İŞ'TE PSİKOSOSYAL GÜVENLİK PROJESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞ'TE PSİKOSOSYAL GÜVENLİK PROJESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi”nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından hayata geçirilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi”nin resmi açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Maden çalışanlarının psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip unsurların değerlendirilmesine ve önlenmesine yönelik işyeri hekimlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı projenin resmi açılış toplantısında ilk sözü alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe proje kapsamında yapılacakları aktardı ve projenin hedeflerine ulaşmasında paydaşların katkısının önemine dikkat çekti.

“KÖMÜR ZONGULDAK’IN KUTSALI VE ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ”

Etkinlikte söz alan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Kömür Zonguldak’ın kutsalı ve şehrin varlık sebebi. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında her yıl binlerce işçi hayatını kaybetmekte. Madencilik sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliğinin teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde sağlanması, kömüre hayat veren işçilerimizin bu riskli görevde sağlıklı ve güvenli bir işyerinde çalıştıklarına inanmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri büyük önem arz ediyor. Bu güven ortamını yaratmak, işyerlerinde bilimsel yöntemleri ve son teknoloji ürünü imkanları kullanmak iş risklerini kontrol altında tutarak iş kazalarını azami düzeye indirmemizde etkin rol oynacak. Psikososyal riskler de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı; “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin araştırma politikası, geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli alan ve disiplinler dâhilinde en güncel çalışmaların ortaya konması anlayışına dayanmaktadır” dedi. Projenin önemini aktaran Parlakçı; “İş’te Psikososyal Güvenlik Pojesi, bu ilkeler çerçevesinde işyeri hekimlerinin madencilik sektörü çalışanlarının karşılaştığı psikososyal risklerin neler olduğu ve bu riskleri nasıl tespit edebilecekleri konusunda yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Maden sektöründe yapılacak bir uygulama ile iş sağlığı ve güvenliği alanında işyeri hekimlerinin insan kaynağı kapasitesini geliştirecek sürdürülebilir bir model önermeyi ve insana yakışır, sağlıklı ve güvenli iş kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.  Başvurusu yapılan 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasında yer alan ve 18 ay sürecek olan bu önemli projenin eş finansman katkısı üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Proje, madencilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliğine etki eden psikososyal riskler üzerine Türkiye’de yapılacak en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan“Proje kapsamında psikososyal risk değerlendirme modelinin ve ölçüm aracının geliştirilmesini, işyeri hekimlerinin bu riskler konusunda eğitilmesini, işçi ve işverenlerin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra psikososyal risklere maruz kalan dezavantajlı işçiler için de çalışmalar yürüteceğiz. Işyeri hekimleri için psikososyal risk değerlendirme standartlarının raporlanması ve bu sektörde emek veren engelli bireyler için ‘Maden Sektöründe Engelli Birey Olmak’ konulu bir kitabın yazılması, yine bu konuda bir belgesel çekilmesini de hedefliyoruz” dedi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya; “İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında en titiz çalıştığımız sektörlerden biri maden sektörü. Yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaları içselleştirmesi çözümün en önemli anahtarlarından birisi” diyerek sözlerine “Bu projenin bu anlamda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde devam etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, proje hayata geçirilirken gözetilmesi gereken grupları anlatarak “Öncelikle mevcut kamu işçilerin, ikinci aşamada Zonguldak’ta bulunan özel sektördeki maden çalışanlarının, üçüncü aşamadaysa kaçak maden ocakları çalışanlarının psikososyal durumları belirlenmeli. Hem Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı ocaklarda hem de kaçak ocaklarda hayatlarını kaybeden maden işçilerinin yakınlarının psikososyal durumları ve ihtiyaçları araştırılmalı. İş kazalarında sakatlanan işçilerimizin de gözetilmesi çok önemli” şeklinde konuşarak projede emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

“OCAĞA İNERKEN KAFAM RAHAT OLMALI!”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İdil Işık; maden işçilerinin psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip unsurların değerlendirilmesi ve önlenmesinin “İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi”nde ana amaç olduğunu vurgulayarak, “12-16 Nisan 2021 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirdiğimiz saha çalışmasında ‘psikososyal risk’ kavramının, maden işçileri tarafından ‘Ocağa inerken kafam rahat olmalı!’ söylemi ile belirtildiğini gördük. Zonguldak havzasında ilgili idari kamu kuruluşları, sendikalar, kamu ve özel sektör maden işletmelerinin yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde madenciliğin ‘fizikselin yanında psikolojik hasar da yaratan bir iş kolu’ olarak tanımlandığına şahit olduk” şeklinde konuştu. Işık konuşmasında; organizasyonların, psikososyal nitelikteki tehlikeleri belirlemesinin risk yönetimi açısından gerekli olduğu; işin nasıl organize edildiği, işyerindeki sosyal faktörler, çalışma ortamı, ekipman ve tehlikeli görevlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinin maden sektörüne özel araştırılacağını; bu unsurları ölçmek için geliştirilecek bir ölçüm aracı ve bir mobil aplikasyonun kullanımı konusunda öncelikle işyeri hekimlerinin eğitileceğini aktardı. Işık, çalışan psikolojik sağlığı ve esenliğinin korunmasına yönelik politikalar, uygulamalar ve prosedürlerin yarattığı sosyal bağlam ve çalışma koşulları ile   maden sektöründe “psikososyal güvenlik” koşullarının sağlanmasına etki ederek, stres, tükenmişlik, kaygı, uyku bozuklukları, depresyon, ciddi psikolojik bozukluklar, travma sonrası bozukluklar, madde ve alkol kullanımı, yeme bozuklukları, diğer bağımlılıklar, özel yaşam ve iş yaşam kalitesinde düşüş ve anlam kaybı gibi psikolojik sorunların önüne geçileceğini vurguladı.

PSİKOSOYAL RİSKLER BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Projenin eş faydalanıcısı İşyeri Hekimleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Atınç Kayınova ve Yönetim Kurulu Üyesi İSG Yüksek Lisans Dereceli İşyeri Hekimi Dr. Erol Ünal söz aldılar. Psikososyal risklerin buzdağının görünmeyen yüzü olduğuna ve maden çalışanlarının psikososyal risklerinin önlenmesinde ve yönetilmesinde işyeri hekimlerine düşen rolü gerçekleştirmek üzere hazır olduklarını belirttiler.

Etkinliğin kapanış konuşmasını ise İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi Koordinatörü Uzm. Örgütsel Psikolog Esin Çetin Özbudak ve proje ekibi yaptı. Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Kaymakçı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, Emekli Maden Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Şükran Uzun Kırömeroğlu etkinlikte söz alan diğer isimler arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 16:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48