş, işletme, tüccar, esnaf karşılıksız çıkan çek,protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarıiçin sicil affından yararlanabilecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2016, 11:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48