Valilik son verileri açıkladı

Valilik son verileri açıkladı

Valilik son verileri açıkladı

Zonguldak Valiliği,“Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” soruşturmasıkapsamındaki son verileri açıkladı.

Zonguldak Valiliği Basın veHalkla İlişkiler müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlereyer verildi ; 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenenbaşarısız darbe teşebbüsü sonrasında “Olağanüstü Hal Kapsamında AlınanTedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Fıkrasında zikredilen vemilli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fettullahçı Terör Örgütüne(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veyairtibatı olacağı değerlendirilen kamu görevlileri haklarında; Bugünekadar geçen 75 günlük süre içerisinde uygulanan açığa alma, gözaltına alma, tutuklama ve ihraç işlemleri konusundakamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Valiliğimizce dönem dönem açıklamalaryapılmıştı. Yukarıda ifade olunan işlemler ile ilgili olarak İl EmniyetMüdürlüğünce hazırlanan icmale göre 28 Eylül 2016 tarihi itibariyle; İlimizde, 424 Görevden Uzaklaştırma/ Açığa Almave 393 Kamu Görevinden Çıkarma / İşAkdi Feshi Yapılmıştır. Halen 353Tutuklu, 17 gözaltı ve 4 aranan bulunmakta olup, adli kontrol şartıyla 60 kişi serbest kalırken 14 kişi de serbest bırakılmıştır. Ayrıca 7özel eğitim kurumu, 16 özel öğrenci yurduve 5 dernek olmak üzereToplam 28 kurum da kapatılmıştır. Geçen75 günde müşahede edildiği üzere bazı çevrelerce bilgi eksikliğinden veyakasten görevden uzaklaştırma, iş akdi feshi, gözaltı ve tutuklamalar ilehakkında işlem yapılan kurumlar ile ilgili olarak kamuoyunda algı oluşturmayayönelik kulaktan dolma haberlerin ortada dolaştırıldığı görülmektedir.

Bu bağlamda; Kamu görevinden çıkarmaya veya iş akdifesih işlemleri (393 kişi) ile hakkında kapatma uygulanan yada işlem yapılankurumlarla ilgili (28 kurum) bütün işlemler zaten kamu görevinden çıkarmaişlemleri/ iş akdi feshi Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla yapılmaktadır. Kurumların ilgilisi Bakanlık Merkezteşkilatlarınca gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gözaltı ve tutuklulukişlemleri, adli kontrolle serbestlik veya serbest bırakma işlemi ise bağımsız yargının tasarrufundadır. Valiliğimizcebu süre içerisinde kamu görevinden çıkarma ve tutukluluk hali sebebiyle açığaalma zorunluluğu hariç olmak üzere yalnızca 36 kişi açığa alınmıştır. Ayrıca 68 kişi de tutuklanma neticesindeaçığa alma işlemine tabii tutulmuştur. Valiliğimizce görevden uzaklaştırmayapılan ve haklarınca inceleme devameden 36 kişinin Kurumlara göre dağılımı ise; İlEmniyet Müdürlüğü 6 kişi,İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17kişi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği5 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü 2 kişi, İl Özel İdaresi 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü 1 kişişeklindedir. Görüldüğü üzere ilgilisiKurumların yönetimlerince açığa alınmalarında fayda görülen 36 kişinin atamayayetkili amir olarak açığa alınma işlemleri, haklarında yapılan incelemesonucuna kadar Valiliğimizce gerçekleştirilmiştir. Öte yandan geçen 75 güniçerisinde gerek gözaltı, tutuklama,adli kontrol şartıyla serbest kalma işlemine yapan ilgili Kurumlar ve gereksegörevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarma ile iş akdi fesih işlemi yapanKurumlarca, işlemlerin büyük hassasiyet ve özen gösterilerekyürütüldüğü de bir gerçektir. Hali hazırda işlemi devam eden kişi sayısının17 olduğu dikkate alındığında; gerekemniyet ve gerekse jandarma teşkilatı olarak güvenlik güçlerimizin de başarılıbir çalışma yürüttükleri aşikârdır. Yukarıdadetaylarıyla izah edilen çalışma, ilgili kurumların hassasiyeti ile alakalı zanoluşturmaya dönük dedikoduların sona erdirilmesi maksadıyla yapılmıştır. Kamuoyununnazik dikkatlerine saygıyla sunulur.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2016, 11:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48