İDARİ PARA CEZASI GELİYOR!..

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR!..

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR!..

Asansörlerin işletme ve bakım yönetmeliği 06 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında asansörü monte eden, yetkili servis ve bina yöneticilerinin sorumlulukları yenilendi.

Yönetmelik, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirliyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini ve asansörlü binalarda oturanları uyaran Zonguldak Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Ayben Özkan, açıklamasında şunları söyledi:

“ Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 12'inci fıkrası olan "Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır." maddesi 12 ay sonra yürürlüğe girecek.”

YEŞİL ETİKET YOKSA TESCİL EDİLMEYECEK

“Yönetmeliğe göre, tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmeyecek. Asansörlerin bakımı için asansörün kimlik numarası ve açık adresinin eklendiği sözleşme imzalanacak. Asansörün bakımı ise yağlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalışmalarını, ayarlama işlemlerini, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini kapsıyor. Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait olacak.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLER HİZMET VEREMEYECEK

“Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulmayacak. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulması yasaklandı. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süreler zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talep edemeyecek.”

YETKİLİ SERVİS DIŞINDA MÜDAHALE YASAK

Montaj yapan 3 yıl parça temin etmekle yükümlü  olduğunu belirten Özkan“Bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi yapılan asansörü monte eden veya onun yetkili servisi dışındaki üçüncü kişiler asansöre müdahale edemeyecek. Asansör monte eden kişi ya da kurum, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı yönetmeliğe göre en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.”

GARANTİ SÜRESİ 3 YIL

 “Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti altına alınacak. Garanti süresince değiştirilen parçalar da 2 yıl süre ile garanti altında bulunacak. Garanti süresi dahilinde tamir süreci 15 günü aşamayacak. Asansörlü binada yönetici olan kişiler asansörün bakımını yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle yükümlü hale getirildi. Yönetmelikte binalarda engellilerin kullanabileceği asansörün sürekli aktif halde tutulması zorunluğu da yer aldı. Yönetici, asansörde sorun tespit ettiğinde asansörün kullanılmasını engelleyecek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.”

HİZMET DENETİMİ

“Asansör monte eden tarafından garanti ile ilgili şartların ve satış sonrası hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı, bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan kriterlere uygun bakım, onarım ve servis hizmetinin asansör monte eden veya onun yetkili servisince sunulup sunulmadığına dair hizmet denetimi, Bakanlık tarafından yapılacak.  Bina sorumlusunun bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine ilişkin denetim Bakanlık tarafından yapılacak.”

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

 “Bu yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6.ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansörü monte eden, yetkili servis, bina sorumlusu veya kat malikleri 1705 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde öngörülen "Beş yüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idari para cezası" verilecek. Bu Yönetmeliğe göre garanti belgesi düzenlenmesi ve/veya 7.nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tescil belgesi alınması şartını sağlamayan asansör monte edene, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır. - Bu Yönetmeliğe göre satış sonrası hizmetlere ilişkin şartları sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine, 1705 sayılı Kanunun 6.ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. - idari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Asansör monte eden, yetkili servisler ve bina sorumluları veya yöneticilerin mağdur olmaması için asansör bakım ve işletme yönetmeliği hükümlerine uymaları gerekmektedir.”

Haber Merkezi

Gündem

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 18:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48