Yeni kimlik kartlarının dağıtım tarihi belli oldu

Yeni kimlik kartlarının dağıtım tarihi belli oldu

Yeni kimlik kartlarının dağıtım tarihi belli oldu

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü HüsamettinErkınay,5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14.01.2016 tarihinde yapılandeğişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının  02.01.2017 tarihindenitibaren tüm Türkiyede dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Erkınayın  yaptığı açıklama şu şekilde ; “ZonguldakMerkez ilçe Nüfus Müdürlüğü ve İlimize bağlı 6 ilçe nüfus müdürlüğünde tümteknik kontroller yapılmış olup, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzerehazır durumdadır. Mevcut nüfus cüzdanların yerine kullanılacak yeni kimlikkartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Polikarbon materyalden oluşan,temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmişgüvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus,fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekildekaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yenidenüretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekildetasarlanmıştır”

Proje ile:

Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulamasıyapılabilecektir, Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir, E-Devletkapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.)kimlik kartı ile erişilebilecektir, Kimlik kartı, vize muafıyeti olan ülkelereyapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarakkullanılabilecektir, Kimlik Kartı, elektronik imza olarak dakullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamukurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik işsüreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır, Yetersiz kişidoğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyalgüvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir. Kimlik kartıbaşvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı(https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199)aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere yapılır. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfuscüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı,avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkçadüzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge vebir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. Onbeş yaşını tamamlamış olanların şahsen son altı ay içerisinde, ön cephedençekilmiş (arka fon renginin beyaz, alın,yüz ve çenenin açık olduğu) bir adet biyometrikfotoğraf ile başvurması gerekmekte olup, başvuru sahiplerinin sağ ve sol ortaparmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunluolmamakla birlikte ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuklarınkimlik kartı fotoğrafı olarak düzenlenebilmesi mümkündür. Başvuru sırasındaayrıca T.C. Kimlik Kartlarının PIN kodlarını içen kapalı bir zarf teslimedilecektir. 2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışındadoğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyledüzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartıiçin 32 TLdir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsiledilir. (Alınan Kimlik Kartı bedeli karşısında herhangi bir makbuz veya alındıbelgesi verilmez.) Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilendoğum olaylarına ilişkin olarak Kimlik Kartı başvurusunda bulunulması durumundaherhangi bir bedel alınmaz. Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi, yerleşim yeriadresi bulunmaması ve On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacakfotoğrafı resmi belge ibraz edememesi durumunda yaptırılacak soruşturmasonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılacaktır. Doğum, kayıp, mevcut kimlikkartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiylekullanılmayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yenikart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfusmüdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak 10 gün geçerli geçici kimlik belgesidüzenlenerek ilgiliye teslim edilecektir. Kimlik kartı yurt içinde kişininbaşvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderilecek olup, beyanettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfusmüdürlüğüne gönderilecektir. Bir ay içinde teslim alınmayan kimlik kartlarıimha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilecektir. Kimlik kadının kaybedilmesiveya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesigerekmekte olup, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartıiptal edilecektir. Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğeaykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2016, 12:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48