İl genel meclisinde yine tartışmalar yaşandı

İl genel meclisinde yine tartışmalar yaşandı

İl genel meclisinde  yine tartışmalar yaşandı

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin son birleşiminde havaalanı konusu tartışıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, firmaların Çaycuma Havaalanı’na indirdiği a319 tipi uçakları tedavülden kaldırıldığını dolayısıyla a320 tipi uçakların kullanacağını ve bu kapsamda piston uzatılacağını ifade etti.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin son birleşimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda havaalanı termik santraller ve sayıştay raporu tartışılıp gündeme getirildi.

Toplantı bir önceki oturuma ait toplantı tutanak özetini okunup onaylanması ile başladı ve ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Mecliste 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personellerin aynı kanunun 67 inci ve 68 inci maddelerine göre bir üst dereceye terfi edebilmeleri için kadrolarında derece değişimliğine ihtiyaç duyulduğundan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen, Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonları’nın ortaklaşa hazırlamış oldukları 35 - 15 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince düzenlenen, Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 36 - 16 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı genelgeleri uyarınca, 2020 yılında da sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan genelge ekindeki tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenecek net ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 1 – 1 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

SAYIŞTAY RAPORU OKUNDU

Zonguldak İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı Sayıştay denetim raporu strateji geliştirme Müdür Mehmet Dilaver bilgilendirme amaçlı mecliste okundu.

Raporda, Zonguldak İl Özel idaresinin 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının denetimi görüşünün dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönlerini doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır denildi.

ÖNERGELER KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Mecliste çağımızın en büyük sorunu evsel atıklar ülkemizde günde olan sıfatlar konusunu çevre bilincinin aşılanması açısından hakkımızı bilgilendirme bağlamda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve üniversite ile işbirliği yaparak bir çalışma yapılması önergesi kabul edildi ve komisyona havale edildi.

Mecliste Kozlu Uzungüney köyünde kanalizasyon ve foseptik Çukurova ihtiyacı bulunmaktadır orman alanı içinde bulunan yer ile ilgili izin ve irtifak işlem yapılması için 2020 yılı proje ve ek yatırım programına alınması önergesi kabul edildi ve komisyona havale edildi.

TERMİK SANTRAL TARTIŞMASI

Mecliste gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Çaycuma İl Genel Meclisi üyesi Burhanettin Çakır termik santralleri eleştiren açıklamasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan vekili İsmail terzi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve İl Genel Meclisi Kerim Yılmaz tepki gösterdi.

Kerim Yılmaz da aynı şekilde ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulduğunu ve enerji ihraç eden ülke haline geldiğini söyledi.

HAVAALANI PİSTİ KONUŞULDU

Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi’ne Bahattin Yılmaz havaalanı konusunda ki sorusuna yine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan vekili İsmail terzi ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli cevap verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli mevcut havaalanı kullanan a319 tipi uçakların firmalar tarafından tedavi eden kaldırıldığını artık Zonguldak havalimanına a320 tipi uçakların iniş yapacağını ve bu sebeple havaalanı pistinin 250 metre uzak durması çalışmasını yürütüldüğünü ifade etti.

HAVAALANININ YERİ DEGİŞTİRİLMELİ

Karaveli ayrıca mevcut havalimanının Filyos projesi tamamladıktan sonra yetersiz kalacağını ve büyük kargo uçaklarının inemeyecegini belirterek havaalanı yerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkan vekili İsmail Terzi de Vali Erdoğan Bektaş tam bu konuda bilgi aldığını piston talebi karşılayabilmesi için 250 metre uzatılacağını ifade etti.

Bir sonraki toplantının gününü ve saatini belirlenmesi ile bir de birleşim sona erdi.

Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48