DEMİRTAŞ, ZONGULDAK’TA ÇİFTE KRİZ VAR!

KOMBİ ÜRETEN ŞİRKET DOĞALGAZ GETİRİLMEDİĞİ İÇİN TAŞINIYOR!

DEMİRTAŞ, ZONGULDAK’TA ÇİFTE KRİZ VAR!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kombi üretimi yapan ve doğalgaz alt yapısı olmadığı için Zonguldak’tan Düzce’ye taşınma kararı alan EMKO A.Ş’yi TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren CHP’li Demirtaş, ”Kombi üreten bir şirket, 4 yıldır doğalgaz alt yapısı için bekliyor. Sözler verilmiş ama tutulmamış. Zonguldak ekonomisi günden güne küçülürken, 27 yıldır Zonguldak’ta faaliyet gösteren bu şirket, doğalgaz alt yapısı olmadığı ve Zonguldak 3.derece teşvik bölgesinde kaldığı için 4’üncü derece teşvik bölgesinde olan Düzce’ye taşınma kararı alıyor. Yatırım teşvik derecelerinde yeniden düzenlemeye gidilmezse Zonguldak’ta yakında hiçbir şirket kalmayacak” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, önergesinde şunları ifade etti;

SORUNLAR 18 YILDIR ÇÖZÜLMÜYOR!

18 yıllık Ak Parti iktidarları boyunca, Zonguldak’ın hiçbir sorunu çözülmemiş, var olan  sorunlara yenileri eklenmiştir. Yapımı yılan hikayesine dönen Zonguldak-Ankara, Zonguldak-Ereğli, Ereğli- Devrek, Filyos-Zonguldak yolları hala daha bitirilmemiştir. Yıllarca verilen mücadele sonucunda Çaycuma Havalimanı   iç ve dış hat seferlerine geçtiğimiz yıl açılmış, ancak bu defa da,  iç hat seferlerinde düzensizlik, rötar ya da iptaller yaşanması nedeniyle, Çaycuma Havalimanı’nın yine iç hat seferlerine kapatılması riski söz konusudur. Filyos Projesi’nin alt yapı çalışmaları halen devam etmekte olup bir türlü bitirilememiştir. 2008 yılında ihracat rekorlarının kırıldığı Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi 10 yıldır atıl vaziyette bekletilmektedir. Özelleştirilen Erdemir ve SEKA gibi şirketlerde işçi sayısı azalmakta, bu şirketler yeni yatırımlar yapmamaktadır. Zonguldak’a dışarıdan da yatırımcı gelmemektedir. Zonguldak’ta alt yapı çalışmaları yıllardır tamamlanamamış, bazı ilçe ve beldelerde ise doğalgaz alt yapı çalışmalarına henüz başlanmamıştır. TTK’nın işçi açıkları yıllardır giderilmemekte, TTK yıldan yıla küçülmeye devam etmektedir. İşsizlikten ve çaresizlikten kaçak maden ocaklarında çalışmak zorunda kalan Zonguldaklılar ölmeye devam etmektedir.

İŞSİZLİK VE GÖÇ ÖNLENEMİYOR

Zonguldak’taki İşsiz sayısı maalesef günden güne artmaktadır.2018 yılında Zonguldak’taki kayıtlı işsiz sayısı 23 bin 108 kişi iken bu sayı 2019 yılında 38 bin 210 kişiye ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl, TTK’ya alınacak bin işçi için İŞ-KUR’a 35 bin 770 kişi başvurmuştur. Bu veriler, Zonguldak’taki işsiz sayısını sadece görünen kısmını oluşturmaktadır. İş bulma ümidi olmadığı için iş aramayı bırakan kişiler de düşünüldüğünde, işsiz sayısının 50 binleri bulduğunu söylemek mümkün olacaktır.

İşsizliğin bu kadar yükselmesi nedeniyle Zonguldak bugün en çok göç veren iller arasına girmiştir. Özellikle 2002’den bu yana  Zonguldak nüfusu büyük oranda göç vermiş, emeğin başkenti olan kent bugün emeklinin başkenti olarak anılır hale gelmiştir.2002’de 627 bin 407 olan Zonguldak nüfusu,2008’de 619 bine,2013’te 601 bine düşmüştür. TÜİK’in  son verilerine göre; 2018 yılında 599 bin 698 olan Zonguldak nüfusu 2019 yılında 3 bin 645 kişi azalarak 596 bin 53’e düşmüştür. Son 10 yılda Zonguldak’ın nüfusu 23 bin kişi azalmıştır. Zonguldak nüfusundaki bu azalma esasında yıllardır devam etmektedir.  Yaşanan bu genel ve bölgesel krizin sonucu olarak Zonguldaklılar çareyi başka yerlere göç etmekte bulmaktadır. Bir zamanlar tüm Türkiye’den göç alan ve Türkiye’nin Almanya’sı kabul edilen Zonguldak’ın verdiği göç nedeniyle, İstanbul’da, Bursa’da, Tekirdağ’da Zonguldaklılar mahalleri oluşmuştur. Yani Zonguldak,  18 yıllık AKP İktidarları boyunca hızla küçülmüş, yüksek oranda göç vermiştir. 

ZONGULDAK’TA ÇİFTE KRİZ VAR!

Zonguldak, hem ülke genelindeki ekonomik krizle, hem de bölgesel ekonomik krizle baş etmeye çalışmaktadır. Yani Zonguldak’ta çifte kriz yaşanmaktadır. Sorunlar çözülmediği, yeni yatırımlar da yapılmadığı için Zonguldak’ta ortaya çıkan ve çözülmeyi bekleyen iki temel sorun vardır. Biri işsizlik diğeri  ise kentin sürekli göç vermesidir. Zonguldak’taki göçün durdurulamamasının ve işsiz sayısının yıldan yıla artmasının nedeni, Zonguldak’a çok uzun yıllardır herhangi bir  yatırım yapılmamasıdır. Zonguldak AKP İktidarları boyunca kaderine terk edilmiştir. Ekonomiyi canlandıracak, işsizliği engelleyecek hiçbir girişim ya da yeni bir yatırım başlatılmamış, başlamış olan yatırımlar da bitirilememiştir. Zonguldak ekonomisinin can çekişmektedir. Yaşanan bu durgunluk nedeniyle iş yerleri de birer birer kapanmaktadır.

ŞİRKETLER ZONGULDAK’TAN GİDİYOR!

Son olarak EMKO A.Ş, fabrikasının bulunduğu Bakacakkadı Beldesi’nde doğalgaz altyapısı olmaması nedeniyle Zonguldak’tan, Düzce’ye taşınmaya kararı aldığı basına yansımıştır. EMKO A.Ş, kombi üretimi yapan bir şirkettir. Ancak kombi üretimi yapan bu şirketin bulunduğu yerde doğal gaz alt yapısı bulunmamaktadır. Şirket de yaptığı açıklamada; doğalgazın gelmesini 4 yıldır beklediklerini, Zonguldak’tan gitmek istemediklerini ancak verilen sözlerin tutulmadığını ifade etmiştir. EMKO A.Ş, 27 yıldır Zonguldak’ta hizmet veren bir şirkettir. Doğrudan 200, dolaylı olarak da 1000 kişiye istihdam sağlayan bu şirket, 56 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sağladığı katma değer ile Zonguldak’ın küçülen ekonomisine önemli katkılar sunan bir şirkettir.

EMKO ve benzeri şirketlerin Zonguldak yerine Düzce’yi tercih etmelerinin birincil sebebi yatırım teşvik derecelerindeki farklılıktır. Zonguldak, 2011 yılındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sıralamasına göre, 3’üncü derece yatırım teşvik bölgesi olarak belirlenmiştir. Zonguldak’ın komşusu Düzce ise 4’üncü derece yatırım teşvik bölgesindedir. Zonguldak sektörel teşviklerde zaten geri durumda iken bir de sınır komşusu olan Düzce’nin 4.derecede teşvik bölgesinde olması, yatırımların nerdeyse sıfırlanmasına neden olmuştur. Yeni yatırımcılar açısından bu durum Zonguldak’ın değil, Düzce’nin tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur. Prim, vergi, elektrik, su  gibi maliyet kalemleri açısından teşviklerden yararlanmak isteyen yatırımcıların çoğu Zonguldak’ı değil hemen yakınındaki Düzce’yi tercih etmiştir. Üstelik Zonguldak’ın yatırım teşviklerde 3, Düzce’nin ise 4.yatırım teşvik bölgesinde bulunması, EMKO örneğinde olduğu gibi mevcut yatırımcıların da Zonguldak yerine Düzce’yi, tercih etmesi sonucunu doğurmaktadır. EMKO A.Ş’nin Düzce’ye taşınması ile bu şirkette çalışanlar işsiz kalacak, kentin ekonomisi biraz daha küçülecektir. Ayrıca bu şekilde devam edilirse EMKO A.Ş gibi hiçbir destek ve teşvik olmaksızın Zonguldak’ta faaliyet göstermek için çaba sarfeden pek çok şirket, Zonguldak’taki yatırımlarını teşvik dereceleri daha yüksek olan çevre illere taşıyacaktır. Bu da zaten işsizlik sarmalından kurtulamayan ve bu nedenle sürekli göç veren Zonguldak ve Zonguldaklıları daha büyük bir çıkmaza itecektir.

ZONGULDAK HAYALET KENT OLACAK!

Bugün ülkemizde işçisinden memuruna, esnafından emeklisine kadar çalışan kesimdeki herkesi etkileyen bir ekonomik kriz bulunmaktadır. Bu kriz, çalışanları olduğu kadar, küçük - büyük bütün işletme ve şirketleri de ciddi bir şekilde etkiler hale gelmiştir. Bu nedenle köklü ve kurumsal pek çok şirket de dahil olmak üzere maliyetlerini düşürebilmek için her türlü alternatifi değerlendirmeyi tercih etmektedir. Bu durumda Zonguldak gibi yatırım teşvik derecesi düşük olan şehirlerin hem yeni yatırımları çekmek hem de mevcut yatırımları korumak açısından nerdeyse hiç şansı bulunmamaktadır. Ülkemizde yatırım teşvik bölgeleri SEGE’nin 2011 yılındaki raporuna göre belirlenmiştir. Aradan geçen 9 yılda bölgesel teşvikler açısından kriter kabul edilen pek çok parametrede ciddi değişiklikler olmuştur. Bu nedenle SEGE kriterleri gözden geçirilmeli, ekonomik yönlü olan kriterler ön plana çıkarılmalı ve teşvik bölgeleri yeniden belirlenmelidir. Bölgesel olarak Düzce ve Bartın’ın 4’üncü derece teşvik bölgesinde olması zaten kötü olan Zonguldak ekonomisini daha da kötü duruma sokmuştur. Bu nedenle Zonguldak hiç değilse komşu illeri olan Düzce ve Bartın gibi 4’üncü derece düzeyine çıkarılmalıdır. Aksi takdirde Zonguldak çok yakın bir gelecekte bir hayalet kent olacaktır.

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ YENİDEN BELİRLENECEK Mİ?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş,önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1)Zonguldak’ta bulunan EMKO A.Ş, 4 yıldır-söz verildiği halde-doğalgaz altyapısının yapılmaması nedeniyle Düzce’ye taşınma kararı almış, bu yönde de fizibilite çalışmalarını başlatmıştır. Zonguldak Bakacakkadı Beldesinde söz verildiği halde şimdiye kadar doğalgaz alt yapı yatırımlarına başlanmamasının nedeni nedir?

2)EMKO A.Ş’ yetkilileri tarafından fabrikanın bulunduğu bölgeye doğalgaz alt yapı yatırımlarının yapılması halinde, şirketin faaliyetlerine Zonguldak’ta devam edeceği açıklanmıştır. Fabrikanın bulunduğu Bakacakkadı’ya doğalgaz bağlanacak mıdır?

3)Zonguldak’ın 3’üncü derece yatırım teşvik bölgesinde olması, sınır komşusu Düzce ve Bartın’ın ise 4’üncü derece yatırım teşvik bölgesinde olması nedeniyle Zonguldak’a yeni yatırımcılar gelmediği gibi mevcut yatırımcılar da teşviklerden faydalanabilmek için Düzce ya da Bartın’ı tercih etmektedir. Zonguldak’ın yatırım teşvik derecesinin yükseltilmesi düşünülmekte midir?

4)SEGE 2011’de kriter olarak kabul edilene parametrelerin tekrar gözden geçirilerek teşvik bölgelerinin yeniden derecelendirilmesi düşünülmekte midir?

Gündem

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 12:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48