İl Genel Meclisi'nde bütçe kabul edildi!..

İl Genel Meclisi'nde bütçe kabul edildi!..

İl Genel Meclisi'nde bütçe kabul edildi!..

Zonguldak İl Genel Meclisi'nde 2020 Yılı Performans programı kabul edildi. Pazartesi günü'de bütçe görüşülecek. Zonguldak İl Genel Meclisinin 19. Birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.  Meclis açılış ve yoklama ile başladı, ardından tutanak özetinin okunup oylanması ile devam etti. Performans Programı Makine İkmal Bakım ve Onarım, Su ve Kanal Hizmetleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yapı Kontrol Hizmetleri ve Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili 5 ana başlık altında oluşan Plan ve Bütçe komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.  
Buna göre, Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 yılı Performans Programı şu şekilde oylandı: Yapılan görüşmelerin sonunda; İl Özel İdaresinin 2020 dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, İdareye ilişkin bilgileri içeren Performans Programlı bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil edeceğinden, İl Özel İdaresine ait 2020 yılı Performans Programı üzerinde Komisyonca yapılan inceleme, İhtisas Komisyonu, Meclis Üyeleri, Birim Müdürlerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirilmesi neticesinde; İl Özel İdaresi 2020 yılı Bütçesi 145.000.000,00 TL olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 31. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı “Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde hazırlanan, Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 yılı Performans Programının;  
MALİ KAYNAK İHTİYACINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAN VE EKLENEN FAALİYETLER   
-Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere  14.511.075,00 TL ödeneğin içindeki Yedek Parça Malzeme Giderleri harcama kalemindeki 1.800.000,00 TL den 500.000,00 TL alınarak 1.300.000,00 TL ye , Akaryakıt ve Yağ Alımları Harcama kalemindeki 6.789.075,00 TL den 1.000.000,00 TL alınarak 5.789.075,00 TL ye, Lastik Alımları Malzeme Giderleri harcama kalemindeki 800.000,00 TL den 100.000,00 TL alınarak 700.000,00 TL ye düşürülmüştür.  Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ayrılan toplam Bütçe 12.911.075,00 TL olarak bağlanmıştır. 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.310.000,00 TL ödeneğin içindeki Görev Giderleri harcama kaleminden 10.000,00 TL, Hizmet Alımları harcama kaleminden 50.000,00 TL, Devam eden İçmesuyu İşleri Harcama kaleminden 190.000.00 TL, Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri harcama kaleminden 300.000,00 TL, Su Analiz Bedeli Harcama Kalemi 150.000,00 TL, İçmesuyu Bakım ve Onarım İşleri harcama Kaleminden 100.000,00 TL, İçmesuyu limit yardımları harcama kaleminden 100.000,00 TL, Altyapı Kanalizasyon Limit Yardımları harcama kaleminden 100.000,00 TL olmak üzere toplamda 1.000.000,00 TL alınmıştır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan toplam bütçe 310.000,00 TL ye bağlanmıştır.  --Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere  12.965.000,00 TL ödeneğin içindeki İş Makinaları ve Araç alımı harcama kaleminde bulunan 10.000.000,00 TL ye 12.350.000,00 TL eklenerek 22.350.000,00 TL ye , çıkarılmıştır. Ayrıca Asfalt Plent Yapımı adı altında harcama kalemi açılarak 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan toplam bütçe 25.415.000.00 TL ye bağlanmıştır.  --Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere  5.700.000,00 TL ödeneğin içindeki Diğer Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemindeki 300.000,00 TL den 150.000.00 TL alınarak 150.000,00 TL ye, Hizmet Binaları Büyük Onarım Giderleri harcama kalemindeki 300.000,00 TL den 150.000,00 TL alınarak 150.000.00 TL ye, Hizmet Binası Yapımı Harcama Kalemindeki 4.500.000,00 TL den 4.450.000,00 TL alınarak 50.000,00 TL ye düşürülmüştür. Ayrıca Asansör Yapımı adı altında  harcama kalemi açılarak 30.000.00 TL tahsis edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğüne ayrılan toplam bütçe 980.000,00 TL ye bağlanmıştır.  --Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere  11.090.000,00 TL ödeneğin içindeki Zonguldak Turizm Kalkınma Projeleri harcama kalemindeki 1.500.000,00 TL den 1.030.000.00 TL alınarak 470.000,00 TL ye düşürülmüş, Kültürel Değerlerin Tanıtılması Harcama kalemi ( Kozlu Dağköy Yağlı Güreşleri) 50.000,00 TL ye 30.000,00 TL eklenerek 80.000,00 TL ye çıkarılmıştır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları harcama kalemindeki 300.000.00, TL den 50.000.00 TL alınarak 250.000.00 TL ye düşürülmüş, Hizmet Alımları Harcama kaleminde bulunan 50.000.00 TL ye 50.000,00 TL eklenerek 100.000,00 TL ye bağlanmıştır.  Turizm Altyapı Yollarının Yapımı harcama kalemindeki 4.000.000,00 TL nin tamamı alınmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ayrılan toplam bütçe 6.090.000,00 TL ye bağlanmıştır.  Yukarıda bahsi geçen değişikliklerle birlikte, Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 yılı Performans Programının uygunluğuna karar vermiştir.  
PAZARTESİ GÜNÜ BÜTÇE OYLANACAK 
Meclis 25 Kasım 2019 Pazartesi günü toplanmaya karar vererek, sona erdi.  Pazartesi günü meclisde 145 Milyon TL'lik bütçe oylanacak. 


 

Gündem

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 18:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48