Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda torba tasarıolarak bilinen “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kabuledildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Yatırımların Proje BazındaDesteklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kabul edildi. Buna göre şehit eş veyaçocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde anne veya babası, birdefaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç satın alabilecek. Aracın 5 yılsonra satılması halinde bu vergi ödenmeyecek.

Faaliyetizninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yüksek öğretimkurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarınınfaaliyet izni, Yükseköğretim Kurulu’nun teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıile kaldırılacak. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarındakayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek birdevlet üniversitesine intikal ettirilecek. Rektör, çalışmalarında kendisineyardım etmek için üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyikendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarakseçebilecek.
İstanbulda Engelsiz Eğitim Vakfı’nca ‘İstanbul Kent Üniversitesi’ adı altındabir vakıf üniversitesi kurulacak.
Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ormanniteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49yıllığına kiraya verilebilecek.

Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreşve gündüz bakımevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimkurumlarında olduğu gibi 5 vergilendirme dönemi süresince kazançları KurumlarVergisi’nden istisna tutulacak. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında krediteminatı sağlayan kurumların Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç veiratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak. Gayrimenkul sahipleritarafından yapılan enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, doğrudangider olarak indirilebilecek.

Kamudüzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekildebozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde özel mülkiyette bulunan korunmasıgerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, restorasyonuna yönelik proje veuygulama işleri, maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmadanbedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek.

MadenKanununa eklenen maddeyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu vekoordinasyonunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde TürkiyeYerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulacak. Kısa adı UMREK olanUlusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulacak. UMREKin maliişleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğütarafından yürütülecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurtdışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ayiçinde Türkiyeye dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiyede fiilen çalışmakşartıyla mecburi hizmetten muaf olacak. Yurt dışında görev yapan doçent veprofesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler, Türkiyede en az 3 yılsüreyle fiilen akademik kadroda çalışmak kaydıyla mecburi hizmetten muaf tutulacak.

Ailehekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak. Aile hekimlerive aile sağlığı elemanlarına belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi vemesai saatleri dışında nöbet verilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2016, 07:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48