İL GENEL MECLİSİNİN SON OTURUMU TARTIŞMALI GEÇTİ

İL GENEL MECLİSİNİN SON OTURUMU TARTIŞMALI GEÇTİ

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin 5 birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi

Açılış ve Yoklamanın ardından gündem maddenin görüşülmesine geçildi

İmar Kanunu 27. maddesinin 7. fıkrasında “Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı (…) İl Genel Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü yer almakta olup, idare yetki ve sorumluluk sahası içerisinde, Mevzi/Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda; kadastro yoluna cephesi olmayan taşınmazlarda yapılaşma şartlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Köylere Yönelik Hizmetler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları sayılı rapor götürüldü.

Rapora Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Nebahattin Yılmaz itiraz etti, meclis başkanı Necdet Karaveli kanunsuz bir durum olmadığını ifade etti.

Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. CHP'den Nebahattin Yılmaz ve AK Parti'den Kerim Yılmaz red oyu verdi.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı genelgeleri uyarınca, 2021 yılında da sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge ekindeki tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla, ödenecek net ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu 1 sayılı rapor oy birliği ile kabul edildi.

İdarece hazırlanan köy yolu, içme suyu, atık su ve tarımsal altyapı sektörlerine ait, İl envanter tablolarının incelenerek, Ocak ayı son birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe, İçişleri ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 2 – 1 – 1 sayılı raporlarının görüşüldü.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, sürenin çok kısıtlı olmasına sitem ederek  Evet oyu verdiklerini söyledi.

İl Özel İdare genel sekreter yardımcısı Mehmet Kokulu da, herhangi bir sıkıntının olmayacağını ifade etti.

Meclis başkanı Karaveli'de coğrafi bilgi sistemi ile artık tüm envanteri ve coğrafyayı ekrandan görme imkânına sahip olduklarını söyledi ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

GündeM maddelerinin görüşülmesinden sonra mecliste kozlu'da yapılması planlanan sokak hayvanları rehabilitasyon Merkezinde 10 bin 702 metrekarelik arazinin kullanımı için özel idareden yetki istendi.

Parti Kozlu İl Genel Meclisi Kerim Yılmaz köy sakinlerinin tepkili olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Merkez il Genel Meclisi Abdullah Karagüzel'de komisyon olarak o araziye inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Teklif ilgili komisyona oybirliğiyle havale edildi.

Ereğli ilçesi Çaylıoğlu Köyü Mezarlık düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu işin 2021 yılı yatırım programına alınmasına,  2021 yılı Yatırım Programında, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü – Devam Eden İhaleli İçmesuyu işleri altındaki, Çayırlı grup içmesuyu işinde bulunan 580.000 TL’den 80.000 TL alınarak, Çaylıoğlu Köyü Mezar düzenleme işinde kullanılmak üzere ilgili müdürlük altına alınması oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birlikte Ocak ayı meclis birleşimleri sona erdi 

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 13:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48