İL TİCARET MÜDÜRÜ MADEN, İKİNCİ EL TAŞIT TİCARETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

İL TİCARET MÜDÜRÜ MADEN, İKİNCİ EL TAŞIT TİCARETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 15 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el taşıtta yeni dönemin başladığını belirten İsmail Maden şunları söyledi: "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlanmıştır.  Hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş süreci bu defa uzatılmamıştır. İlimizde İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerimiz 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

EN FAZLA 3 ARAÇ...

Bakanlığımızca aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3’ten fazla taşıt satışının ticari faaliyet kabul edileceğini ve kayıt dışı ticari faaliyetlerin takip edilerek yaptırım uygulanacağını belirtmek istiyorum. Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken, Bakanlığımızca Türkiye Noterler Birliğinden alınan veriler esas olacak, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışlar dikkate alınacaktır. 15 Ağustosta yapılan değişiklikle Belediye ve İl özel İdaresi tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğinden artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilemeyecek. Ayrıca belediyelere ve İl Özel idarelerine getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecektir. Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz. Yapılan son düzenleme ile yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasi de azaltılmıştır. Bugüne kadar hem belediyeler yada Özel idareler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından iki ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken, bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler yada İl özel idareleri tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzce daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgeleri için de yenileme başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacaktır. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığımızca hem idari para cezası uygulanacak hem de yapılan uyarılara rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgeleri iptal edilebilecektir.  İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmelerin tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacaklardır. Ayrıca, ilanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Bakanlığımızca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecektir. Diğer taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri; yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak, ilanlara ilişkin talep ve şikayetleri etkin şekilde sonuçlandıracak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığımıza iletecektir.

ESKİDEN OLDUĞU GİBİ DEVAM EDECEK

Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edebilecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan düzenlemeler sayesinde yetkisiz verilen ve aldatıcı niteliği bulunan ilanların sebep olduğu haksız rekabet ve tüketici mağduriyetleri önlenirken, yetki belgesiz ticari faaliyetler de Bakanlıkça takip edilerek cezalandırılabilecektir. Diğer taraftan ekspertiz raporu satıştan önceki üç gün içinde alınması gerekecek, ekspertiz raporunun bu süre içinde alınmaması durumunda, rapor alınmamış gibi işlem görecektir. İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde “Güvenli Ödeme Sistemi”nin kullanılmasının zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacaktır.  Ayrıca, tüm taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılacak; aynı zamanda, işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacaktır. Daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

 

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 10:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48